Skip to content

Propunere de la Finanțe: Cota impozitului pe clădiri s-ar putea aplica în funcție scopul pentru care este folosit spațiul

30 Iulie 2014

impozit pe cladiri_propunere Finante_noul Cod fiscalImpozitul pe clădiri ar putea fi calculat în funcție de activitatea pentru care este folosit imobilul, conform proiectului noului Cod fiscal (NCF), se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor Publice (MFP). În aceste condiții, firmele și persoanele fizice vor plăti un impozit cu aceeași valoare, dacă utilizează un spațiu în scopuri comerciale.  

Proiectul noului Cod fiscal (NCF), aflat acum în dezbatere publică, instituie un nou sistem de calcul al impozitului pe clădiri, în funcţie de destinaţia clădirii (rezidenţială sau nerezidenţială) şi de personalitatea juridică a proprietarului, potrivit comunicatului de presă al MFP.

Important! Un noul Cod fiscal și un nou Cod de procedură fiscală au fost propuse de Finanțe, spre dezbatere publică, pe 30 iunie, pe site-ul ministerului de resort. Cele două proiecte au fost restrase de pe site-ul MFP, pe 12 iulie, la solicitarea premierului. Cu toate acestea, Finanțele susțin, în comunicatul de presă emis ieri, că cele două sunt încă în dezbatere publică.

În NCF, cota impozitului pe clădiri este de:

 • 0,1% la valoarea impozabilă pentru clădirile rezidenţiale; aceasta este și în prezent;
 • între 0,25-1,5%, inclusiv, din valoarea impozabilă pentru clădirile nerezidenţiale, dacă această valoare reiese dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat;
 • între 5%-10% pentru clădirile a căror valoare nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

Totuși, pentru clădirile nerezidenţiale, cota de impozit ar putea fi de 2% asupra valorii impozabile determinată pe baza suprafeţei, similar clădirilor rezidenţiale, dacă valoarea impozabilă nu rezultă dintr-un raport de evaluare, au precizat Finanțele.

Atenție! Cotele de mai sus s-ar putea aplica, doar dacă ar intra în vigoare NCF.

Conform Codului fiscal (CF), impozitul pe clădiri, precum şi taxa aferentă, se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea.

În plus, clădirea reprezintă orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi (spaţiul din interiorul unei clădiri) ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite, potrivit CF.

Ce s-ar modifica la impozitul plătit de persoanele fizice?

Pentru locuințe şi pentru suprafeţele clădirilor-anexă ale acestora, se menţine sistemul actual de stabilire a impozitului pe clădiri, conform comunicatului de presă al MFP.

Mai exact, în prezent, impozitarea locuințelor se face prin aplicarea unui procent de 0,1% la valoarea impozabilă.

Această valoare impozabilă este determinată pe baza suprafeţei construite desfăşurate, de tipul clădirii, rangul şi zona în cadrul localităţii unde este amplasat imobilul.

Potrivit Finanțelor, comparativ cu prevederile incluse în actualul Cod fiscal, în proiectul NCF s-a renunțat la coeficientul de corecție inclus în sistemul de calcul al impozitului pentru clădiri datorat de persoanele fizice.

MFP a precizat că renunțarea la coeficientul de corecție a avut la bază două considerente:

 • mutarea accentului în ceea ce privește sistemul de calcul al impozitului pe clădire de pe valoarea de inventar, pe valoarea de piață, element care stă la baza sistemelor fiscale moderne, nu permite aplicarea de astfel de corecții în cazul persoanelor juridice și persoanelor fizice ce dețin clădiri folosite în scop nerezidențial;
 • menținerea coeficientului de calcul doar pentru persoanele fizice, nu și pentru persoanele juridice, având în vedere schimbarea sistemului de calcul în funcţie de destinaţia clădirii (rezidenţială sau nerezidenţială) şi de personalitatea juridică a proprietarului, ar fi generat încălcarea principiului neutralității.

„Prin modificarea modalității de calcul a impozitului pentru clădirile proprietate a persoanelor fizice, clădiri folosite în scop comercial, se dorește eliminarea tratamentului fiscal discriminatoriu între persoane fizice și juridice care folosesc o clădire în același scop, respectiv realizarea unei activități economice”, se subliniază în comunicatul de presă al MFP.

În aceste condiții, proprietarii de locuințe, vile sau apartamente, care au închiriat un imobil pentru ca acolo să se desfășoare o activitate comercială vor plăti același impozit precum o firmă care ar deține și/sau ar închiria acel imobil.

De exemplu, pentru magazinele sau cabinetele medicale care se află în blocuri de locuințe impozitul pentru acea suprafață va fi calculat la fel precum la unitățile de același tip aflate în clădiri speciale dedicate acestor activități.

Ce schimbări ar putea fi pentru persoanele juridice?

În prezent, persoanele juridice achită aceeași cotă a impozitului pe clădirile nerezidențiale, de 0,25 – 1,5%, conform CF.

Totuși, diferența față de NCF este aceea că această cotă se aplică asupra valorii de inventar a clădirii. În plus, această cotă se stabileşte prin hotărâre a consiliului local a acelei localități.

Valoarea de inventar a clădirii reprezintă valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare, se mai scrie în CF.

În plus, în prezent, potrivit CF, pentru o clădire care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti între:

 • 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
 • 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

Cota impozitului pe clădiri menționată mai sus se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

Totuși, chiar dacă nu au fost reevaluate, fac excepţie de la impozitele între 10% și 40% clădirile care au fost amortizate potrivit legii. În cazul acestor clădiri cota impozitului variază între 0,25% și 1,5%.

Astfel, proiectul NCF menţine valoarea reevaluată la impunerea, sau impozitarea, clădirilor rezidenţiale proprietate a persoanelor juridice, și nu valoarea impozabilă determinată pe baza tipului clădirii, rangului și zonei localității, au subliniat Finanțele.

Această menținere s-a făcut pe baza a două considerente:

 • pe termen lung, valoarea de piaţă trebuie generalizată, atât la persoanele fizice, cât şi la cele juridice, în funcţie de destinaţia clădirii;
 • în prezent, persoanele juridice utilizează o valoare reevaluată şi orice altă metodă de determinare a bazei impozabile ar reprezenta un regres faţă de ipoteza anterioară.

În plus, potrivit comunicatului de presă al MFP, pentru a determina impozitul pe clădiri la persoanele juridice, în proiectul NCF se elimină obligativitatea de înregistrare în contabilitate a valorii rezultate din rapoartele de evaluare ale clădirilor.

Mai exact, valoarea impozabilă va fi, conform NCF, după caz:

 • ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 • valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior.

Ce impozit s-ar putea plăti pe teren și pentru mijloacele de transport?

MFP a spus că, în proiectul NCF, se mențin actualele prevederi din CF în ceea ce privește impozitul pe mijloacele de transport și impozitul pe teren.

Concret, consiliile locale vor păstra actualele cote de impozite și taxe locale, conform Finanțelor, în comunicatul de presă menționat.

De ce au făcut Finanțele aceste clarificări?

Finanțele au spus că au emis comunicatul de presă de mai sus ca urmare a informațiilor publicate de mass-media.

„Reglementările propuse în proiectul de act normativ ţin cont de recomandările formulate de experţii misiunii FMI (Fondului Monetar Internațional) de asistenţă tehnică din septembrie 2013 şi de experţii Băncii Mondiale (BM), recomandări incluse în Scrisoarea de intenție aprobată prin lege de Parlament și promulgată de președintele României. Prin schimbările aduse modalității de calcul a impozitului pe clădiri, Ministerul Finanțelor Publice răspunde solicitărilor mediului de afaceri și recomandărilor FMI, care au susținut introducerea unui sistem de calcul unitar pentru clădirile utilizate în scop nerezidențial, de persoanele fizice și de persoanele juridice, și promovează un tratament corect pentru mediul de afaceri”, se precizează în comunicatul de presă al Finanțelor.

În plus, MFP a informat că va continua amplul proces de dezbatere publică asupra proiectelor NCF și NCPF.

„În următoarele luni, cele două proiecte de acte normative vor fi supuse unei ample consultări publice cu reprezentanții mediului de afaceri, mediului academic, structurilor asociative, partenerilor sociali, ai tuturor factorilor interesați. De asemenea, vor continua consultările interministeriale”, se detaliază în comunicatul de presă al Finanțelor.

MFP susține că va analiza propunerile pe care le va primi în procesul de consultare publică, și, în funcție de rezultatul analizei, proiectele aflate acum în dezbatere publică vor fi modificate.

Important! Proiectele NCF și NCPF nu sunt publicate, pentru dezbatere publică, pe site-ul MFP, la secțiunea Transparență decizională. Cu toate acestea, Finanțele susțin că cele două proiecte sunt în dezbatere publică, deoarece sunt discutate cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

De asemenea, potrivit MFP, vor putea surveni modificări în cele două proiecte de acte normative și în cursul dezbaterilor care vor avea loc, ulterior, la nivelul Guvernului și Parlamentului.

No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: