Skip to content

Patiseriile și magazinele pot fi suspendate pentru neplata controlului sanitar – veterinar. Toate categoriile de producători și retaileri care riscă o asemenea sancțiune

13 august 2014

tariful pentru controlul sanitar-veterinar_patiserie_magazin_costuri controaleDacă nu plătesc tariful pentru controlul făcut de inspectorii sanitar – veterinari, atunci firmele din domeniul alimentar de produse nonanimale riscă să fie suspendate, conform unui Ordin al Autorității Naţionale Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Ca urmare a acestei reglementări, patiseriile și magazinele, de exemplu, riscă să le fie întreruptă temporar activitatea, dacă nu achită costurile pentru controlul făcut de inspectorii sanitar – veterinari.

Pentru neplata a două tipuri de activităţi de control oficial, care pot fi desfăşurate de inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, unei firme din domeniul alimentar de produse nonanimale îi poate fi suspendată activitatea până la plata integrală a sumelor restante, inclusiv a penalităţilor, potrivit Ordinului ANSVSA nr. 61/2014, care a intrat în vigoare pe 12 august 2014, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 600.

Prin acest act normativ a fost modificat articolul 15 din anexă la Ordinul ANSVSA nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală, care se aplică de la 1 ianuarie 2009.

În plus, prin recentul act normativ, a rămas în vigoare prevederea privind penalitățile aplicate pentru neplata sumelor destinate celor două tipuri de activități de control.

Mai exact, neplata în termenul prevăzut a sumelor calculate pentru activitatea de control oficial atrage perceperea unor penalităţi de 0,25% din suma de plată restantă, pentru fiecare zi de întârziere.

Aceste penalități sunt calculate de la data la care obligaţia de plată a sumei a devenit scadentă până la achitarea integrală a sumei, inclusiv ziua plăţii.

De asemenea, neplata sumelor restante pentru activitatea de control oficial atrage acţionarea în instanţă a firmei pentru obligarea la plata sumelor datorate, conform Ordinului ANSVSA nr. 113/2008.

Pentru ce pot fi suspendate firmele alimentare de produse nonanimale

Cele două activităţi de control oficial pentru care pot fi sancționați jucătorii din domeniul alimentar de produse nonanimale reprezintă plata unor tarife și nedepunerea unei declarații pe propria răspundere.

Astfel, firmele din domeniul alimentar controlate au obligația să vireze în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, suma corespunzătoare cheltuielilor pentru controlul oficial desfăşurat de inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor de plată.

Al doilea tip de control pentru care firmele din domeniul alimentar pot fi suspendate de către inspectorii sanitar – veterinari îl reprezintă încadrarea în categoria de producție corespunzătoare activității.

Potrivit Ordinului ANSVSA nr. 113/2008, încadrarea în categoriile de producţie se face printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestui act normativ.

Categoriile de producţie în care pot fi încadrate firmele din domeniul alimentar sunt următoarele:

 1. unităţi de fabricare a pâinii, produselor de panificaţie şi patiserie de sub 1.800 tone/an;
 2. unităţi de fabricare a pâinii, produselor de panificaţie şi patiserie de 1.800 – 4.500 t/an;
 3. unităţi de fabricare a pâinii, produselor de panificaţie şi patiserie de 4.500 – 9.000 t/an;
 4. unităţi de fabricare a pâinii, produselor de panificaţie şi patiserie de peste 9.000 t/an;
 5. unităţi de morărit de sub 1.800 t/an;
 6. unităţi de morărit de 1.800 – 4.500 t/an;
 7. unităţi de morărit de 4.500 – 9.000 t/an;
 8. unităţi de morărit de peste 9.000 t/an;
 9. unităţi de fabricare a băuturilor răcoritoare de sub 20.000 t/an;
 10. unităţi de fabricare a băuturilor răcoritoare de 20.000 – 50.000 t/an;
 11. unităţi de fabricare a băuturilor răcoritoare de 50.000 – 100.000 t/an;
 12. unităţi de fabricare a băuturilor răcoritoare de peste 100.000 t/an;
 13. unităţi de fabricare a vinurilor de sub 7.000 hectolitri/an (700.000 litri);
 14. unităţi de fabricare a vinurilor de 7.000 – 10.000 hl/an;
 15. unităţi de fabricare a vinurilor de 10.000 – 15.000 hl/an;
 16. unităţi de fabricare a vinurilor de peste 15.000 hl/an;
 17. unităţi de fabricare a băuturilor alcoolice distilate de sub 7.000 hl/an;
 18. unităţi de fabricare a băuturilor alcoolice distilate de 7.000 – 10.000 hl/an;
 19. unităţi de fabricare a băuturilor alcoolice distilate de 10.000 – 15.000 hl/an;
 20. unităţi de fabricare a băuturilor alcoolice distilate de peste 15.000 hl/an;
 21. unităţi de fabricare a alcoolului etilic de fermentaţie de sub 5.000 hl/an;
 22. unităţi de fabricare a alcoolului etilic de fermentaţie de 5.000 – 10.000 hl/an;
 23. unităţi de fabricare a alcoolului etilic de fermentaţie de 10.000 – 15.000 hl/an;
 24. unităţi de fabricare a alcoolului etilic de fermentaţie de peste 15.000 hl/an;
 25. unităţi de fabricare a uleiurilor, grăsimilor fine şi rafinate, margarinei şi a produselor comestibile similare de sub 12.500 t/an;
 26. unităţi de fabricare a uleiurilor, grăsimilor fine şi rafinate, margarinei şi a produselor comestibile similare de 12.500 – 25.000 t/an;
 27. unităţi de fabricare a uleiurilor, grăsimilor fine şi rafinate, margarinei şi a produselor comestibile similare de 25.000 – 50.000 t/an;
 28. unităţi de fabricare a uleiurilor, grăsimilor fine şi rafinate, margarinei şi a produselor comestibile similare de peste 50.000 t/an;
 29. unităţi de fabricare a produselor din cacao, ciocolatei şi a produselor zaharoase de sub 1.000 t/an;
 30. unităţi de fabricare a produselor din cacao, ciocolatei şi a produselor zaharoase de 1.000 – 5.000 t/an;
 31. unităţi de fabricare a produselor din cacao, ciocolatei şi a produselor zaharoase de 5.000 – 10.000 t/an;
 32. unităţi de fabricare a produselor din cacao, ciocolatei şi a produselor zaharoase de peste 10.000 t/an;
 33. unităţi de fabricare a berii de sub 20.000 t/an;
 34. unităţi de fabricare a berii de 20.000 – 50.000 t/an;
 35. unităţi de fabricare a berii de 50.000 – 100.000 t/an;
 36. unităţi de fabricare a berii de peste 100.000 t/an;
 37. unităţi de fabricare a malţului de sub 4 000 t/an;
 38. unităţi de fabricare a berii de 4.000 – 11.000 t/an;
 39. unităţi de fabricare a berii de 11.000 – 16.000 t/an;
 40. unităţi de fabricare a berii de peste 16.000 t/an;
 41. unităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor de sub 200 t/an;
 42. unităţi de fabricare a berii de 200 – 500 t/an;
 43. unităţi de fabricare a berii de 500 – 750 t/an;
 44. unităţi de fabricare a berii de peste 750 t/an;
 45. depozite pentru seminţe de consum de sub 50.000 t/an;
 46. unităţi de fabricare a berii de 50.000 – 150.000 t/an;
 47. unităţi de fabricare a berii de 150.000 – 300.000 t/an;
 48. unităţi de fabricare a berii de peste 300.000 t/an;
 49. unităţi de producere a apelor minerale (carbogazoasă şi plată) îmbuteliate la sursă de sub 20.000 t/an;
 50. unităţi de fabricare a berii de 20.000 – 50.000 t/an;
 51. unităţi de fabricare a berii de 50.000 – 100.000 t/an;
 52. unităţi de fabricare a berii de peste 100.000 t/an;
 53. miniberării, capacitate de producţie de sub 3.000 hl/an;
 54. unităţi de prelucrare a cartofilor şi conservare a produselor din cartofi;
 55. unităţi de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine nonanimală;
 56. unităţi de fabricare a macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare;
 57. unităţi de prelucrare a ceaiului şi a cafelei;
 58. unităţi de fabricare a condimentelor;
 59. unităţi de fabricare a altor produse alimentare;
 60. unităţi de fabricare a cidrului şi a vinului din fructe;
 61. unităţi de fabricare a altor băuturi obţinute prin fermentare;
 62. supermarket/hipermarket;
 63. unităţi de îmbuteliere şi ambalare a produselor de origine nonanimală;
 64. unităţi de fabricare a sucurilor de fructe şi legume;
 65. unităţi de fabricare a amidonului şi a produselor din amidon;
 66. unităţi de fabricare a biscuiţilor, pişcoturilor şi a altor produse similare;
 67. unităţi de fabricare a zahărului;
 68. depozite de produse alimentare de origine nonanimală;
 69. depozite de comercializare angro.

Controlul oficial al firmelor din domeniul alimentar de produse nonanimale, precum şi evaluarea şi clasificarea acestor firme în funcţie de categoriile de risc se realizează astfel:

 • pentru unităţile cu activitate în domeniul alimentar cu risc crescut, respectiv cele care au obţinut punctajul peste 42 la evaluarea unităţii, inspecţia se va realiza o dată la două luni;
 • pentru unităţile cu activitate în domeniul alimentar cu risc mediu, respectiv cele care au obţinut punctajul între 30 şi 42 la evaluarea unităţii, inspecţia se va realiza o dată la 4 luni;
 • pentru unităţile cu activitate în domeniul alimentar cu risc scăzut, respectiv cele care au obţinut punctajul sub 30 la evaluarea unităţii, inspecţia se va realiza o dată pe an.

Pentru unităţile de fabricare a vinurilor, se efectuează un control preoperaţional şi în lunile cu activitate, în conformitate cu încadrarea unităţii în categorii de risc.

Pentru unităţile de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor, controlul oficial constă, în lunile fără activitate, într-un control preoperaţional şi în lunile cu activitate, în conformitate cu încadrarea unităţii în categorii de risc.

În cazul depozitelor de seminţe de consum, se efectuează un control oficial preoperaţional şi restul controalelor se efectuează în conformitate cu încadrarea unităţii în categorii de risc.

Pentru următoarele unităţi, controlul oficial constă, în lunile fără activitate, într-un control preoperaţional şi în lunile cu activitate controlul oficial, care se va efectua în conformitate cu încadrarea unităţii în categorii de risc:

 • unităţi de fabricare a cidrului şi a vinului din fructe;
 • unităţi de fabricare a altor băuturi obţinute prin fermentare;
 • unităţi de fabricare a sucurilor de fructe şi legume;
 • unităţi de fabricare a zahărului.

În cazul neconformităţilor, și costurile aferente activităţii de recontrol sunt suportate de către firmă.

Care sunt tarifele de control

Tariful aferent controlului oficial al firmelor din domeniul alimentar, produse de origine nonanimală se calculează de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prin aplicarea tarifului total la timpul stabilit.

Mai exact, pentru cheltuielile cu o persoană care controlează firmele din domeniul alimentar, produse de origine nonanimală, tariful este de 69 de lei, divizat în următorul mod:

 • pregătirea controlului, studierea facilităţilor şi documentaţiei deţinute de operatorii economici, astfel încât să fie capabili să îşi îndeplinească atribuţiile în mod adecvat, 23 de lei;
 • realizarea controlului, 23 de lei;
 • analiza activităţii de control şi stabilirea concluziilor, 23 de lei.

Timpul stabilit pentru control variază în funcție de unitate, respectiv:

 • unităţi de fabricare a pâinii, produselor de panificaţie şi patiserie de sub 1.800 tone/an – 1 oră;
 • unităţi de fabricare a pâinii, produselor de panificaţie şi patiserie de 1.800-4.500 t/an – 2,5 ore;
 • unităţi de fabricare a pâinii, produselor de panificaţie şi patiserie de 4.500-9.000 t/an – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a pâinii, produselor de panificaţie şi patiserie de peste 9.000 t/an – 6 ore;
 • unităţi de morărit de sub 1.800 t/an – 1 oră;
 • unităţi de morărit de 1.800 – 4.500 t/an – 1,5 ore;
 • unităţi de morărit de 4.500 – 9.000 t/an – 2 ore;
 • unităţi de morărit de peste 9.000 t/an – 3 ore;
 • unităţi de fabricare a băuturilor răcoritoare de sub 20.000 t/an – 3 ore;
 • unităţi de fabricare a băuturilor răcoritoare de 20.000-50.000 t/an – 1,5 ore;
 • unităţi de fabricare a băuturilor răcoritoare de 50.000-100.000 t/an – 3 ore;
 • unităţi de fabricare a băuturilor răcoritoare de peste 100.000 t/an – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a vinurilor de sub 7.000 hectolitri/an (700.000 litri) – 3 ore;
 • unităţi de fabricare a vinurilor de 7.000 – 10.000 hl/an – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a vinurilor de 10.000 – 15.000 hl/an – 6 ore;
 • unităţi de fabricare a vinurilor de peste 15.000 hl/an – 8 ore;
 • unităţi de fabricare a băuturilor alcoolice distilate de sub 7.000 hl/an – 2 ore;
 • unităţi de fabricare a băuturilor alcoolice distilate de 7.000-10.000 hl/an – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a băuturilor alcoolice distilate de 10.000-15.000 hl/an – 5 ore;
 • unităţi de fabricare a băuturilor alcoolice distilate de peste 15.000 hl/an – 6 ore;
 • unităţi de fabricare a alcoolului etilic de fermentaţie de sub 5.000 hl/an – 2 ore;
 • unităţi de fabricare a alcoolului etilic de fermentaţie de 5.000-10.000 hl/an – 3 ore;
 • unităţi de fabricare a alcoolului etilic de fermentaţie de 10.000-15.000 hl/an – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a alcoolului etilic de fermentaţie de peste 15.000 hl/an – 6 ore;
 • unităţi de fabricare a uleiurilor, grăsimilor fine şi rafinate, margarinei şi a produselor comestibile similare de sub 12.500 t/an – 1,5 ore;
 • unităţi de fabricare a uleiurilor, grăsimilor fine şi rafinate, margarinei şi a produselor comestibile similare de 12.500 – 25.000 t/an – 2 ore;
 • unităţi de fabricare a uleiurilor, grăsimilor fine şi rafinate, margarinei şi a produselor comestibile similare de 25.000 – 50.000 t/an – 3 ore;
 • unităţi de fabricare a uleiurilor, grăsimilor fine şi rafinate, margarinei şi a produselor comestibile similare de peste 50.000 t/an – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a produselor din cacao, ciocolatei şi a produselor zaharoase de sub 1.000 t/an – 3 ore;
 • unităţi de fabricare a produselor din cacao, ciocolatei şi a produselor zaharoase de 1.000 – 5.000 t/an – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a produselor din cacao, ciocolatei şi a produselor zaharoase de 5.000 – 10.000 t/an – 6 ore;
 • unităţi de fabricare a produselor din cacao, ciocolatei şi a produselor zaharoase de peste 10.000 t/an – 8 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de sub 20.000 t/an – 1,5 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de 20.000 – 50.000 t/an – 3 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de 50.000 – 100.000 t/an – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de peste 100.000 t/an – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a malţului de sub 4 000 t/an – 3 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de 4.000 – 11.000 t/an – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de 11.000 – 16.000 t/an – 6 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de peste 16.000 t/an – 8 ore;
 • unităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor de sub 200 t/an – 2 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de 200 – 500 t/an – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de 500 – 750 t/an – 6 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de peste 750 t/an – 8 ore;
 • depozite pentru seminţe de consum de sub 50.000 t/an – 2 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de 50.000 – 150.000 t/an – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de 150.000 – 300.000 t/an – 6 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de peste 300.000 t/an – 8 ore;
 • unităţi de producere a apelor minerale (carbogazoasă şi plată) îmbuteliate la sursă de sub 20.000 t/an – 1 oră;
 • unităţi de fabricare a berii de 20.000 – 50.000 t/an – 2 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de 50.000 – 100.000 t/an – 3 ore;
 • unităţi de fabricare a berii de peste 100.000 t/an – 3 ore;
 • miniberării (capacitate de producţie de sub 3.000 hl/an) – 1 oră;
 • unităţi de prelucrare a cartofilor şi conservare a produselor din cartofi – 4 ore;
 • unităţi de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine nonanimală – 1 oră;
 • unităţi de fabricare a macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare – 2 ore;
 • unităţi de prelucrare a ceaiului şi a cafelei – 4 ore;
 • unităţi de fabricare a condimentelor – 3 ore;
 • unităţi de fabricare a altor produse alimentare – 6 ore;
 • unităţi de fabricare a cidrului şi a vinului din fructe – 6 ore;
 • unităţi de fabricare a altor băuturi obţinute prin fermentare – 6 ore;
 • supermarket/hipermarket – 8 ore;
 • unităţi de îmbuteliere şi ambalare a produselor de origine nonanimală – 2 ore;
 • unităţi de fabricare a sucurilor de fructe şi legume – 8 ore;
 • unităţi de fabricare a amidonului şi a produselor din amidon – 5 ore;
 • unităţi de fabricare a biscuiţilor, pişcoturilor şi a altor produse similare – 2 ore;
 • unităţi de fabricare a zahărului – 8 ore;
 • depozite de produse alimentare de origine nonanimală – 4 ore;
 • depozite de comercializare angro – 6 ore.

În aceste condiții, pentru un control făcut de un singur inspector sanitar – veterinar, firmele din domeniul alimentar de produse nonanimale au de plătit tarife între 69 de lei și 552 de lei.

O pâine medie are o greutate de 500 de grame și un preț de 2 lei. Astfel, cea mai mică patiserie poate produce cel mult 3,6 milioane de pâini, anual, dintre care cel puțin 35 le-ar putea „da” pentru controlul sanitar-veterinar, dacă îndeplinește cele mai stricte condiții de funcționare.

Un vin mediu bun are un preț în jur de 30 de lei/sticla, la raft, în supermarket, iar cel mai mic vinificator poate produce aproximativ 933000 de sticle/an. În condițiile în care controlul sanitar – veterinar la o astfel de unitate durează 3 ore și sunt minim 2 controale anual, atunci un asemenea vinificator va „da” unui singur inspector sanitar – veterinar 414 lei/an, echivalentul a aproape 14 sticle de vin mediu bun.

Când află firma cât are de plătit

În cel mult 5 zile lucrătoare de la efectuarea controlului oficial, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, trimit firmelor controlate documentele de plată pentru activitatea desfăşurată şi o copie a documentelor justificative privind controlul oficial efectuat.

Ulterior, tariful aferent activităţii de control oficial stabilit pe baza documentelor justificative trebuie virat de firme în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

În plus, pentru firme, acest tarif este evidenţiat distinct în contabilitate, constituind fonduri extrabugetare care se utilizează, conform legii, pentru acoperirea costurilor controalelor oficiale.

Totuși, costurile aferente analizelor de laborator efectuate în cadrul controalelor se suportă din bugetul alocat direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Ce tarife achită firmele cu activitate în mai multe județe

În cazul în care firmele îşi desfăşoară activitatea în unul sau mai multe judeţe prin unităţi fără personalitate juridică şi cu acelaşi cod CAEN, plata aferentă controlului oficial se face de către entitatea juridică, conform categoriei de încadrare menționate mai sus.

De asemenea, dacă firma de prelucrare, procesare, depozitare sau valorificare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală deţine puncte de lucru, fără personalitate juridică distinctă, fie pe raza aceluiaşi judeţ, fie în mai multe judeţe, dar a căror activitate se încadrează în aceeaşi clasă CAEN, şi dacă suma calculată pentru controlul oficial depăşeşte valoarea de 2.000 euro/lună, suma care trebuie plătită pentru fiecare punct de lucru se calculează luându-se în considerare ponderea fiecărui punct de lucru în activitatea totală, astfel încât per total unitate să nu depăşească valoarea maximă de 2.000 euro/lună.

Plata se va face proporţional cu activitatea desfăşurată în fiecare punct de lucru, consemnată în declaraţia pe propria răspundere.

Firma cu mai multe activităţi sectoriale, respectiv cu mai multe coduri CAEN, integrate în aceeaşi locaţie va fi tarifată o singură dată pentru categoria cu tariful cel mai mare.

Pentru firmele aflate în primul an de activitate, sumele pentru activitatea specifică de control oficial se calculează în baza documentului justificativ întocmit conform producţiei curente din luna precedentă.

Cum se fac controalele

Controalele oficiale al inspectorilor sanitar – veterinari se efectuează fără o avertizare prealabilă.

Aceste controale se efectuează pentru toate etapele de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală sau selectiv, pentru una ori mai multe dintre etapele menţionate anterior, pentru care se consideră a fi necesar să fie supuse activităţii de inspecţie şi control.

În plus, controalele oficiale se efectuează pentru:

 • produsele alimentare provenind din:
  • schimburile comerciale desfăşurate pe teritoriul României;
  • schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene;
  • import;
 • produsele destinate exportului.

În timpul acestui control, inspectorul sanitar-veterinar este însoţit de către un reprezentant al firmei sau de o persoană abilitată care să răspundă întrebărilor inspectorului şi care să fie prezentă pe tot parcursul inspecţiei şi controlului.

Metodele de control sanitar – veterinar sunt următoarele:

 • inspecţia reprezintă examinarea oricărui aspect privind alimentele, pentru a se verifica faptul că astfel de aspecte sunt conforme cu cerinţele legislaţiei în domeniul alimentelor;
 • monitorizarea reprezintă realizarea de observaţii sau de măsuri planificate secvenţial, cu scopul de a obţine o evaluare generală a nivelului de conformitate cu legislaţia în domeniul alimentelor;
 • supravegherea constituie o examinare cu caracter preventiv a activităţii uneia sau mai multor întreprinderi cu activitate în domeniul alimentelor, a operatorilor economici ori a activităţilor acestora;
 • verificarea constă în controlul, prin examinarea şi prin luarea în considerare a evidenţelor, sub raportul îndeplinirii cerinţelor specificate;
 • prelevarea de probe pentru analiză reprezintă recoltarea de probe de alimente sau de orice alte substanţe reprezentative pentru producerea, prelucrarea şi distribuţia alimentelor, cu scopul de a se verifica prin analiză conformitatea cu legislaţia în domeniul alimentelor;
 • analiza.
Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: