Skip to content

Subvenții pentru crearea de locuri de muncă: Vor beneficia 1700 de firme

16 Septembrie 2014

schema de ajutor de stat_subventionarea locurilor de muncaÎn cazul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, numărul firmelor care urmează să beneficieze de bani a fost mărit cu aproximativ 13%, ajungând la 1.700, conform unei Hotărâri de Guvern (HG), care a intrat în vigoare astăzi. Majorarea a apărut după ce, la mijlocul lunii iunie, a fost modificat un regulament de la nivelul Uniunii Europene, pe baza căruia era instituită această schemă. În aceste condiții, regulile de aplicare a schemei pentru sprijinirea investițiilor au putut fi schimbate, astfel încât mai multe firme să poate primi finanțare, în cazul în care creează locuri de muncă.

Companiile vor putea solicita rambursarea costurilor salariale pentru 2 ani, în perioada 2014 – 2020, dacă vor crea locuri de muncă, potrivit HG nr. 322/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, care a intrat în vigoare pe 8 mai 2014, când a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr 336, dar care nu se aplică, încă.

Numărul total al firmelor care vor beneficia de rambursarea costurilor salariale a fost majorat cu aproape 13%, până la 1.700, prin HG nr. 784/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. Acest act normativ a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 675 din 16 septembrie, când a intrat în vigoare.

Majorarea a fost făcută, după ce a intrat în vigoare Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul UE. Acest regulament a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014.

Important! Deși prevederile au intrat în vigoare la 8 mai și au fost modificate la 16 septembrie, nu se știe încă data de la care firmele vor putea aplica pentru schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Firmele vor trebui să creeze mai puține locuri de muncă

Numărul locurilor de muncă pe care erau obligate firmele să le creeze a fost înjumătățit, fiind de 10 asemenea locuri, prin noul act normativ.

De asemenea, imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi, cu excepţia celor achiziţionate de către IMM-uri, conform HG nr. 784/2014.

Altă modificare este aceea că, în cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul de stat nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare, respectiv între 7,5 milioane de euro și 37,5 milioane de euro, echivalentul în lei.

În plus, valoarea maximă se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 pct. 20 din Regulamentul citat, respectiv următoarea: valoarea maximă a ajutoarelor = R × (A + 0,50 × B + 0 × C). Elementele din această formulă sunt definite astfel:

 • valoarea ajustată a ajutoarelor înseamnă valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiții;
 • R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepția intensității majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri;
 • A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane de euro;
 • B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane de euro și 100 de milioane de euro;
 • C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane de euro.

Firmele nu vor mai fi obligate nici să anexeze la cerere o documentaţie prin care să facă dovada că proiectul nu ar fi profitabil pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi realizat în regiunea respectivă, în absenţa ajutorului de stat, conform HG nr. 784/2014.

Care firme sunt considerate în dificultate 

Începând de astăzi, nu pot primi ajutoare firmele din sectorul pescuitului şi al acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.

În plus, s-a subliniat că nu pot primi ajutoare de stat dacă creează locuri de muncă nici firmele din infrastructura conexă a sectorului transporturilor, sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta.

De asemenea, nu vor primi finanțare firmele în dificultate, care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

 • În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
 • În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
 • Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
 • Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
 • În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
  • raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
  • capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) se situează sub valoarea 1.

Toate detalii despre schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă puteți citi în articolul „Schema de ajutor de stat care s-ar putea aplica în curând: Cum s-ar putea reduce costurile cu angajații?”.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: