Skip to content

Cât costă autorizaţia și avizul de mediu?

2 septembrie 2014

autorizatia de mediu_restaurant_costuri_cheltuieliPentru autorizaţia și avizul de mediu, costurile au fost schimbate în această vară, prin mai multe acte normative. Etapele pentru obținerea acestora variază între 100 de lei și 5.000 de lei, în funcție de procedura parcursă, astfel că suma totală plătită pentru mediu ajunge la câteva mii de lei. 

La obținerea autorizației și avizului de mediu, contribuabilii au de plătit alte tarife, începând din această vară, când au intrat în vigoare mai multe acte normative.

Ordinul nr. 825/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor, care a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 434 și care a intrat în vigoare de la 13 iunie 2014, a schimbat:

 • Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
 • Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 14 iulie 2009.

În plus, Ordinul nr. 865/2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului, care a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 439 și a intrat în vigoare la 17 iunie 2014, a modificat următoarele acte normative:

 • Nomenclatorul din Ordinul ministrului mediului nr. 1.108/2007;
 • Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 1 mai 2008, cu modificările ulterioare;
 • Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 3 aprilie 2007, cu modificările ulterioare.

Pe lângă cele două modificări menționate, Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 a fost modificat și prin Ordinul nr. 938/2014 privind modificarea pct. 2 al secţiunii 1 din Nomenclatorul din Ordinul ministrului mediului nr. 1.108/2007. Cel de-al doilea act normativ menționat a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 450 și a intrat în vigoare la 19 iunie 2014.

În plus, Ordinul nr. 824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor, care a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 460 și care a intrat în vigoare la 24 iunie 2014, a schimbat următoarele acte normative:

 • Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 21 decembrie 2005;
 • Procedura şi condiţiile de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.224/722/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificările ulterioare.

Cine trebuie să solicite autorizație de mediu

Pentru a-și putea desfășura activitatea, firmele din numeroase domenii au nevoie de autorizația de mediu sau de avizul de mediu.

Mai exact, printre business-urile obligate să obțină autorizații de mediu sunt cele din următoarele domenii, așa cum sunt stabilite prin Codul CAEN, potrivit Gărzii Naționale de Mediu:

 • agricultura – fermele de peste 100 de animale;
 • piscicultura;
 • extracția cărbunelui;
 • producția și conservarea cărnii, pentru unitățile cu o capacitate de peste o tonă/zi;
 • prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, în cantitate de peste 500 kg/zi;
 • fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor, inclusiv înghețată;
 • fabricarea pâinii și a produselor de panificație, în cantitate de peste o tonă/zi;
 • fabricarea vinului, în cantitate de peste 500 litri/zi;
 • pregătirea fibrelor de diverse tipuri și filarea acestora, în cantități de peste 50 Kg/zi;
 • fabricarea a mai multor tipuri de textile, în cazul unităților cu mai mult de 50 de mașini;
 • fabricarea de produse din lemn, pluta, paie si împletituri;
 • activități de tipărire și tipografie;
 • fabricarea mai multor tipuri de produse chimice;
 • fabricarea produselor farmaceutice, săpunurilor și parfumurilor;
 • fabricarea produselor din cauciuc și material plastic;
 • fabricarea articolelor din sticlă și din ceramică;
 • fabricarea diverselor materiale de construcții – cărămidă, beton, var, ipsos, mortar, etc.;
 • metalurgie;
 • fabricarea de diverse articole din metal, de la șuruburi până la diverse echipamente;
 • fabricarea de diverse utilaje, inclusiv tractoare;
 • producerea de mașini, biciclete și motociclete;
 • recuperarea deșeurilor;
 • comerțul cu carburanți și întreținerea autovehiculelor;
 • hoteluri;
 • restaurante;
 • transport.

Lista completă a acestor activități o găsiți în fișierul de mai jos sau pe site-ul GNM, la Secțiunea Legislație/Coduri CAEN supuse autorizării.

Lista coduri CAEN care au nevoie de autorizare

Care este valoarea autorizațiilor de mediu

Pentru parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private sau revizuirea/actualizarea acordului de mediu, cuantumul tarifelor care vor fi încasate, fără TVA, de către autorități sunt următoarele:

 • evaluarea iniţială a solicitării – 100 de lei;
 • etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului – 400 de lei; în cazul proiectelor pentru care este obligatorie efectuarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se tarifează această etapă;
 • etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului – 1.000 de lei;
 • etapa de analiză a calităţii raportului evaluării impactului asupra mediului – 2.000 de lei;
 • revizuirea sau actualizarea acordului de mediu – 500 de lei.

Pentru procedura de emitere a autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu sau revizuirea/actualizarea acesteia, se achită următoarele tarife:

 • 500 de lei, evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu;
 • 1.000 de lei, analiza bilanţului de mediu în procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, după caz;
 • 1.000 de lei, finalizarea programului pentru conformare în procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, după caz;
 • 250 de lei, revizuirea sau actualizarea autorizaţiei de mediu;
 • 1.000 de lei, analiza preliminară a documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu;
 • 5.000 de lei, analiza propriu-zisă a documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu;
 • 2.500 de lei, revizuirea sau actualizarea autorizaţiei integrate de mediu.

Atunci când parcurg procedura de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe, contribuabilii trebuie să plătească următoarele tarife:

 • încadrare – 500 de lei;
 • analiza calităţii raportului:
  • planuri/programe locale – 500 de lei,
  • planuri/programe judeţene – 1.500 de lei;
  • planuri/programe regionale – 2.000 de lei;
  • planuri/programe naţionale – 2.500 de lei.

La parcurgerea procedurii de emitere a permisului de aplicare în agricultură a nămolului de la epurarea apelor uzate, analiza documentaţiei depuse şi verificarea în teren costă 150 de lei.

Pentru procedurile de reglementare a activităţilor cu microorganismele modificate genetic (MMG), utilizate în condiţii de izolare, tarifele sunt următoarele:

 • procedura de autorizare pentru MMG/o singură incintă:
  • evaluarea dosarului de notificare:
   • clasele 1 şi 2 – 1.000 de lei,
   • clasele 3 şi 4 – 7.000 de lei;
  • emiterea autorizaţiei:
   • clasele 1 şi 2 – 4.000 de lei,
   • clasele 3 şi 4- 10.000 de lei;
 • procedura de revizuire a autorizaţiei pentru MMG/o singură incintă:
  • evaluarea dosarului de notificare:
   • clasele 1 şi 2 – 1.000 de lei,
   • clasele 3 şi 4 – 4.000 de lei;
  • emiterea autorizaţiei:
   • clasele 1 şi 2 – 4.000 de lei,
   • clasele 3 şi 4- 6.000 de lei;
 • emiterea acordului de import/un singur MMG, analiza documentaţiei şi emiterea acordului de import:
  • clasele 1 şi 2 – 5.000 de lei;
  • clasele 3 şi 4 – 15.000 de lei.

Pentru introducerea pe piață a unui organism modificat genetic, costurile de mediu sunt de 29.000 de lei

La parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităţilor privind introducerea deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic (OMG), costurile sunt următoarele:

 • introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (testare, cercetare)/un singur organism/o singură locaţie:
  • procedura de autorizare/un singur organism/o singură locaţie:
   • analiza dosarului de notificare – 2.000 de lei;
   • emiterea autorizaţiei – 4.000 de lei;
  • procedura simplificată de autorizare:
   • analiza dosarului de notificare – 2.000 de lei;
   • emiterea autorizaţiei – 6.000 de lei;
  • procedura de revizuire a autorizaţiei:
   • analiza dosarului de notificare – 2.000 de lei;
   • emiterea autorizaţiei – 4.000 de lei;
  • emiterea acordului de import/un singur organism, analiza documentaţiei şi emiterea acordului de import – 15.000 de lei;
 • introducerea pe piaţă a unui organism modificat genetic:
  • analiza dosarului de notificare – 7.000 de lei;
  • elaborarea raportului de evaluare – 85.000 de lei;
  • emiterea autorizaţiei – 30.000 de lei.

În plus, pentru aprobarea planurilor de eliminare a echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB/PCT, analiza, verificarea în teren şi aprobarea planului de eliminare costă 300 de lei.

De asemenea, parcurgerea procedurii de aprobare pentru transportul deşeurilor implică următoarele tarife:

 • 200 de lei, procedura de aprobare pentru transportul intern de deşeuri periculoase;
 • 1.500 de lei, procedura de aprobare pentru importul deşeurilor periculoase destinate valorificării;
 • 100 de lei, procedura de aprobare pentru importul sau tranzitul de deşeuri nepericuloase;
 • 500 de lei, procedura de aprobare pentru exportul sau tranzitul de deşeuri periculoase.

În plus, au obligația de a mai achita o taxă următorii:

 • organizaţiile colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare;
 • organizaţiile colective care preiau responsabilităţile privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;
 • persoanele juridice care preiau responsabilităţile privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz.

Cei menționați anterior trebuie să achite un tarif în cuantum de 10.000 lei, pentru una dintre următoarele situații: analizarea, evaluarea documentaţiei de autorizare, reautorizare și revizuire.

Această sumă va fi virată în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, de către operatorul economic care depune documentaţia în cauză, iar suma rezultată se varsă la bugetul de stat.

Important! Toate tarifele de mediu se încasează fără TVA.

Autorizația de mediu se obține în 45 de zile

Potrivit Ordinului nr. 1798/2007, pentru obținerea autorizației de mediu, sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat să depună un dosar la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului din județul unde își desfășoară activitatea sau direct la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), dacă își desfășoară activitatea pe teritoriul a două sau mai multe regiuni sau dacă autorizaţia de mediu se emite prin hotărâre a Guvernului.

Cele opt regiuni de dezvoltare sunt: nord-est, nord-vest, centru, vest, sud-vest, sud și sud-est.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
 • fişa de prezentare şi declaraţie;
 • dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare;
 • planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;
 • procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;
 • formularul de înregistrare, însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire.

Apoi, autoritatea de mediu verifică amplasamentul, analizează documentele din dosar, stabileşte dacă sunt necesare informaţii, acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii.

Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu, autoritatea de mediu, după primirea dosarului și efectuarea verificărilor, face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. Această decizie poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării.

Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

Pentru activităţile existente, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării, autoritatea de mediu întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei, lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi, precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu.

După executarea bilanţului de mediu, titularul activităţii prezintă autorității de mediu un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului de conformare.

Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice. După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia, autoritatea de mediu, împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică, analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu, concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu, cu sau fără un program pentru conformare.

Titularul activităţii înaintează la autoritatea de mediu un proiect de program pentru conformare, în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică, cu termene realizabile, cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare.

Autoritatea de mediu responsabilă stabileşte împreună cu titularul activităţii programul pentru conformare, pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţul de mediu.

Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcţionarea curentă sau anterioară. Cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament se realizează prin bilanţul de mediu, raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare.

Programul stabileşte măsurile de conformare, etapele, termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora şi poate avea două secţiuni:

 • măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului;
 • măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului.

Autoritatea de mediu acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului pentru conformare, numai dacă, la solicitarea reglementării, titularul activităţii:

 • dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic;
 • dovedeşte că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice;
 • se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia.

La stabilirea termenelor din programul pentru conformare, autoritatea de mediu ia în considerare angajamentele titularului activităţii, din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acestuia.

Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. Un program pentru conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu, cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare.

Autoritatea de mediu face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, autoritatea de mediu eliberează autorizaţia de mediu.

La schimbarea titularului activităţii, conţinutul programului pentru conformare se reface, specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea, dacă este necesar.

Ce tarife de mediu trebuie să achite producătorii de echipamente electrice și electronice 

Înregistrarea producătorilor de echipamente electrice şi electronice şi a producătorilor de baterii şi acumulatori are următoarele costuri:

 • 500 de lei, analiza documentaţiei şi înregistrarea în registrul de punere pe piaţă a echipamentelor electrice şi electronice şi în registrul producătorilor de baterii şi acumulatori;
 • 100 de lei, actualizarea numărului de înregistrare în registrul producătorilor de baterii şi acumulatori şi al producătorilor de echipamente electrice şi electronice.

Concret, acest tarif îl achită producătorii de echipamente electrice şi electronice pentru analiza documentaţiei şi emiterea formularului de înscriere în Registrul de punere pe piaţă a echipamentelor electrice şi electronice, precum și analiza documentaţiei şi emiterea numărului de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori.

Producătorul de baterii și acumulatori reprezintă orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu profesional şi indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanţă, introduce pentru prima dată pe piaţă în România baterii sau acumulatori, inclusiv cei încorporaţi în aparate ori vehicule, potrivit Hotărârii de Guvern (HG) nr. 1132/2008, care este în vigoare de la sfârșitul lunii septembrie 2008. Astfel, în categoria producătorilor sunt trecuți și importatorii de astfel de baterii și acumulatori.

În Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori, la data de 31 mai 2014, erau trecute aproape 600 de astfel de companii. Situația exactă o puteți consulta în fișierul atașat:

Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori

Cum puteți deveni importator de produse electronice

Producătorii de baterii şi acumulatori sunt obligaţi să se înregistreze la ANPM în registrul dedicat lor, conform Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori din Ordinul comun al ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009.

 Această înregistrare se face în baza următoarelor documente:

 • cererea de acordare a numărului de înregistrare privind introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor;
 • informaţii generale pentru anul anterior celui în care se face înregistrarea;
 • certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, copie conform cu originalul;
 • certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, eliberat cu maximum 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei;
 • dovada de achitare a tarifului.

Documentele necesare înscrierii în registru se depun la sediul ANPM sau se transmit prin poştă.

Numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete, se mai scrie în Procedura de înregistrare a acestui tip de producători.

De asemenea, numărul de înregistrare primit în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori este comunicat în reţeaua de distribuţie a producătorului, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la atribuire.

Orice modificare a datelor transmise prin documentaţia de înregistrare va fi anunţată la ANPM în termen de 30 de zile lucrătoare de la apariţia acesteia, conform Procedurii de înregistrare. Daca Agenţia apreciază că modificarea survenită implică emiterea unui nou număr de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori, solicită operatorului economic achitarea unui tarif de 100 lei în contul indicat de aceasta.

Distribuitorii trebuie să colaboreze doar cu producătorii autorizați

Potrivit HG nr. 1132/2008, fără a se aduce atingere legislaţiei naţionale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE, este interzisă introducerea pe piaţă a:

 • tuturor bateriilor sau acumulatorilor care conţin mercur într-o proporţie mai mare de 0,0005% din greutate, indiferent dacă sunt sau nu integrate în aparate;
 • bateriilor şi acumulatorilor portabili, inclusiv a celor integraţi în aparate, care conţin cadmiu într-o proporţie mai mare de 0,002% din greutate.

„Introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor se realizează numai de către producătorii înregistraţi. Este interzisă împiedicarea, limitarea sau restricţionarea introducerii pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri”, se subliniază în actul normativ din 2008.

În plus, prin HG nr. 1132/2008, distribuitorilor le este interzis să comercializeze baterii şi acumulatori proveniţi de la producători care nu sunt înregistraţi în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori.

Firmele plătesc 200 de lei pentru vânătoare

Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligația să vireze agențiilor pentru protecția mediului și Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” următoarele tarife:

 • activităţile de vânătoare, 200 de lei, de către persoanele juridice;
 • activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi verificarea stocurilor şi încheierea documentelor referitoare la stocuri:
  • persoane fizice:
   • activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate – 50 de lei;
   • verificarea stocurilor şi încheierea documentelor referitoare la stocuri – 50 de lei;
  • persoane juridice:
   • activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate – 250 de lei;
   • verificarea stocurilor şi încheierea documentelor referitoare la stocuri – 150 de lei.

Pentru  activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, trebuie virate către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului următoarele tarife:

 • 150 de lei, pentru analiza documentaţiei şi emiterea acordului de export/certificatului de origine pentru plante şi animale din flora şi fauna sălbatică (sau al unor părţi din acestea), în stare vie (proaspătă) sau semiprelucrată, precum şi al florilor de mină, al fosilelor de plante şi al fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate;
 • 100 de lei, pentru analiza documentaţiei şi emiterea autorizaţiei speciale pentru comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări din anexa nr. 5E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 50 de lei, analiza documentaţiei şi emiterea acordului de import pentru plante şi animale din flora şi fauna sălbatică, în stare vie.

În cazul comerțului cu specii sălbatice de faună şi floră, contribuabilii trebuie să achite 100 de lei, pentru analiza documentaţie şi eliberare permis CITES în cazul importului, exportului sau reexportului, inclusiv a documentaţiei de eliberare a certificatului pentru bunuri personale/certificatului pentru expoziţii itinerante/certificatului pentru utilizare în interiorul Comunităţii Europene.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: