Skip to content

Proiect: Persoanele fizice se vor putea informa online despre situația lor fiscală. Un serviciu gratuit, care are alte costuri

25 august 2014

semnatura electronica_decizia de impunere_situatia de la angajator_gratuitContribuabilii vor putea verifica direct la Fisc ce obligații fiscale trebuie să plătească sau dacă angajatorul le-a plătit contribuţiile de asigurări sociale, precum și să primească decizia de impunere anuală, conform unui proiect de Ordin al Ministrului Finanţelor Publice (MFP). Acesta este un proiect, care în prima fază va fi aplicat în București și județul Ilfov, urmând ca, de anul viitor, să fie extins la nivel național. Pentru accesarea acestui serviciu, contribuabilii nu vor avea de plătit nicio taxă, dar pentru a-l folosi vor trebui să achite câteva sute de lei, anual. 

Decizia de impunere anuală, foaia de vărsământ sau situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori vor putea fi aflate gratuit, la orice oră și în oricare zi, de către contribuabilii din București și județul din Ilfov, direct de la Fisc, începând din septembrie 2014, potrivit unui proiect de Ordin al MFP privind procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între ANAF şi persoanele fizice.

Pentru această procedură vor putea opta toți contribuabilii din România, din 2015, se mai scrie în actul normativ pus în discuție.

Acest proiect a fost publicat, spre dezbatere publică, pe site-ul MFP, în cursul zilei de vineri, 22 august. Astfel, acest act normativ nu este încă în vigoare, dar Finanțele anunță că îl vor aplica de luna viitoare.

Prin spațiul privat virtual vor putea fi transmise 7 documente

Persoanele fizice vor putea comunica electronic cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) cu privire la propria situaţie fiscală, prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, oferit de sistemul informatic al MFP/ANAF, se scrie într-un comunicat de presă al Finanțelor.

MFP şi ANAF furnizează serviciile de comunicare electronică în condiţii normale de funcţionare a echipamentelor electronice şi nu răspund pentru eventualele disfuncţionalităţi ale sistemelor prin care se asigură serviciile electronice şi care nu le pot fi imputabile, se subliniază în proiectul de Ordin al Finanțelor.

Accesarea serviciului „Spaţiul privat virtual” reprezintă opţiune în sensul articolului 44 alineatul (3) din Codul de procedură fiscală (CPF), respectiv actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

„Serviciul <<Spaţiul privat virtual>> constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice a unui spaţiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoana fizică în legătură cu situaţia fiscală proprie a acesteia”, se mai scrie în proiectul de Ordin MFP pus în discuție.

Conform proiectului de act normativ, în prima fază, documentele ce vor putea fi comunicate prin serviciul „Spaţiul privat virtual” sunt următoarele:

 • decizii de impunere anuală  aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 şi emise după data de 1 septembrie 2014; acestea vor fi emise automat de organul fiscal şi comunicate contribuabilului;
 • situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de ….; la cererea contribuabilului;
 • foaia de vărsământ; la cererea contribuabilului;
 • situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori; la cererea contribuabilului.

În plus, pentru a obține informațiile dorite, contribuabilul va putea depune la organul fiscal următoarele documente:

 • cerere privind „Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de ….;
 • cerere privind ,,Foaie de vărsământ”;
 • cerere privind „Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”.

Serviciile de comunicare electronică puse la dispoziţie de ANAF vor fi disponibile în mod gratuit, 24 din 24 de ore.

Într-o primă etapă, serviciul „Spaţiul privat virtual” va fi disponibil în sistem pilot, între septembrie 2014 și decembrie 2014, pentru cele 7 tipuri de documente şi informaţii menționate, fiind destinat contribuabililor persoane fizice cu domiciliul fiscal în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, potrivit actului de presă al MFP.

De asemenea, conform proiectului de act normativ, ANAF va pune la dispoziţia contribuabili lor și serviciul „Buletinul informativ fiscal”, inclusiv în perioada de aplicare a proiectului pilot, prin intermediul căruia va oferi următoarele informaţii publice cu caracter fiscal:

 • calendarul obligaţiilor fiscale,
 • noutăţile legislative,
 • ghidurile fiscale,
 • campaniile derulate,
 • comunicatele de presă.

Acest buletin este o aplicaţie informatică de tip RSS, se mai scrie în proiectul de Ordin al Finanțelor.

RSS-ul reprezintă o familie de formate de date pentru conţinutul sau/şi sumarurile de pagini web actualizate frecvent, împreună cu legături către conţinutul complet al paginilor şi alte metadate, conform proiectul de act normativ.

Mai exact, formatele de date pentru conţinutul sau/şi sumarurile de pagini web oferă conținut web și un link către sursa inițială a acelui conținut.

Informaţiile publice cu caracter fiscal transmise de ANAF nu sunt acte administrative, în sensul Codului de procedură fiscală (CPF), sau acte administrative de autoritate, în sensul articolului 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, şi nu sunt opozabile, potrivit proiectului de act normativ menționat.

„Informaţiile transmise prin serviciul <<Buletinul informativ fiscal>> au caracter informativ, nu înlocuiesc obligaţia utilizatorului privind cunoaşterea şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi nu generează alte drepturi şi obligaţii decât cele prevăzute de legislaţia fiscală”, se subliniază în proiectul de Ordin al Finanțelor.

În plus, informaţiile furnizate de ANAF prin acest serviciu sunt unele publice, publicate pe serverul MFP-ANAF şi sunt valabile la data transmiterii către utilizatori. De asemenea, aceste informaţii se actualizează şi se transmit utilizatorilor periodic, conform Ordinului MFP propus.

Contribuabilii se vor putea identifica prin certificate digitale sau parole unice

Potrivit proiectului de act normativ, pentru a accesa „Spaţiul privat virtual”, persoanele fizice se vor putea identifica electronic prin:

 • certificate digitale calificate, eliberate de furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr.455/2001,

sau

 • prin credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP.

Mai exact, persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligaţiile fiscale pentru care, în relaţia cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală, conform actului normativ propus.

În plus, persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru alte obligaţii fiscale decât cele menționate anterior, precum şi celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare din următoarele dispozitive:

 • certificate digitale calificate;
 • credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP.

OTP-ul reprezintă un cod de identificare de unică folosinţă sau o parolă valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacţie.

La data punerii în funcţiune a serviciului „Spaţiul privat virtual”, documentele comunicate de organele fiscale se semnează cu certificatul digital emis de autoritatea de certificare a MFP, se mai scrie în ordinul propus.

Această prevedere se aplică până la data obţinerii de către MFP a certificatului digital calificat.

În aceste condiții, în această toamnă, Ministerul de Finanțe ar trebuie să achiziționeze un certificat digital calificat, pe care ar trebui să plătească în jur de 50 de euro+TVA.

Începând de anul viitor, proiectul pilot pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov va fi dezvoltat la nivel naţional și se vor extinde categoriile documentelor şi informaţiilor comunicate spre și dinspre contribuabili. Persoanele fizice se vor putea identifica şi cu alte tipuri de credenţiale cum sunt telefonul mobil sau cardul de sănătate”, se subliniază în comunicatul de presă al MFP.

Mai exact, potrivit proiectului de Ordin, categoriile de documente care privesc situaţia fiscală proprie referitoare la impozitul pe venit al persoanei fizice, documentele ce pot face obiectul comunicării prin „Spaţiul privat virtual” sunt:

 • declaraţiile fiscale întocmite de persoana fizică, potrivit legii;
 • cererile adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale;
 • actele administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal în executarea legii, de exemplu decizii de impunere, notificări, somaţii;
 • documentele sau actele emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit;
 • registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani.

Data înregistrării este cea de pe serverul MFP-ANAF, astfel cum a fost comunicată solicitantului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii acestora, pentru următoarele documente :

 • declaraţia fiscală,
 • cererea de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori,
 • solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale.

Următoarele documente trebuie comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziţia persoanei fizice a documentului în „Spaţiul privat virtual”:

 • actele administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal în executarea legii, de exemplu decizii de impunere, notificări, somaţii;
 • documentele sau actele emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit.

Acest termen, cel de 15 zile, începe să curgă din ziua următoare datei punerii la dispoziţia persoanei fizice a documentului.

În plus, numărul de intrare sau ieşire electronic şi data punerii la dispoziţia persoanei fizice a documentului sunt înscrise în registrul documentelor electronice.

Conform actului normativ menționat, schimbul de date realizat în scopul aprobării cererii de înregistrare între persoana fizică şi furnizorul serviciului trebuie să îndeplinească cerinţe-standard de integritate şi confidenţialitate potrivit protocolului HTTPS.

HTTPS reprezintă protocolul de transmitere a informaţiilor, securizat, folosit pentru criptarea transferului de informaţii.

Cu un certificat digital calificat pot semna mai mulți contribuabili sau instituții

Certificatul digital calificat reprezintă o colecţie de date în formă electronică ce atestă legătura dintre datele de verificare a semnăturii electronice şi o persoană, confirmând identitatea acelei persoane, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Această lege este în vigoare de la 31 iulie 2001, dar se aplică de la 1 noiembrie 2001. În plus, ea a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 2014. Astfel, în prezent, această din urmă variantă, cea republicată, este în vigoare.

În plus, acest certificat trebuie să satisfacă anumite condiţii de emitere şi să fie eliberat de un furnizor de servicii de certificare.

Pentru a satisface condițiile de emitere, certificatul calificat va cuprinde următoarele menţiuni:

 • indicarea faptului că certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;
 • datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, precum şi cetăţenia acestuia, în cazul persoanelor fizice, respectiv naţionalitatea acestuia, în cazul persoanelor juridice;
 • numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum şi alte atribute specifice ale semnatarului, dacă sunt relevante, în funcţie de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat;
 • codul personal de identificare a semnatarului;
 • datele de verificare a semnăturii, care corespund datelor de creare a semnăturii aflate sub controlul exclusiv al semnatarului;
 • indicarea începutului şi sfârşitului perioadei de valabilitate a certificatului calificat;
 • codul de identificare a certificatului calificat;
 • semnătura electronică extinsă a furnizorului de servicii de certificare care eliberează certificatul calificat;
 • dacă este cazul, limitele utilizării certificatului calificat sau limitele valorice ale operaţiunilor pentru care acesta poate fi utilizat;
 • orice alte informaţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

În vederea emiterii certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să dispună de mijloace financiare şi de resurse materiale, tehnice şi umane corespunzătoare pentru garantarea securităţii, fiabilităţii şi continuităţii serviciilor de certificare oferite;
 • să asigure operarea rapidă şi sigură a înregistrării certificatelor eliberate, în special operarea rapidă şi sigură a unui serviciu de suspendare şi revocare a certificatelor calificate;
 • să asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data şi ora exactă a eliberării, a suspendării sau a revocării unui certificat calificat;
 • să verifice, cu mijloace corespunzătoare şi conforme dispoziţiilor legale, identitatea şi, dacă este cazul, atributele specifice ale persoanei căreia îi este eliberat certificatul calificat;
 • să folosească personal cu cunoştinţe de specialitate, experienţă şi calificare, necesare pentru furnizarea serviciilor respective, şi, în special, competenţă în domeniul gestiunii, cunoştinţe de specialitate în domeniul tehnologiei semnăturii electronice şi o practică suficientă în ceea ce priveşte procedurile de securitate corespunzătoare; de asemenea, să aplice procedurile administrative şi de gestiune adecvate şi care corespund standardelor recunoscute;
 • să utilizeze produse asociate semnăturii electronice, cu un înalt grad de fiabilitate, care sunt protejate împotriva modificărilor şi care asigură securitatea tehnică şi criptografică a desfăşurării activităţilor de certificare a semnăturii electronice;
 • să adopte măsuri împotriva falsificării certificatelor şi să garanteze confidenţialitatea în cursul procesului de generare a datelor de creare a semnăturilor, în cazul în care furnizorii de servicii de certificare generează astfel de date;
 • să păstreze toate informaţiile cu privire la un certificat calificat pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data încetării valabilităţii certificatului, în special pentru a putea face dovada certificării în cadrul unui eventual litigiu;
 • să nu stocheze, să nu reproducă şi să nu dezvăluie terţilor datele de creare a semnăturii, cu excepţia cazului în care semnatarul solicită aceasta;
 • să utilizeze sisteme fiabile pentru stocarea certificatelor calificate, astfel încât:
  • numai persoanele autorizate să poată introduce şi modifica informaţiile din certificate;
  • exactitatea informaţiei să poată fi verificată;
  • certificatele să poată fi consultate de terţi doar în cazul în care există acordul titularului acestora;
  • orice modificare tehnică, care ar putea pune în pericol aceste condiţii de securitate, să poată fi identificată de persoanele autorizate;
 • orice alte condiţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, oricine poate solicita un certificat digital calificat. Obținerea acestuia îi dă utilizatorului o semnătură digitală pe care o poate folosi pentru a transmiterea de documente către Fisc.

Semnătura electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare, conform Legii nr. 455/2001.

Mai multe detalii despre cum se poate obține semnătura electronică se găsesc pe site-ul ANAF, la Secțiunea „Informații Depunere Declarații Persoane Fizice”.

Important! Cu un certificat digital calificat pot semna mai multe persoane, fizice sau juridice. Astfel, contribuabilii pot obține dreptul de a-și semna documentele fiscale prin intermediul altei firme, de exemplu a celei de contabilitate, așa cum procedează mulți contribuabili din România.

De altfel, Legea nr. 455/2001 republicată menționează că fiecărui semnatar i se va atribui de către furnizorul de servicii de certificare un cod personal care să asigure identificarea unică a semnatarului.

În prezent, conform Registrului Furnizorilor de servicii de certificare pentru semnătura electronică, publicat pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informațională, furnizorii acreditați de servicii de certificare pentru semnătura electronică sunt următori:

 • Alfatrust Certification, până pe 4 noiembrie 2014;
 • Centrul de Calcul, până pe 14 martie 2015;
 • Serviciul Român de Informații – Institutul pentru Tehnologii Avansate, până pe 1 octombrie 2016;
 • Trans Sped, până pe 2 iulie 2017;
 • Digisign, până pe 23 iulie 2017;
 • Certsign, până pe 31 iulie 2017.

Potrivit site-urilor acestor companii, un certificat digital calificat costă, în medie, 50 de euro+TVA, la prima achiziționare. Acest certificat trebuie reînnoit, anual, contra unei sume de aproximativ 30 de euro+TVA.

Cum pot folosi persoanele fizice un certificat digital calificat 

Persoanele fizice care deţin certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr.455/2001 republicată se pot identifica pe serverul MFP-ANAF, prin utilizarea acestuia, conform proiectului de act normativ prezentat.

Cererea de utilizare a unui certificat digital calificat se face prin transmiterea formularului „Documentul de confirmare” existent pe serverul MFP-ANAF, având aplicată atât semnătura electronică a persoanei fizice, titular al certificatului digital calificat, cât şi semnătura electronică a autorităţii de certificare, respectiv furnizorul certificatului.

„Formularul <<Documentul de confirmare>> se descarcă de pe serverul MFP-ANAF, se completează cu datele de identificare ale titularului certificatului digital calificat şi se semnează utilizând certificatul digital calificat. După completare, formularul <<Documentul de confirmare>> se transmite autorităţii de certificare care l-a eliberat, pe adresa de poştă electronică prevăzută în acest scop, în vederea confirmării”, se mai scrie în proiectul de Ordin MFP.

Confirmarea înregistrării certificatului digital calificat pe serverul MFP-ANAF se transmite prin poşta electronică la adresa furnizată de persoana fizică în formularul „Documentul de confirmare”.

Pentru reînnoirea unui certificat digital calificat, în vederea înregistrării acestuia pe serverul MFP-ANAF se vor urma paşii prevăzuţi anterior.

În plus, o persoana fizică poate renunţa la utilizarea certificatului digital calificat pentru identificarea în mediul electronic, prin depunerea „Cererii de renunţare”, existentă pe serverul MFP-ANAF.

Cum se folosește parola însoţită de coduri de autentificare de unică folosinţă

Pentru completarea cererii de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă, persoana fizică utilizează serviciul de înregistrare oferit de serverul MFP-ANAF.

Cererea menționată va cuprinde următoarele informaţii obligatorii:

 • datele de identificare ale persoanei fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, adresa de poştă electronică;
 • datele de identificare în mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, întrebarea de siguranţă, răspunsul la întrebarea de siguranţă;
 • modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizică.

Important! Identificatorul utilizatorului şi adresa de poştă electronică prevăzute mai sus trebuie să fie unice în sistem.

În plus, această cerere poate cuprinde următoarele informaţii opţionale: numărul de telefon mobil, acordul pentru primirea de atenţionări prin SMS, prin poştă electronică sau prin aplicaţia Talk.

De asemenea, persoana fizică decide modalitatea de verificare a datelor furnizate în cerere prin alegerea uneia dintre următoarele opţiuni:

 • aprobarea în mediul electronic; în acest caz persoana fizică trebuie să indice o informaţie fiscală personală cunoscută numai de MFP/ANAF şi persoana fizică, aşa cum este cerută de aplicaţia informatică, în scopul identificării electronice;
 • aprobarea la ghişeu; în acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la oricare organ fiscal teritorial din subordinea ANAF, în scopul identificării fizice.

După completarea cererii şi lansarea de către utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, Fiscul înregistrează cererea şi îi atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică persoanei fizice.

În cazul aprobării în mediul electronic, Fiscul trebuie să verifice corectitudinea informaţiilor şi să le valideze. Validarea informaţiilor are ca efect aprobarea cererii.

Dacă aprobarea se face la ghişeu, persoana fizică prezintă organului fiscal numărul de înregistrare atribuit şi actul de identitate. Organul fiscal procedează la aprobarea cererii ori de câte ori identificarea fizică a fost realizată cu succes şi ataşează la cerere o copie a documentului de identitate a persoanei fizice.

După identificare și depunerea copiei, punerea la dispoziţia persoanei fizice a serviciilor de comunicare electronică, ca urmare a aprobării cererii, se realizează în 2 zile lucrătoare de la verificarea corectitudinii informaţiilor şi se comunică pe adresa de poştă electronică a persoanei fizice.

Dacă cererea de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credenţiale nu cuprinde toate informațiile obligatorii, atunci aceasta este respinsă.

Acest lucru nu îl împiedică pe contribuabil să depună o nouă astfel de cerere. Mai exact, el poate oricând să depună din nou această cerere, având șanse să îi fie aprobată, dacă furnizează organului fiscal toate informațiile cerute.

În plus, persoana fizică poate cere oricând furnizorului de servicii publice de autentificare electronică a MFP/ANAF modificarea datelor de identificare sau renunţarea la identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă.

Ce reprezintă noul serviciu de comunicare electronică

După aprobare, Ordinul prezentat mai sus va face parte din legislaţia secundară necesară pentru punerea în aplicare a unora dintre prevederile Ordonanței de Urgență (OUG) nr. 40/2014, care stabilesc premisele comunicării în format electronic între contribuabil și autoritățile fiscale, se precizează în actul de presă al MFP.

„Proiectul Ordinului ministrului finanţelor publice supus consultării publice face parte dintr-un set de măsuri promovate de către Ministerul Finanțelor Publice și de către ANAF, în scopul îmbunătățirii relației contribuabilului cu fiscul și simplificării modalităților de plată. În acest context, a fost promovată de MFP, OUG 40/2014, publicată în Monitorul Oficial în data de 23 iunie 2014, care stabilește premisele comunicării în format electronic între contribuabil și autoritățile fiscale”, se detaliază în comunicatul de presă al Finanțelor.

De asemenea, începând cu 1 iulie 2014, formularele privind deciziile de impunere anuală pentru venituri realizate de persoane fizice și pentru contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate de acestea, conțin o serie de informații care să faciliteze plata obligațiilor fiscale, conform MFP.

Astfel, fiecare decizie de impunere conține informații privind:

 • codul de identificare fiscală a beneficiarului,
 • contul de venituri bugetare corespunzătoare obligației de plată,
 • codul IBAN în care trebuie efectuată plata,
 • suma pe care contribuabilul o are de plătit și
 • o rubrică de explicații.

În plus, pe decizia de impunere sunt incluse informații privind modalitățile de plată.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: