Skip to content

Update: Președintele a trimis la reexaminare legea prin care parcurile industriale sunt scutite de taxa pe stâlp, din 2015

22 octombrie 2014

parcurile industriale_taxa pe stalp_costuri de administrareTraian Băsescu, președintele României, a trimis la reexaminare legea prin care parcurile industriale erau scutite de plata impozitului pe construcțiile speciale, cunoscut drept „taxa pe stâlp”, de anul viitor, potrivit unui comunicat de presă al Președenției. Această lege a fost adoptată recent de Camera Deputaților, dar pentru a se aplica trebuie promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. 

Preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat marți, 21 octombrie, cererea de reexaminare asupra Legii pentru completarea Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, conform unui comunicat de presă al Președenției României, emis la aceeași dată.

Prin această nouă lege, parcurile industriale sunt scutite, începând de anul viitor, de taxa pe stâlp, care are o cotă de 1,5%, care este în vigoare de la începutul acestui an și pe care contribuabilii au colectat-o și au plătit-o deja pentru 2014.

Ce prevede legea adoptată de Camera Deputaților

Parcurile industriale, în interiorul căror, de obicei, își desfășoară activitatea mai multe firme, sunt scutite, de la 1 ianuarie 2015, de plata impozitului pe construcţiile prevăzute în Grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului (HG) nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, datorat bugetului de stat.

Prevederea se găsește în Legea pentru completarea art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Noua lege a fost adoptată de Camera Deputaților pe 30 septembrie. Pentru a fi aplicată, ea trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Noua lege a fost inițiată de 35 de parlamentari PSD și unul al PNL, fiind înregistrată la Senat pe 12 mai. Această cameră a Parlamentului a adoptat-o pe 26 iunie.

Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013, intrând în vigoare pe 14 iulie 2013.

De care impozit ar fi scutite parcurile industriale

De la începutul acestui an, firmele plătesc un impozit de 1,5% pe construcțiile speciale din grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2.139/2004, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 102/2013, care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013 și care a modificat Codul fiscal (CF).

Acest impozit se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii contabile a construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior din care se scade:

 • valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX din CF, de către contribuabil sau proprietar, după caz;
 • valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
 • valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din HG nr. 2.139/2004.

Pentru acest impozit, nu se iau în considerare construcţiile înregistrate în conturi în afara bilanţului, conform Codului fiscal (CF). În plus, cheltuiala cu impozitul pe construcții este una deductibilă la stabilirea profitului impozabil. De asemenea, acest impozit se achită anual, în două tranșe, una până pe 25 mai și a două până pe 25 septembrie.

Dacă parcurile industriale ar fi scutite de plata impozitului pe construcții, proprietarii acestora ar putea reduce cheltuielile de întreținere pentru firmele rezidente.

Important! Pe lângă exceptarea parcurilor industriale de la plata acestui impozit, în prezent, se discută, în Camera Deputaților, reducerea taxei pe stâlp, de la 1,5% la 1%, pentru toate firmele, începând cu anul viitor.

Cum este motivată cererea de reexaminare

Potrivit documentului de presă, Președintele a trimis la reexaminare noua lege, deoarece o asemenea scutire de la plata impozitului pe construcţii are implicaţii asupra bugetului de stat, determinând diminuarea veniturilor bugetare.

„Drept urmare, din punct de vedere economic, această reglementare legislativă nu este oportună. Scutirea de la plata acestui impozit încalcă principiul neutralităţii şi echităţii fiscale prin impozitarea diferenţiată a unor categorii de operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în parcuri industriale constituite conform Legii nr. 186/2013”, se motivează în cererea de reexaminare a noii legi.

În virtutea principiului neutralităţii fiscale, ce transpune în plan fiscal principiul general al nediscriminării, toate activităţile economice trebuie tratate în aceeaşi manieră, conform cererii de reexaminare a noii legi.

„Totodată, solicit să ţineţi cont de faptul că Guvernul, prin punctul său de vedere, înregistrat la Parlamentul României cu nr. 308/1.07.2014, nu susţine adoptarea acestei legi”, subliniază Președintele, în cererea de reexaminare meționată.

Ce facilități oferă parcurile industriale

Pe lângă scutirea de taxa pe stâlp, prin legea parcurilor industriale, administratorul şi rezidenţii unui parc industrial au dreptul la următoarele facilităţi:

 • scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;
 • scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din CF;
 • scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din CF;
 • scutiri, numai cu acordul autorităţilor publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;
 • alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale.

În ce condiții pot firmele să-și stabilească sediul într-un parc industrial 

Conform Legii nr.  186/2013, are calitatea de rezident al parcului orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc..

Un operator economic poate alege între una dintre următoarele calități, în cadrul parcului industrial:

 • co-contractant al administratorului parcului în cadrul unui contract de administrare şi prestări de servicii conexe;
 • proprietar ori chiriaş, după caz, al unuia sau mai multor imobile situat/situate în perimetrul parcului industrial, care nu este proprietatea administratorului parcului.

Data la care acest operator dobândeşte calitatea de rezident al parcului este:

 • data încheierii contractului de administrare şi prestări de servicii conexe;
 • data emiterii titlului de parc industrial conform procedurii simplificate.

Rezidentul parcului are, în principal, următoarele drepturi:

 • dreptul de folosinţă asupra unităţii/unităţilor care formează obiectul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, în condiţii utile şi netulburate;
 • dreptul de folosinţă asupra infrastructurii exclusive aferente unităţii/unităţilor care formează obiectul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe încheiate cu aceştia, în condiţii utile şi netulburate;
 • dreptul de folosinţă asupra infrastructurii comune, în condiţii utile şi netulburate;
 • drept de preemţiune în cazul vânzării pentru imobilul închiriat.

De asemenea, în activitatea de gestionare şi administrare a parcului industrial, administratorul parcului este îndrituit să adopte regulamente privind:

 • strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial;
 • procedura de selecţionare a rezidenţilor parcului;
 • contractul-cadru de administrare şi prestări de servicii conexe;
 • furnizarea de utilităţi în cadrul parcului industrial;
 • regimul circulaţiei pietonale şi cu autovehicule în incinta parcului industrial;
 • modul de calcul al cheltuielilor individuale şi al cheltuielilor colective;
 • infrastructura parcului industrial;
 • destinaţia unităţilor;
 • măsuri pentru protecţia mediului;
 • orice alte materii care privesc organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea parcului industrial.

Ce condiții trebuie să îndeplinească un parc industrial 

Potrivit Legii nr. 186/2013, pentru acordarea titlului de parc industrial, trebuie respectate, în mod cumulativ, următoarele condiţii de fond:

 • administratorul parcului să fie legal înmatriculat în registrul comerţului ca persoană juridică română şi/sau străină;
 • administratorul parcului să nu fie supus procedurii insolvenţei sau de prevenţie a acesteia;
 • administratorul parcului să nu aibă nicio datorie scadentă şi neachitată, constatată printr-un titlu executoriu, astfel cum acesta este definit de lege, faţă de bugetul consolidat al statului;
 • terenul din perimetrul parcului industrial să fie eligibil.

Terenul aferent parcului industrial este eligibil numai dacă îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 • este proprietatea tabulară sau în concesiune ori se află în administrarea/folosinţa fondatorului, administratorului parcului sau a rezidenţilor parcului industrial;
 • are acces la un drum european şi/sau naţional şi/sau judeţean şi/sau şosele ocolitoare de centură;
 • are o suprafaţă compactă, cu excepţia suprafeţelor traversate de căi de transport, suprafaţă de minimum 5 hectare;
 • nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, ipotecă, măsură asigurătorie sau procedură de executare silită, cu excepţia oricăror servituţi de trecere, precum şi a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituţiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite bancare contractate de către administratorul parcului, în vederea finanţării investiţiilor de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial.

În plus, durata de existență a unui parc industrial trebuie să fie de minimum 10 ani.

Parcurile industriale pot fi de tip green field, agroparc, ştiinţifico-tehnologic, tehnologic, business, logistic şi inovativ, industrial şi altele, conform Legii care se aplică din 14 iulie 2013. De asemenea, parc industrial sunt considerate și platformele industriale.

Important! Știrea inițială a fost publicată pe 9 octombrie 2014.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: