Skip to content

Aplicație: Cât plătiți pentru timbrul de mediu, în 2015?

3 octombrie 2014

aplicatie_timbru de mediu_inmatriculare autovehicul_masina_cat costa inmatricularea masinii 2Anul viitor contribuabilii vor plăti pe timbrul de mediu mai puțin decât în acest an. Valoarea timbrului de mediu se calculează în funcție de cursul valutar al euro, anunțat de Banca Centrală Europeană (BCE), la data de 1 octombrie. Anul acesta, cursul este mai mic decât cel de anul trecut. Cuantumul exact al acestei taxe este calculat de administrația fiscală a contribuabilului. Totuși, contribuabilii îl pot afla printr-o aplicație de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Timbrul de mediu reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, conform Ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, dar care a intrat în vigoare la 15 martie 2013.

Acest act normativ a fost adoptat, potrivit procedurii legislative, prin Legea nr. 37/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 255, din 8 aprilie 2014, dar în vigoare de la 11 aprilie.

Categoriile menționate reprezintă următoarele tipuri de autovehicule:

 • M1, M1G – vehicul transport pasageri cu cel mult opt locuri pe scaun,
 • M2, M2G – vehicul transport pasageri cu mai mult de opt locuri pe scaun și masa maximă sub 5t,
 • M3, M3G – vehicul transport pasageri cu mai mult de opt locuri pe scaun și o masă maximă de peste 5t,
 • N1, N1G – vehicul pentru transport de mărfuri cu masa maximă sub 3,5t,
 • N2, N2G – vehicul pentru transport de mărfuri cu masa maximă peste 3,5t, dar care nu depășește 12t,
 • N3, N3G – vehicul pentru transport de mărfuri cu masa maximă peste 12t.

Când se achită timbrul de mediu

Valoarea în lei a timbrului se determină  pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform OUG nr. 9/2013.

Anul acest curs a fost de 4,4093 lei/euro, cu aproape 0,9% mai mic față de cel de anul trecut, care a fost de 4,4485 lei/euro. Drept urmare, timbrul de mediu de anul viitor va fi mai mic decât cel de anul acesta.

Potrivit OUG nr.9/2013, timbrul se plătește o singură dată, astfel:

 • cu ocazia înscrierii în evidențele autorității competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;
 • la reintroducerea în parcul auto național a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto național, i s‐a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;
 • cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;
 • cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situația autovehiculelor pentru care s‐a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Aplicația prin care se poate verifica valoarea timbrului de mediu

Pe site-ul ANAF se găsește o aplicație prin care se poate calcula timbrul de mediu, conform reglementărilor din OUG nr. 9/2013, la adresa www.anaf.ro, Secțiunea „Servicii online”, subsecțiunea „14 Timbru de mediu”. Cea mai recentă versiune a acesteia datează de la 7 ianuarie 2014.

Această aplicație are forma unui calculator, putând fi completată on-line sau offline, după ce este descărcată pe propriul calculator.

Aplicația are următoarele câmpuri, în această ordine:

 • Numele și prenumele sau denumirea deținatorului (pentru persoanele juridice sau alte organizații),
 • Seria cărții de identitate,
 • Categoria – se alege una dintre cele șase categorii,
 • Capacitatea cilindrica (cmc),
 • Norma de poluare – se alege una dintre cele 13 opțiuni,
 • Vechimea autovehiculului – există 20 de opțiuni, de la nou până la peste 14 ani,
 • Emisia de dioxid de carbon – grame CO2/km,
 • Tipul autovehicul – două opțiuni: autovehicul cu motor cu aprindere prin scânteie sau autovehicul cu motor cu aprindere prin comprimare.

După ce se înscriu toate aceste informații se apasă butonul „Calculează taxa”.

Sub acest buton sunt următoarele câmpuri din aplicație:

 • Taxa poluare în euro,
 • Taxa poluare în lei,
 • Curs de schimb valutar: 4,4093 (pentru 2015),
 • EURO/1 gram CO2 km pentru categoria M1 (normele de poluare E5, E4 si E3),
 • EURO/1 cmc pentru categoria M1 (normele de poluare E2, E1 și Non-Euro) și pentru celelalte categorii auto,
 • Cota de reducere %.

La sfârșit sunt datele de identificare ale persoanei care completează aplicația: numele și prenumele, funcția și semnatura.

Important! La sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor, această aplicație poate fi actualizată de Fisc.

aplicatie_timbru de mediu_inmatriculare autovehicul_masina_cat costa inmatricularea masinii

Cum se calculează

Organul fiscal competent calculează cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului şi elementele de calcul ale timbrului, depuse de către contribuabilul care intenționează să efectueze înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, se menționeză în OUG nr. 9/2013.

Timbrul se plăteşte de către contribuabil într‐un cont distinct deschis la unitățile Trezoreriei Statului, pe numele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Dovada plății acestuia va fi prezentată cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.

Formula după care se calculează timbrul este următoarea:

 • pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespunde norma de poluare Euro 5, timbrul de mediu se calculează după formula: Suma de plată = [A x B x (100 ‐ C)]/100,

unde:

A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în grame/km menționate în cartea de identitate a vehiculului;

B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1;

C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3;

 • pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare euro 4 şi euro 3, timbrul de mediu se calculează după formula: Suma de plată = [A x B x (100 ‐ C)]/100,

unde:

A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în grame/km menționate în cartea de identitate a vehiculului;

B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată  în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie şi prevăzută  în anexa nr. 2 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;

C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3;

 • pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare non‐Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula: Suma de plată = [E x D x (100 ‐ C)]/100,

unde:

C = cota de reducere a timbrului, în funcție de vechimea autovehiculului;

D = cilindreea exprimată  în centimetri cubi, prevăzută  în certificatul de înmatriculare a autovehiculului sau în cartea de identitate a vehiculului;

E = valoarea prevăzută  în coloana 3 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie şi valoarea prevăzută în coloana 4 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare.

Norma de poluare Euro şi nivelul emisiei de CO2 sunt cele menționate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. În prezent, Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informațiile referitoare la repararea şi întreținerea vehiculelor.

Timbrul pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6 se va determina pe baza formulei pentru Euro 5, odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulație a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European  şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informațiile referitoare la repararea şi întreținerea vehiculelor.

Important! Pentru autovehiculele care fac parte din categoria celor hibride şi electrice timbrul de mediu nu se datorează.

Vechimea autovehiculului se calculează în funcție de data primei înmatriculării a acestuia. Atunci când persoana care solicită  înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se calculează în funcție de anul de fabricație.

În plus, persoanele fizice, persoanele juridice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice care achiziționează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziționat, denumit ecotichet, care are o valoarea de 12.000 de lei  şi se suportă  din bugetul Fondului pentru mediu.

Important! Suma reprezentând timbrul poate fi contestată  atunci când persoana care urmează să înmatriculeze sau să transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s‐a depreciat într‐o măsură mai mare decât cea indicată de grilă.

Pentru care autovehicule nu se plătește timbrul de mediu

Pentru autovehiculele înmatriculate între 1 ianuarie 2007 și 1 iulie 2008 nu se achită timbrul de mediu. Aceste mașini au fost deja taxate similar la prima înmatriculare, când proprietarii lor au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule în conformitate cu Codul fiscal.

Potrivit OUG nr. 9/2013, de la plata timbrului de mediu sunt exceptate și următoarele tipuri de autovehicule:

 • cele aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare  şi membrilor acestora, precum  şi altor organizații  şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară  activitatea pe teritoriul României;
 • cele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării  şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecția  şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziționat în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap;
 • cele destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri, precum si a celor destinate transportului prescolarilor si elevilor;
 • cele destinate serviciilor de ambulanță şi medicină, cele speciale, echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgență, precum şi cele speciale, destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor;
  • se încadrează numai cele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanță, medicină, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidența stațiilor de ambulanță, a serviciilor mobile de urgență şi de reanimare, precum  şi a inspectoratelor pentru situații de urgență;
  • în aceeaşi categorie intră şi cele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanță, medicină sau pentru descarcerare, stingerea incendiilor, deținute de operatorii economici.

În plus, timbrul nu se plăteşte atunci când autovehiculele se află în următoarele situații:

 • încadrate în categoria vehiculelor istorice;
 • acordate instituțiilor de învățământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administrației publice, structurilor patronale  şi sindicale reprezentative la nivel național, asociațiilor şi fundațiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaționale şi organizații nonprofit şi de caritate, prin donații sau finanțate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiințifică şi tehnică;
 • transferate cu titlu gratuit de la autoritati sau institutii publice altor autoritati sau institutii publice;
 • confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • destinate competițiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare;
 • dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;
 • dobândite prin partaj.

Anexele OUG nr. 9/2013 sunt următoarele:

Anexa nr 1 emisia de dioxid de carbon şi norma de poluare -Norma de poluare Euro 5

Anexa nr 1 emisia de dioxid de carbon şi norma de poluare -Norma de poluare Euro 4

 

Anexa nr 1 emisia de dioxid de carbon şi norma de poluare - Norma de poluare Euro 3

Anexa nr 2 emisia de dioxid de carbon şi norma de poluare - Norma de poluare Euro 4 Anexa nr 2 emisia de dioxid de carbon şi norma de poluare - Norma de poluare Euro 3
Anexa nr 3 - Cota de reducere a timbrului de mediu Anexa nr 4 - Normele de poluare Euro 2, Euro 1 si non‐Euro Anexa nr 5 - Nivelul timbrului de mediu pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 si M3 Anexa nr 6 - Grila - cotele de reducere suplimentara in functie de rulajul mediu anual real al autovehiculului

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: