Skip to content

Locuințelor ANL se scumpesc, dar pot fi cumpărate în rate

6 August 2014

preturi locuinte ANL_dobanda_rate ANLPrețurile locuințelor vândute de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) cresc, ca urmare a majorării valorii de înlocuire pe metru pătrat, dar pot fi cumpărate în rate. Modificările se aplică de la începutul lunii august, când au intrat în vigoare trei acte normative.

Locuințele ANL, vândute prin programul „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, pot fi cumpărate, în rate, direct de la Agenție, conform Ordonanţei Guvernului (OG) nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, care a intrat în vigoare la 1 august 2014. Această OG a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 562 din data de 29 iulie.

Locuințele ANL pot fi cumpărate de tinerii de până în 35 de ani, dacă aceștia au locuit minimum un an, neîntrerupt, în acel spațiu, potrivit Legii nr. 152/1998.

Dacă sunt cumpărate în rate de la ANL, avansul trebuie să fie de minimum 15% din valoarea de vânzare a locuinței.

Dobânda este de 5,25%

Ratele lunare pentru ANL cuprind o dobândă care acoperă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României (BNR) la care se adaugă două puncte procentuale.

Dobânda rezultată se aplică la valoarea rămasă de achitat, după plata avansului, se mai scrie în actul normativ al Executivului.

Rata dobânzii de referinţă (rata dobânzii de politică monetară stabilită de BNR) este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare şi rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului, potrivit Normelor metodologice de punere în aplicare a OG nr. 6/2014.

Aceste norme au apărut în Hotărârea Guvernului (HG) nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001. HG nr. 644/2014 a intrat în vigoare pe 5 august, când a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 585.

Începând cu data de 5 august 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 3,25% pe an, conform Circularei BNR nr. 25/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR.

Astfel, dobânda pentru o locuință cumpărată de la ANL în rate este de 5,25%, fiind printre cele mai mici din piață.

Potrivit datelor de pe efin.ro, Dobânda Anuală Efectivă (DAE) variază între 5,13% și 14,82%, la un credit imobiliar, și între 5,15% și 14,49%, la unul ipotecar, în funcție de bancă, de suma dorită, de dobânda băncii, de perioadă și de avans.

DAE scade cu cât suma solicitată și avansul sunt mai mari, iar perioada în care poate fi achitat creditul este mai mică.

La un venit lunar de sub 1.150 de lei, pentru fiecare membru al familiei, creditul va fi luat pe o perioada de 25 de ani

În cazul achiziţionării locuinţei direct de la ANL, cumpărătorul achită avansul de minim 15% şi comisionul de 1%, la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, potrivit Normele metodologice.

Într-un comunicat de presă al ANL se menționează că, după achitarea avansului, restul sumei se va plăti în rate lunare, astfel:

 • în maximum 15 ani, în cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte cu 80% – 100% salariul mediu brut pe economie;
 • în maximum 20 de ani, în cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte cu 50% – 80% salariul mediu brut pe economie;
 • în maximum 25 de ani în cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu brut pe economie.

Venitul mediu pe membru de familie se stabileşte raportat la câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic al Institutului Naţional de Statistică (n.a. – INSSE), înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare”, se mai scrie în Normele de aplicare ale OG nr. 6/2014.

Conform datelor INSSE, în prezent, salariul mediu brut pe economie este în jur de 2.300 de lei/lună.

În aceste condiții, la un venit per membru de familie de sub 1.150 de lei/ lună, creditele vor fi încheiate pentru o perioadă de 25 de ani.

Dacă nu se achită trei rate, contractul se reziliază automat, fără nicio altă formalitate  

Potrivit OG nr. 6/2014, contractul de vânzare cu plata în rate lunare prevede următoarele:

 • transferul de proprietate asupra locuinţei se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege;
 • până la achitarea valorii de vânzare, locuinţele rămân în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii ori în administrarea unor unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, până la data transferului de proprietate şi schimbarea rolului fiscal pe numele acestora;
 • cumpărătorul se obligă să achite ratele lunare la scadenţă;
 • posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale;
 • în cazul rezilierii contractului, pentru neachitarea ratelor lunare, titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la ANL.

Pentru neachitarea la termenul scadent a obligaţiilor de plată, cumpărătorul datorează majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen.

Aceste majorări sunt calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, se precizează în HG nr. 644/2014.

În cazul neachitării a trei rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere şi având obligaţia de a preda locuinţa la data notificată.

Surse proprii sau alte credite

Această nouă modalitate de cumpărare a locuințelor de la ANL se adaugă la prevederile existente.

Mai exact, o locuinţă ANL poate fi, în continuare, cumpărată dacă se achită integral prețul acesteia, la data încheierii contractului de vânzare, cu bani din surse proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului.

În plus, prețul locuinței trebuie plătit în termen de maximum 5 zile lucrătoare, de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, potrivit OG nr. 6/2014.

Important! Locuinţele ANL pot fi achiziţionate și prin Programul Prima Casă.

Indiferent de sursa banilor cu care este achitată locuința ANL, odată cu dreptul de proprietate asupra acesteia, se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra:

 • cotelor-părţi de construcţii şi instalaţii;
 • dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun;
 • cotei-părţi de teren aferente acesteia, pe durata existenţei clădirii.

Cum se stabilește prețul unei locuințe ANL

Conform Normelor de aplicare ale Legii nr. 152/1998, valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte la data vânzării acesteia.

Valoarea de vânzare a locuinţelor reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe, diminuată cu amortizarea calculată în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

Odată cu stabilirea valorii de înlocuire a locuinţelor se calculează, acolo unde este cazul, cota procentuală din această valoare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective, potrivită Normelor metodologice ale Legii ANL.

În plus, la valoarea de vânzare se adaugă un comision de 1% pentru acoperirea cheltuielilor de publicitate imobiliară efectuate de autorităţile publice locale, care au competenţele legale în stabilirea preţului şi în vânzarea locuinţelor către chiriaşi.

„Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau de către unele unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii”, se precizează în OG nr. 6/2014.

Valoarea de înlocuire a crescut cu 2 euro/mp

Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către ANL cu antreprenorii, se menționează în Legea nr. 152/1998.

În plus, această valoare se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe, conform OG-ului în vigoare de la 1 august 2014.

„În cazul în care, în cursul anului anterior, ANL nu a încheiat cel puţin două contracte de antrepriză cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de înlocuire se utilizează ca an de calcul ultimul an în care s-au încheiat cel puţin două contracte de antrepriză. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat astfel calculată se stabileşte anual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I”, se scrie în OG nr. 6/2014.

Potrivit Ordinului Ministerului Dezvoltării nr. 1391/2014 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, valoarea de înlocuire pe metru pătrat, pentru acest an, a unei locuințe vândute de ANL este de 328 de euro/mp inclusiv TVA.

Actul menționat a intrat în vigoare la data de 31 iulie 2014, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 572. Aceasta era data limită până la care trebuia publicat acest preț, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998.

Anterior, valoarea de înlocuire pe metru pătrat era de 326 de euro/mp inclusiv TVA.

În aceste condiții, valoarea de înlocuire pe metru pătrat a crescut cu circa 0,6%, ceea ce va duce la creșterea prețurilor locuințelor ANL.

Cum se calculează valoarea de înlocuire 

Pentru anul 2014, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului 2012 de către ANL cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul 2013 în cadrul Programului de construcţii locuinţe pentru tineri şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe, se explică în Ordinul nr. 1391/2014.

„Valoarea medie ponderată pe metru pătrat calculată la valorile de investiţii ale obiectivelor cu contracte de antrepriză încheiate în anul 2012 are la bază 4 contracte încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii pentru construirea a 101 locuinţe cu un total de 8.497,2 mp suprafaţă construită desfăşurată şi este de 291,21 euro/mp inclusiv TVA”, se subliniază în Ordinul nr. 1391/2014.

Coeficientul rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul 2013 a fost calculat având la bază valorile de investiţii pentru un număr de 7 obiective puse în funcţiune în cursul anului 2013, cu 425 de locuinţe şi un total de 34.142,41 mp suprafaţă construită desfăşurată.

Mai exact, acest coeficient a rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul 2013, respectiv 463,10 euro/mp inclusiv TVA, şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor pentru aceste locuinţe, respectiv 410,96 euro/mp inclusiv TVA.

Din aceste calcule a reieșit că valoarea de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2014, este de 328 euro/mp inclusiv TVA.

Care sunt condițiile pentru a beneficia de o locuință de la ANL

Pentru a putea cumpăra o locuință de la ANL, solicitanții trebuie să mai respecte următoarele condiții:

 • titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii;
 • titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – să nu deţină o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă;
 • în cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în preţul locuinţelor; centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau a unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuinţelor pe care le deservesc;
 • venitul mediu pe membru de familie la data vânzării al titularului contractului de închiriere a locuinţei să nu depăşească cu 100% salariul mediu brut pe economie;
 • locuinţele nu pot face obiectul unor acte de dispoziţie între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora.

Ultima interdicţie menționată se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condiţiile legii.

Excepţie de la această prevedere fac locuinţele care fac obiectul unor garanţii reale imobiliare, constituite în favoarea instituţiilor de credit definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, care finanţează achiziţia acestor locuinţe.

În cazul acestora, instituţiile de credit vor putea valorifica locuinţele şi anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condiţiile legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contractele de credit de către proprietarii locuinţelor.

Important! De la mijlocul lunii iulie, prin Decizia Curții Constituționale a Românei nr. 348/2014, executarea bunurilor nu mai este condiţionată de circumscripţia executorului judecătoresc, putând fi făcute de oricare judecătorie.

Ce trebuie să faceți pentru a cumpăra o locuință prin ANL

Dacă doriți să achiziționați o locuință de la ANL, trebuie să parcurgeți aceste etape, în ordinea de mai jos:

 • să încheiați antecontractul de vânzare-cumpărare cu primăria;
 • să înaintați documentația băncii, ca să obțineți finanțarea pentru cumpărarea apartamentului;
 • să semnați contractul de vânzare-cumpărare cu primăria.

Documentele necesare pentru a cumpăra o locuință prin ANL sunt următoarele:

 • cererea de achiziționare a locuinței, înregistrată la primărie;
 • actele de stare civilă;
 • adeverința cu venitul mediu lunar realizat de titlularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia;
 • declarația pe propria răspundere a titlularului și soțului/ soției privitor la faptul că nu dețin în proprietate o locuință, inclusiv casa de vacanță;
 • cererea de finanțare aprobată de instituția financiară care poate acorda un credit pentru cumpărarea locuinței.

Puteți consulta lista localităților unde se pot cumpăra locuințe ANL, conform datelor de la 30 iulie, în fișierul de mai jos:

Locuintele ANL aflate la vanzare la 30 iulie 2014.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: