Skip to content

Tarifele de pe piața de capital scad, de pe 16 septembrie. Mai multe modificări au fost adoptate recent

22 August 2014

tarife si comisioane_piata de capital_ASFUnele tarife și comisioane percepute participanților de pe piața de capital vor fi reduse, iar altele vor fi eliminate, începând cu 16 septembrie, conform unui comunicat de presă al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). În plus, autoritatea de reglementare în domeniu a adoptat recent mai multe măsuri care vizează modificarea legislației de pe această piață. 

Consiliul ASF a decis, în ședința din data de 20 august 2014, să permanentizeze sau să preia reducerile operate pentru tarifele și comisioanele percepute participanților de pe piața de capital, precum și să opereze noi scăderi:

 • cota din valoarea tranzacțiilor cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni, se reduce cu 50% până la 0,02%;
 • cota din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat (0,0004%) nu se mai aplică;
 • tariful pentru înregistrarea la ASF a instrumentelor financiare (cu excepția titlurilor de stat) se reduce cu 50%, până la 500 de lei;
 • tariful pentru înregistrarea la ASF a instrumentelor financiare în cazul titlurilor de stat nu se mai aplică;
 • cota percepută pentru monitorizarea tranzacțiilor efectuate în afara piețelor reglementate sau sistemelor alternative de tranzacționare (OTC) se reduce de la 0,15% la 0,06% din valoarea tranzacțiilor raportate;
 • cota percepută pentru tranzacțiile derulate în afara piețelor reglementate și/ sau sistemelor alternative de tranzacționare de tipul tranzacțiilor turnaround se reduce cu 50%, de la 0,04% până la 0,02%.

Tarifele și comisioanele reduse se vor aplica începând cu data de 16 septembrie 2014, potrivit comunicatului ASF.

Aceste reduceri de tarife și comisioane au fost dispuse prin următoarele două acte normative:

 • Regulamentul nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006; acest regulament a intrat în vigoare la 10 martie 2014, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 168;
 • Regulamentul nr. 10/2014 pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 va intra în vigoare la 16 septembrie 2014, dar a fost publicat în Monitorul Oficial, Parte I, nr. 453 din 20 iunie 2014.

Adoptarea noilor tarife face parte din planul de acțiune aferent programului S.T.E.A.M., care în cazul de mai sus se referă la obiectivul creșterea lichidității pieței și atragerea de investitori pe piața de capital prin reducerea nivelului cotelor/tarifelor percepute de ASF.

În plus, Regulamentul nr. 10/2014 include și următoarele modificările privind taxele și comisioanele de pe piața de capital:

 • reducerea de la 0,08% la 0,06% a cotei aplicate valorii tranzacţiilor cu instrumente financiare suportată de cumpărător;
 • menţinerea la nivelul de 0,04% a cotei din valoarea tranzacţiilor derulate pe pieţele reglementate şi/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare, de către intermediarii care au calitate de Market Maker;
 • exonerarea entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF de la plată în legatură cu emiterea unui aviz constituind răspuns oficial la chestiuni privind aplicarea legii şi a reglementărilor, în prezent la nivelul de 10.000 de lei.

În plus, ASF a menționat, într-un comunicat de presă din 23 iunie, că Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a anunţat, pe 18 iunie 2014, aprobarea de către Guvern a Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală, care include printre altele:

 • eliminarea obligativităţii de înregistare prin împuternicit a nerezidenţilor care au obligaţii declarative în România, dacă aceştia sunt rezidenţi într-un stat membru al UE sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri sau alt act juridic prin intermediul căruia se poate face schimbul de informaţii;
 • posibilitatea comunicării electronice între contribuabil şi autoritatea fiscală, pentru diverse acte procedurale sau solicitări, cu menţiunea că va urma un ordin comun al MFP, Ministerului Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice în acest sens.

Legislația secundară va fi modificată

Consiliul ASF a adoptat, în sedința din 20 august, modificări ale legislației secundare în scopul eliminării unor obstacole identificate de către Coaliția pentru Dezvoltarea României/BVB în documentul „Opt bariere sistemice în calea dezvoltării pieței de capital moderne din România’’.

Modificarea legislației secundare este un alt obiectiv asumat prin proiectul S.T.E.A.M., ca parte a planului de acțiune pentru obținerea statutului de piață emergentă.

Printre modificările de legislație adoptate recent de ASF sunt prevederile privind ofertele publice de vânzare, respectiv următoarele:

 • introducerea posibilității ca prospectul să poată fi întocmit și într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, cu acordul ASF;
 • introducerea unor facilități (spre exemplu eliminarea prevederilor privind durata minimă de derulare a ofertei) sau a unor prevederi exprese care să clarifice anumite drepturi ale ofertantului sau emitentului (spre exemplu faptul că acestuia îi revine decizia privind alocarea);
 • simplificarea documentației sau procedurilor legate de aceste oferte (spre exemplu eliminarea unor documente care se depuneau la ASF, eliminarea prevederilor privind confirmarea, într-un anumit termen, a primirii rezultatelor ofertei de către ASF).

În plus, ASF a anunțat că a adoptat optimizarea procedurile privind exercitarea drepturilor legale prin implicarea depozitarului instrumentelor financiare și prin modificarea procedurilor privind efectuarea plăților și transferul drepturilor de proprietate asupra acțiunilor plătite în cazul conturilor globale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare.

De asemenea, ASF a adoptat îmbunătățirea procedurilor referitoare la admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată. Printre procedurile îmbunătățite se numără precizarea existenței unui acord de principiu al operatorului de piață și ulterior a unui acord final privind admiterea la tranzacționare, micșorarea termenelor în care valorile mobiliare se înregistrează la ASF sau în care se depune cererea de admitere la operatorul de piață.

Alte modificările făcute de ASF în legislația secundară sunt următoarele:

 • introducerea obligației emitentului de a stabili și include în hotărârile AGA a anumitor date cheie (spre exemplu data plății), precum și de a transmite depozitarului central anumite informații prevăzute în raportul emitenților;
 • îmbunătățirea procedurilor privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul AGA (spre exemplu introducerea unor prevederi referitoare la constatarea calității de reprezentant legal în baza listei primite de la depozitarul central, introducerea unor prevederi referitoare la modalitatea de înlocuire a votului prin corespondență);
 • simplificarea obligațiilor privind traducerea documentației pentru deschiderea unui cont;
 • simplificarea conținutului documentului de prezentare prevăzut de Regulamentul nr. 32/2006 care trebuie întocmit de intermediar și prezentat clientului.

O altă acțiune aprobată de Consiliul ASF se referă la elaborarea unui proiect de regulament pentru aprobarea reglementărilor conforme IFRS (International Financial Reporting Standards) aplicabile entităților din piața de capital.

Proiectul va fi supus consultării publice până la data de 9 septembrie 2014, a anunțat ASF.

Această acțiune face și ea parte din programul S.T.E.A.M., având obiectivul de a îmbunătăți sistemul contabil al entităților autorizate, reglementate și supravegheate de către ASF pe piața de capital.

Ce este programul STEAM

Scopul programului S.T.E.A.M. (în care se încadrează și cele 3 pachete de decizii recente ale ASF) este de obținere a statului de piață emergentă pentru piața de capital din România în cel mult doi ani.

Astfel, scopul implicit este ca participanții din piață să constate și să beneficieze de caracteristicile pieței emergente pe măsură ce planul de acțiune al ASF este implementat, nu numai la momentul atingerii obiectivului, se mai scrie în comunicatul ASF.

ASF face parte din grupul de lucru Great Barriers Shift care are ca scop identificarea și eliminarea barierelor care împiedică dezvoltarea pieței de capital naționale.

Acest grup a fost format în luna noiembrie 2013, când comunitatea pieţei de capital şi autorităţile de reglementare au început să lucreze împreună, pentru identificarea şi eliminarea barierelor care impiedică dezvoltarea pieţei locale.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: