Skip to content

Bugetarii au fost scutiți de plata unor sume necuvenite. Acestora le vor fi recalculate salariile pe septembrie

25 Septembrie 2014

bugetarii_scutiti de plata unor sume_salarii_Curtea de ConturiPersonalul de la stat care a primit salarii considerate necuvenite de unele instituții vor fi scutiți de returnarea acestor sume, potrivit unei Legi care se aplică de sâmbătă. Scutirea de la plată se va face prin recalcularea salariilor, începând cu veniturile lunii septembrie 2014.

Unii bugetari au fost exonerați de plata unor sumele reprezentând salarii, pe care ei trebuie să le restituie ca urmare a constatării unor prejudicii de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control, se scrie în Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, care va intra în vigoare de la 27 septembrie 2014, dar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 700 din 24 septembrie.

Această lege se aplică pentru următoarele categorii de bugetari:

  • personalul ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrării în vigoare a Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, respectiv în anul 2009, Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, aprobată prin Legea nr. 36/2014, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
  • personalul plătit din fonduri publice absolvent al unei forme de învăţământ superior, care a susţinut şi promovat examenul de licenţă, încadrat pe funcţii corespunzătoare nivelului de studii absolvit şi care nu poate face dovada deţinerii unei diplome de licenţă, ca urmare a neeliberării acesteia de către instituţiile abilitate.

Din 27 septembrie, aceste persoane încetează să platească sumele reprezentând venituri de natură salarială pe care Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control au constatat că le-au fost acordate cu crearea de prejudicii.

Ce sume vor fi exonerate

Potrivit Legii nr. 124/2014, vor fi exonerate de la plată următoarele tipuri de sume:

  • sumele nerecuperate de la personalul din învăţământul preuniversitar de stat de către instituţiile publice reprezentând contravaloarea tichetelor cadou acordate în anii 2008 şi 2009 prin hotărâri ale consiliilor locale;
  • sumele nerecuperate de la persoanele identificate de angajator ca responsabile de către instituţiile publice reprezentând plata indemnizaţiilor pentru concediile medicale ale salariaţilor suportate integral din credite primite de la bugetul de stat şi nerecuperate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în termenul legal de prescripţie, respectiv la finele lunii decembrie 2013;

Aceste sume trebuie restituite de categoriile menționate drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii, se menționează în recentul act normativ.

Bugetarii vor fi scutiți și de plata următoarelor sume:

  • sumele nerecuperate de către instituţiile publice reprezentând plata de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, alte drepturi, precum şi despăgubiri morale către salariaţii disponibilizaţi din administraţia publică centrală şi locală ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative emise de Guvernul României şi ulterior respinse sau declarate neconstituţionale, acordate în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, definitive de reintegrare;
  • sumele reprezentând plata salariilor şi a altor drepturi salariale acordate salariaţilor care au fost numiţi în funcţii publice în temeiul unor acte normative emise de Guvernul României şi care au continuat exercitarea funcţiilor şi după respingerea sau declararea lor ca fiind neconstituţionale.

În plus, aceste sume trebuie să fi fost reţinute de Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control ca fiind prejudicii, se mai scrie în Legea nr 124/2014.

Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a recalcula salariul de bază şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul menționat aferente lunii în care intră în vigoare prezenta lege, respectiv septembrie 2014.

Concret, din salariile bugetarilor vor fi eliminate drepturile constatate a fi acordate în mod necuvenit de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control.

Important! În condițiile în care vor fi eliminate unele drepturi, salariile unor bugetari ar putea să scadă, începând cu această lună.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: