Skip to content

Pregătește-te să fii propriul angajat din timpul facultății: Ce facilități pot solicita studenții care își înființează o firmă?

11 Iunie 2014

student antreprenor - facilitati taxe si tarife - infiintare firme

Ținând cont de faptul că numărul locurilor de muncă este redus comparativ cu numărul celor care și-ar dori unul, atunci una dintre opțiunile tinerilor care își caută serviciu ar putea fi aceea de a-și crea propriul loc de muncă. În plus, studenții sunt încurajați să-și creeze propriul business, deoarece ei plătesc mai puțin ca să-și înființeze o firmă. Totuși, pentru a putea face acest lucru, ei trebuie să îndeplinească anumite condiții și să-și găsească o idee de business.

Pe de o parte, de circa 2 ani, firmele din România au început să crească volumul de angajări, dar încrederea lor continuă să fie mai redusă decât în anii de dinainte de criza economică, se menționează într-un articol publicat de www.wall-street.ro în care este prezentat studiul trimestrial al Manpower Group privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă.

Mai exact, din acest studiu rezultă că în următoarele trei luni, 21% dintre firme vor dori să facă angajări. În plus, perspectivele de angajare sunt la companiile mari și mijlocii, cu peste 10 angajați, din următoarele industrii: prelucrătoare, finanțe, asigurări, servicii imobiliare, servicii de afaceri și transport, rezultă din studiul publicat de wall-street.ro.

Pe de altă parte, săptămâna aceasta a început Bacalureatul și studenții se pregătesc de vacanță.

În aceste condiții, mai jos prezint o variantă de a-și rezolva problema locului de muncă pentru studenți. Mai exact, pentru cei care nu au specializările cerute pe piața muncii și nici nu își doresc să se reprofileze pentru un loc de muncă în aceste domenii.

Astfel, ei pot opta pentru înființarea propriei afaceri într-un domeniu de care sunt pasionați sau pentru care au un anumit talent. În plus, dacă inițiază business-ul din timpul facultății, ei beneficiază și de facilități.

Ce taxe nu achită studenții care-și înființează o firmă?

Statul le acordă facilități studenților care vor să aibă propria afacere prin Hotărârea de Guvern nr. 166/2003, care este în vigoare din 24 februarie 2003.

Mai exact, conform actului normativ citat, studenţii beneficiază de scutiri de la plata următoarelor taxe şi tarife:

 • tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
 • taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
 • taxele şi tarifele pentru autorizarea funcţionării solicitate comercianţilor la constituire;
 • taxele şi tarifele pentru obţinerea de la administraţia publică locală a autorizaţiei de desfăşurare a unor activităţi economice în mod independent;
 • tarifele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare pronunţată de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal;
 • taxa de timbru pentru activitatea notarială, în cazul actelor a căror încheiere în formă autentică este obligatorie.

Totuși, studenții antreprenori vor trebuie să achite următoarele taxe:

 • taxa de verificare şi/sau rezervare firmă şi/sau emblemă;
 • taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar.

De asemenea, facilităţile fiscale se acordă o singură dată şi pentru constituirea unei singure firme, individual sau împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc condiţiile legale menţionate mai sus, se mai menționează în HG nr. 166/2003.

„Prin urmare, facilităţile fiscale de mai sus se acordă numai pentru constituirea unei firme, nu şi în cazul dobândirii acesteia prin cesiunea părţilor sociale de la o altă persoană”, se precizează în documentul „Facilități acordate studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie potrivit HG nr. 166/2003”, publicat de site-ul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Care sunt tarifele practicate de ONRC 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 902/2012, modificată prin HG nr 425/2014, care a intrat în vigoare la 27 mai, taxele și tarifele pentru operaţiunile efectuate de ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi tariful pentru eliberarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat sunt următoarele:

 • 250 lei, cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere);
 • 90 lei, cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere); pentru solicitarea de informaţii punctuale extinse, se vor furniza indicatorii financiari: cifra de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, număr mediu de salariaţi;
 • 45 lei, cereri menţiuni simple:
  • cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă – PJ;
  • declaraţie model 1 – PJ/PFA, II, IF;
  • declaraţie model 2 – PJ/PFA, II, IF;
  • declaraţie model 3 – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere de menţiune operaţiune unică – PJ;
  • cerere de menţiuni – PFA, II, IF;
  • cerere depunere şi menţionare acte – PJ;
  • cerere depunere şi menţionare acte – PFA, II, IF;
  • cerere depunere situaţii financiare – PJ;
  • cerere eliberare duplicat – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere îndreptare erori materiale – PJ;
  • cerere îndreptare erori materiale – PFA, II, IF;
  • cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;
  • cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;
  • cerere eliberare certificat constatator şi extras de registru;
 • 220 lei, cereri menţiuni complexe: cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni – PJ;
 • 4+0,2/pagină certificată: cerere copii certificate – PJ/PFA, II, IF;
 • 8 lei/firmă: cerere eliberare informaţii punctuale de bază (număr de ordine în registrul comerţului, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociaţi/ acţionari, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat);
 • 24 lei/firmă: cerere eliberare informaţii punctuale extinse (informaţiile punctuale de bază prevăzute anterior şi următoarele categorii de informaţii suplimentare: activitate secundară, activităţi autorizate; administratori/ reprezentanţi pentru sucursale/ subunităţi/ sedii secundare; cenzori; informaţii din situaţiile financiare anuale disponibile, alte informaţii, după caz, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat);
 • 250 lei/firmă: cerere eliberare raport istoric despre o firmă;
 • 9 lei/fişă statistică/firmă: cerere eliberare date statistice şi informaţii pentru serii de firme grupate pe criterii.

Pentru cerere de înregistrare în registrul comerţului  și cereri de menţiuni simple, se aplică un nivel de tarifare suplimentar de 30%, pentru soluţionarea cererii în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

În plus, pentru informaţii serii de firme grupate pe criterii, nivelul de tarifare se reduce în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii astfel:

 • între 101 şi 1.000 de firme: reducere 30%;
 • între 1.001 şi 10.000 de firme: reducere 60%;
 • peste 10.000 de firme: reducere 80%.

De asemenea, în cazul în care se achită o sumă în plus, taxa şi/sau tariful pentru operaţiunile auxiliare se vor/va restitui potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală.

În cazul renunţării la soluţionarea cererilor adresate ONRC şi/sau oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi în cazul respingerii cererilor de înregistrare, taxa şi tariful pentru operaţiunile auxiliare achitate de solicitant nu se restituie.

Excepție de această prevedere face situația în care contribuabilul renunță în ziua în care a făcut demersul. Mai exact, taxa şi tariful pentru operaţiunile auxiliare se restituie integral în cazul cererilor adresate ONRC şi/sau oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale la a căror soluţionare se renunţă în aceeaşi zi în care au fost achitate.

Taxa sau tariful se pot achita:

 • în numerar,
 • prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului,
 • online, prin portalul de servicii al ONRC şi prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

Conform Ordinului Ministerului Justiției nr. 2176/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2014, tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale înainte de depunerea cererii de înregistrare a comercianţilor sunt următoarele:

 • 162 lei/act, redactarea actului constitutiv iniţial sau în forma actualizată al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, redactarea statutului pentru societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic iniţial ori în forma actualizată, a statutului şi/sau a contractului de societate iniţial sau în forma actualizată pentru persoane juridice, dacă sunt înscrisuri separate, a acordului de constituire a întreprinderilor familiale, ce include procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale;
 • 49,5 lei + 10%/ element suplimentar, redactarea actului modificator, actului adiţional ori, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie/asociatului unic privind modificări ale actului constitutiv/statutului/contractului/acordului de constituire referitoare la: sediul social/profesional; denumirea firmei sau emblema acesteia; durata de funcţionare; forma juridică; domeniul principal de activitate şi activitatea principală; obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN; administratori, împuterniciţi, directori, reprezentanţi şi/sau cenzori; primirea, retragerea de membri sau asociaţi; majorarea sau reducerea capitalului social ori declararea/modificarea patrimoniului de afectaţiune; înfiinţarea sau desfiinţarea de puncte de lucru ori alte sedii secundare; divizare sau fuziune; dizolvare ori lichidare; alte elemente ale actului constitutiv/ statutului/ contractului de societate/acordului de constituire (date de identificare, participare la profit/ beneficii şi pierderi, suspendarea sau reluarea activităţii etc.); declaraţia persoanelor fizice autorizate sau titulare ale întreprinderilor individuale privitoare la constituirea patrimoniului de afectaţiune; actul adiţional la acordul de constituire a întreprinderilor familiale;
 • 10,8 lei/act, darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistenţă; extragerea din bazele de date de acte normative şi listarea pentru eliberare, la cerere.

În plus, tarifele pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a sunt următoarele:

 • 31,5 lei/pagină manuscris pentru publicarea:
  • integrală sau în extras a încheierilor judecătorului delegat pentru autorizarea constituirii societăţilor comerciale şi de înmatriculare a acestora, precum şi publicarea încheierilor de rectificare, în extras;
  • în extras a încheierii de rectificare, a încheierii de autorizare şi înmatriculare a societăţilor comerciale
 • 104 lei/pagină manuscris (2000 semne/pagină manuscris) pentru publicarea următoarelor acte:
  • proiecte de fuziune/ divizare,
  • acte adiţionale,
  • somaţii,
  • convocări AGA,
  • hotărâri AGA,
  • acte de numire a lichidatorilor,
  • bilanţuri contabile ale lichidatorilor,
  • raportări ale cenzorilor în caz de lichidare,
  • bilanţuri ale băncilor,
  • hotărâri judecătoreşti a căror publicare e prevăzută de lege,
  • alte acte a căror publicare e prevăzută de lege.

Facilitatea se acordă studenților care sunt cel puțin în anul II

Conform unei informații prezentate de Agerpres, pe 1 octombrie 2013, în prezent, în România, sunt aproximativ 450.000 de studenti, dintre care aproape 340.000 în universitățile de stat, atât pe locurile bugetate, cât și pe cele cu taxa, și aproximativ 110.000 în cele particulare.

Dintre aceștia nu toți pot accesa facilitățile menționate.

Potrivit HG nr 166/2003, pentru a beneficia de aceste facilităţi, studentul care înfiinţează o afacere proprie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să urmeze cursurile unei forme de învăţământ superior la o instituţie de învăţământ acreditată;
 • să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat toate obligaţiile prevăzute de senatul universităţii;
 • să nu fi depăşit vârsta de 30 ani.

„Întrucât dispoziţiile HG. nr. 166/2003 se referă numai la instituţiile de învăţământ superior acreditate, rezultă că de prevederile acestui act normativ pot beneficia doar studenţii instituţiilor de învăţământ superior acreditate, de stat sau particulare, indiferent dacă urmează specializări acreditate sau autorizate, de lungă sau de scurtă durată, dacă se află la studii aprofundate şi de masterat şi indiferent de forma de învăţământ pe care o urmează”, se subliniază în documentul publicat de Registrul Comerțului.

Atenție! Studenţii cetăţeni străini care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior pe teritoriul României nu beneficiază de prevederile HG nr. 166/2003.

Studentul trebuie să dovedească faptul că îndeplinește condițiile prevăzute mai sus printr-un act emis de instituţia de învăţământ superior acreditată, se menționează în actul normativ citat.

În plus, conform HG-ului în vigoare de 11 ani, cererea de înregistrare şi autorizare a funcţionării comerciantului va cuprinde, în mod obligatoriu, şi actul doveditor emis de instituţia de învăţământ superior acreditată.

Acționari pot fi și persoanele care nu îndeplinesc condițiile

În documentul prezentant de ONRC se precizează că, în condițiile în care Legea nr. 31/1990, republicată, nu condiţionează calitatea de administrator de deţinerea calităţii de asociat/acţionar, o societate comercială care a beneficiat la înfiinţare de facilităţile fiscale menţionate mai sus poate numi administratori persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de HG nr. 166/2003 pentru acordarea acestor beneficii.

„Dacă, în termen de 3 ani de la înmatricularea societăţii, intervine cesionarea parţială sau totală a părţilor sociale sau acţiunilor, societatea este obligată să restituie integral sumele pentru care s-a acordat scutirea de plată”, se mai scrie în documentul de pe Registrul Comerțului.

Astfel, Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal este obligat ca la primirea cererii de înregistrare a menţiunii de cesiune să solicite dovada privind plata sumelor pentru care s-a acordat scutire, la nivelul taxelor şi tarifelor în vigoare la data efectuării plăţii.

Șomajului scade, dar datele trebuie privite cu atenție

Nevoia tinerilor de a se gândi din facultate la posibilitatea de a-și înființa o companie, ca alternativă la locul de muncă, o indică și datele furnizate de Institutul Național de Statistică (INSSE).

Conform INSSE, în luna aprilie 2014, rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost estimată la 7,1%, fiind în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de luna anterioară şi cu 0,2 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna aprilie 2013.

Mai exact, numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani), estimat pentru luna aprilie din anul curent era de 702 de mii de persoane, în scădere atât faţă de luna precedentă, când numărul a fost de 724 de mii de persoane, cât şi faţă de aceeaşi lună din anul precedent, când acesta a fost de 734 de mii de persoane, se mai menționează în datele INSSE.

Cu toate acestea, în datele luate în calcul de INSSE sunt șomerii înregistraţi, care reprezintă persoanele aflate în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) și care beneficiază de prevederile legislaţiei privind protecţia socială a şomerilor.

Mai exact, şomerul înregistrat îndeplineşte cumulativ condiţiile de a fi șomer şi este înregistrat la ANOFM-ul unde își are domiciliul sau reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţioneazã în condiţiile prevãzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncã.

De asemenea, potrivit ANOFM, șomerul este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
 • starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
 • nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, respectiv 500 de lei;
 • este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar gãsi un loc de muncă.

Mai exact, având în vedere că diferențele erau mici în aprilie 2014 față de aprilie 2013, există posibilitatea ca rata șomajului să se fi redus pentru că unele persoane nu mai înplineasc toate condițiile pentru a fi șomeri sau nu mai sunt șomeri înregistrați.

Anunțuri
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: