Skip to content

Cumpărăturile online vor putea fi returnate în 14 zile

12 Iunie 2014

 

Care sunt datele importante pentru returnarea produselor online

Care sunt datele importante pentru returnarea produselor cumpărate online

Consumatorii vor putea returna un produs sau renunța la un serviciu, achiziționat printr-un contract la distanță sau în afara spaţiilor comerciale, în termen de 14 zile de la cumpărare, conform unei Ordonanțe de urgență a Guvernului (OUG) care va intra în vigoare pe 13 iunie. În plus, prin noua reglementare, perioada în care retailerii vor trebuie să facă plata se va înjumătăți, fiind stabilită la 14 zile. 

Consumatorul se va putea retrage dintr-un contract, respectiv va putea returna un produs sau renunța la un serviciu, într-un termen de 14 zile calendaristice de la semnarea acestuia, potrivit OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 427, din 11 iunie, dar va intra în vigoare pe 13 iunie.

Anterior acest termen era de 10 zile de la încheierea contractului.

Mai exact, prin actul normativ menționat, termenul de 14 zile se aplică oricărui contract încheiat între un profesionist şi un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice, precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului.

În plus, termenul se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice, inclusiv de către furnizorii publici, în măsura în care aceste utilităţi sunt furnizate pe bază contractuală.

Conform noii reglementări, profesionistul reprezintă orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură cu contractele care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia.

De asemenea, din OUG nr 34/2014 rezultă că acest act normativ se va aplica contractelor la distanţă și celor în afara spaţiilor comerciale.

Contractul la distanţă îl constituie cel încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, se menționează în recentul act normativ.

Prin aceleași prevederi, contractul în afara spaţiilor comerciale este unul dintre un profesionist şi un consumator, încheiat într-una din următoarele situaţii:

 • în prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului;
 • ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleaşi circumstanţe ca cele menţionate mai sus;
 • în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a consumatorului;
 • în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova şi a vinde consumatorului produse sau servicii.

În plus, în perioada de 14 zile, consumatorul se poate retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele de livrare alese de consumator sau rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor, se precizează în actul normativ.

Prezenta ordonanţă de urgenţă nu împiedică oferirea de către profesionist a unor condiţii contractuale mai avantajoase pentru consumator”, se subliniază în noul act normativ care reglementează drepturile consumatorilor.

În plus, li se interzice profesioniştilor să perceapă de la consumatori comisioane aferente utilizării unui anumit mijloc de plată care depăşesc costul suportat de profesionist pentru utilizarea unor astfel de modalităţi de plată.

„Dacă legea aplicabilă contractului este cea a unui stat membru al Uniunii Europene, consumatorii nu pot renunţa la drepturile care le sunt conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Orice clauză contractuală prin care se renunţă sau se restrâng în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu este obligatorie pentru consumator”, se mai scrie în actul normativ citat.

Cât timp are la dispoziție un consumator ca să returneze un produs

Potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui produs sau renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 • data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
 • ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
  • (i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul intră în posesia fizică a ultimului produs;
  • (ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
  • (iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul intră în posesia fizică a primului produs;
 • în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului.

Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel, livrarea unui produs trebuie să se facă de către profesionist către consumator, fără întârziere nejustificată şi în orice caz, în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului, potrivit OUG nr 34/2014.

Important! În plus, prin noile prevederi, dacă ultima zi a termenului de returnare a produsului este una nelucrătoare, profesionistul prelungeşte termenul în mod corespunzător, respectiv până în prima zi lucrătoare.

Dacă profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere, cea de 14 zile. Mai exact, această prevedere se aplică atunci când profesionistul nu l-a informat de condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv pe consumator.

Conform OUG nr 34/2014, dacă profesionistul a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere în termen de 12 luni de la data încheierii contractului, perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

Anterior perioada de expirare în cazul în care nu erau furnizate toate informațiile expira la 90 de zile de la încheierea contractului sau de la primirea produsului. Astfel, noile prevederi au crescut de patru ori perioada în care un consumator poate returna un produs, dacă retailerul nu l-a informat despre acest drept.

Cum se exercită dreptul de retragere

Potrivit OUG nr 34/2014, înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract.

Mai exact, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

 • să folosească modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă, pe care îl puteți consulta la sfârșitul articolului;
 • să facă orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

„În plus faţă de posibilităţile menţionate, profesionistul poate să acorde consumatorului opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip. În aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere”, se menționează în recentul act normativ.

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt următoarelor obligaţii ale părţilor contractuale, după caz:

 • de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara spaţiului comercial;
 • de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului comercial, în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

În plus, în caz de retragere încetează și orice contract auxiliar în mod automat, fără costuri pentru consumator.

Conform OUG nr 34/2014, profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

Anterior, termenul până la care trebuia să plătească profesionistul era de 30 de zile. Astfel, noul termen reprezintă o înjumătățire a perioadei în care consumatorul trebuie să-și primească bani pentru produsele returnate.

În aceste condiții, perioada maximă în care se poate returna un  produs și se pot rambursa bani, în cazul unui contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale, este de 28 zile, cu 12 zile mai puțin decât înainte.

Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată, se menționează în recentul act normativ.

De asemenea, cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului, sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract.

În plus, termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile, conform OUG nr 34/2014.

Ce sume i se rambursează consumatorului

Deși consumatorul se poate retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri, profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist, potrivit OUG nr 34/2014.

Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă”, se subliniază în actul normativ care va intra mâine în vigoare.

Potrivit OUG nr 34/2014, consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere”, se mai scrie în actul normativ care va intra mâine în vigoare.

În plus, profesionistul rambursează sumele prin aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială.

Excepţie de la această situație face cazul în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Profesionistul trebuie informeze consumatorul că are dreptul să se retragă din contract 

Conform OUG nr 34/2014, dacă există un drept de retragere, atunci în contractul la distanță sau în afara spațiilor comerciale trebuie făcute următoarele mențiuni:

 • condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv, precum şi formularul tipizat de retragere, cele de la sfârșitul articolului; înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract; în acest scop, consumatorul poate folosi modelul de formular de retragere sau să facă orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract;
 • acolo unde este cazul, informaţia prin care consumatorul va suporta costul aferent returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;
 • consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, dacă îşi exercită dreptul de retragere după ce a formulat o cerere de prestare a unor servicii sau furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, care nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, sau de energie termică;
 • informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere.

Totuși, în actul normativ menționat se scrie că sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 • furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar, respectiv produsele făcute la comandă;
 • furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid, precum cele alimentare;
 • furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator, de exemplu cosmeticele sau cele de igienă;
 • furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
 • contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere; dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 • contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
 • prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 • furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Furnizorul de produse și servicii trebuie să informeze consumatorul

În OUG nr 34/2014 se scrie că, înainte ca un contract sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului, după care să includă în contract, următoarele informaţii în mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, în cazul în care respectivele informaţii nu reies în mod evident din context:

 • principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare, precum şi produsele sau serviciile în cauză;
 • identitatea profesionistului, incluzând denumirea sa, adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează; în cazul contractelor la distanţă sau celor în afara spaţiilor comerciale, trebuie să fie furnizată și denumirea sa comercială;
 • preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat în avans în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele poştale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator;
 • după caz, modalităţile de plată, livrare şi executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi politica profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor;
 • în plus faţă de o menţiune a existenţei unei garanţii legale de conformitate pentru produse, existenţa şi condiţiile privind serviciile post-vânzare şi garanţiile comerciale, după caz;
 • durata de valabilitate a contractului, după caz, sau, pentru un contract pe durată nedeterminată ori un contract care urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului şi penalităţile aplicabile, dacă este cazul;
 • acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinuturile digitale;
 • acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinuturilor digitale cu componentele hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă cunoştinţă.

Următoarele prevederi nu vor fi introduse într-un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară, dar trebuie menționate în celelalte tipuri de contracte:

 • despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării nivelurilor de calitate convenite şi a celorlalte clauze contractuale;
 • opţiunea consumatorului de a se include sau de a nu se include datele sale cu caracter personal în baze de date în vederea furnizării de servicii de informaţii privind abonaţii sau de registre ale abonaţilor, precum şi, în cazul în care acesta optează pentru includerea în registrul abonaţilor, indicarea datelor în cauză, în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile menționate mai sus se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice sau a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

Totuși, reglementările de mai sus nu se aplică contractelor care implică tranzacţii care se efectuează cu regularitate zilnic şi care sunt puse în execuţie imediat, în momentul în care sunt încheiate.

Magazinele online trebuie să precizeze de la începutul comenzii, dacă sunt restricții de livrare a mărfii

Potrivit OUG nr 34/2014, într-un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară, pe lângă prevederile menționate mai sus, mai trebuie făcute următoarele mențiuni:

 • adresa poștală a locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;
 • costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;
 • acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;
 • existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. f) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;
 • acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului conform contractului;
 • acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;
 • acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

„În cazul serviciilor de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se vor menţiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat dinainte trebuie indicat modul în care se calculează preţul”, se detaliază în recentul act normativ.

Conform OUG nr 34/2014, dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă consumatorul să plătească, profesionistul aduce la cunoştinţa consumatorului de o manieră clară şi foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, următoarele informaţii:

 • principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi produsele sau serviciile în cauză;
 • preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor;
 • durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile aplicabile, dacă este cazul;
 • acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului conform contractului.

„Profesionistul se asigură că, atunci când consumatorul face comanda, acesta din urmă recunoaşte în mod explicit că această comandă implică o obligaţie de a plăti. Dacă pentru a face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcţie similară, butonul sau funcţia similară este etichetat/tă de o manieră lizibilă doar cu menţiunea „comandă ce implică o obligaţie de plată” sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică obligaţia de a plăti profesionistului. Dacă profesionistul încalcă prevederile prezentului alineat, consumatorul nu are nicio obligaţie în temeiul contractului sau al comenzii”, se subliniază în actul normativ care se aplică de mâine.

Potrivit aceleiași reglementări, site-urile comerciale, respectiv magazinele online, indică clar şi lizibil cel mai târziu la începutul procesului de formulare a comenzii, dacă se aplică vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sunt mijloacele de plată acceptate.

Pentru care contracte nu se aplică noile reglementări

OUG nr 34/2014 nu se aplică următoarelor contracte:

 • de prestare a unor servicii sociale, printre care cele de cazare socială, de îngrijire a copiilor şi de susţinere a familiilor şi a persoanelor aflate permanent sau temporar în nevoie, inclusiv cele de îngrijire pe termen lung;
 • având ca obiect serviciile de sănătate furnizate pacienţilor de către cadrele medicale pentru evaluarea, menţinerea sau refacerea stării lor de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea şi furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale, indiferent dacă acestea sunt sau nu furnizate în cadrul unor unităţi medicale;
 • având ca obiect jocurile de noroc care implică mizarea pe un pot cu valoare pecuniară în jocuri de noroc, inclusiv loterii, jocuri de cazinou şi tranzacţii de tipul pariurilor;
 • referitoare la servicii financiare;
 • pentru crearea, dobândirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun imobil;
 • având ca obiect construirea unor clădiri noi, transformarea substanţială a unor clădiri existente şi închirierea de locuinţe în scopuri rezidenţiale;
 • care intră sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată;
 • care intră sub incidenţa OUG nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb;
 • având ca obiect furnizarea alimentelor, băuturilor sau a altor bunuri destinate consumului casnic, livrate fizic de un profesionist care se deplasează frecvent şi periodic la locuinţa, reşedinţa sau locul de muncă al consumatorului;
 • de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu excepţia celor încheiate prin  contracte la distanţă;
 • încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;
 • încheiate cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice prin telefoane publice cu plată, pentru utilizarea acestora, sau încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice, care presupune executarea unei singure prestaţii, realizată simultan încheierii contractului şi nemijlocit prin intermediul telefonului, internetului sau faxului, ca urmare a solicitării consumatorului.

În plus, recenta ordonanță nu se aplică contractelor în afara spaţiilor comerciale în care consumatorul trebuie să plătească mai puțin decât echivalentul în lei a 10 euro la cursul de zi al Băncii Naţionale a României, cu excepţia dreptului de retragere, livrarii produselor, comisioanelor, transferul riscului, comunicarea prin telefon și plătile suplimentare, care se aplică şi acestor contracte.

Această sumă, de 10 de euro echivalentul în lei, este de 3 ori mai mică decât suma pentru care erau protejați anterior consumatorii.

În plus, în cazul contractelor de prestări servicii în afara spaţiilor comerciale valoarea contractului pentru care nu se aplică OUG nr 34/2014 este stabilită prin înmulţirea valorii lunare a serviciului cu durata contractului. Astfel, dacă suma rezultată este mai mică de 10 euro, atunci noul act normativ nu i se aplică.

Care sunt sancțiunile

Potrivit noilor reglementări privind drepturile consumatorilor, constituie contravenţii și sunt amendate cu sume de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

 • nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles;
 • nerespectarea cerinţelor de informaţii precontractuale;
 • nerespectarea cerinţei de a include informaţiile precontractuale şi în cadrul contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice sau a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material;
 • nerespectarea cerinţei de a include informaţiile precontractuale în cadrul contractului;
 • nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod clar şi inteligibil;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la informaţiile precontractuale în cazul contractelor la distanţă şi cele în afara spaţiilor comerciale;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la completarea corectă a instrucţiunilor prevăzute în formularul tipizat de informare cu privire la retragere, atunci când acesta este utilizat;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la informaţii, la contract şi la solicitarea cererii de începere a prestării unor servicii, în cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale;
 • nerespectarea prevederilor din contractelor în afara spaţiilor comerciale, unde consumatorul a solicitat expres serviciile profesionistului pentru a efectua lucrări de reparaţie sau de întreţinere și valoarea acestuia depășește 200 de euro la cursul BNR;
 • dacă profesionistul nu respectă dreptul de retragere, respectiv nu acceptă să fie returnat produsul în cele 14 zile menționate;
 • nerespectarea dreptului de a pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale în cazul exercitării dreptului de retragere;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor; riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către profesionist, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului faţă de transportator;
 • dacă profesionistul nu rambursează suma în 14 zile de la returnarea produsului.

Anterior, amenzile în cazul acestor contravenții variau între 1.000 și 4.000 de lei.

În prezent, conform actului normativ care va intra mâine în vigoare, sunt amendate cu sume între  1.000 lei și 4.000 lei următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor referitoare la includerea informaţiilor precontractuale în cadrul contractului şi la situaţia în care aceste informaţii pot fi modificate;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la situaţia în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la prezentarea informaţiilor în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la forma în care trebuie frunizate informaţii din contractele la distanţă, precum şi a prevederilor referitoare la solicitarea de a se face o cerere expresă pentru prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat ori cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la confirmarea de primire a formularului de retragere;
 • nerespectarea obligaţiilor în condiţiile în care consumatorul şi-a respectat obligaţiile sale;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la drepturile consumatorilor în situaţia exercitării dreptului de retragere din contractele auxiliare;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la livrarea produselor în 30 de zile de la comandă.
Pe lângă cele de mai sus, amenziile sunt de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru nerespectarea:
 •  dreptului de retragere, atunci când profesionistul a omis să-i furnizeze aceste informații consumatorului;
 • prevederilor referitoare la plata tarifului de bază în cazul comunicărilor telefonice; mai exact, în cazul în care un profesionist operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon cu privire la contractul încheiat, consumatorul nu este obligat să plătească, la contactarea profesionistului, mai mult decât tariful de bază;
 • prevederilor referitoare la plăţi suplimentare şi la termene, care trebuie să fie în zile calendaristice; concret, înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă, profesionistul solicită consimţământul explicit din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară faţă de preţul stabilit anterior pentru obligaţia contractuală principală a profesionistului; dacă profesionistul nu a obţinut consimţământul expres al consumatorului, însă l-a dedus utilizând opţiuni incluse în mod automat pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita plata suplimentară, consumatorul poate pretinde rambursarea acestei plăţi.

În plus, dacă profesioniștii percep comisioane aferente utilizării unui anumit mijloc de plată care depăşesc costul suportat de profesionist pentru utilizarea unor astfel de modalităţi de plată, se sancţionează în conformitate cu articolul 181 din OUG nr. 113/2009. Mai exact, în acest caz, amenda variază de la 50.000 lei la 100.000 lei.

De asemenea, prin noua ordonanţă de urgenţă, profesioniştii concurenţi pot informa Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sau Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) în legătură cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Model de formular de retragere

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale profesionistului]:

Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)

Comandate la data (*)/primite la data (*)

(*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.

Numele consumatorului (consumatorilor)

Adresa consumatorului (consumatorilor)

Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

Data

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: