Skip to content

Guvernul vrea să transforme incubatoarele de afaceri în acceleratoare de afaceri

30 Octombrie 2014

incubator de afaceri_business angel_acceleator de afaceri_3000 de start-up-uri_facilitati firmeIncubatoarele de afaceri vor fi scutite de impozitul pe teren și pe clădiri, potrivit unui proiect de lege pe care Guvernul l-a aprobat recent și care urmează să fie dezbătut în procedură de urgență. În prezent, în țara noastră există incubatoare de afaceri cu asemenea facilități, dar, prin noua legislație, autoritățile intenționează să le apropie mai mult de modelul acceleratoarelor de afaceri, așa cum sunt ele definite la nivel global. Mai exact, administratorii incubatoarelor vor trebuie să le asigure firmelor mai multe servicii, printre care contacte cu investitorii. 

În ședința săptămânală, care a avut loc ieri, 29 octombrie, Executivul a aprobat proiectul de Lege privind incubatoarele de afaceri, conform unui comunicat de presă al instituției. Acest proiect introduce următoarele reglementări:

 • stabilirea principiilor care stau la baza funcționării incubatoarelor de afaceri;
 • definirea incubatorului de afaceri ca o structură de sprijin organizată sub forma unui spațiu care constituie un mediu favorabil și sustenabil pentru IMM nou înființate, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar;
 • modalitatea de acordare a statutului de incubator de afaceri.

Acest proiect de lege va fi dezbătut în procedură de urgență de către Parlament și creează cadrul juridic de înființare și funcționare a incubatoarelor de afaceri, potrivit documentului de presă al Guvernului. Proiectul de lege a fost publicat, spre consultare publică, pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și MIjlocii, Mediu de Afaceri și Turism (DIMMMAT), pe 15 iulie 2014.

Important! Pentru a intra în vigoare, proiectul de act normativ trebuie dezbătut și adoptat de cele două camere ale Parlamentului, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

„Ne propunem crearea unui număr minim de 84 de incubatoare de afaceri și de incubarea a unui număr de 3.000 de IMM-uri, în fiecare an”, a spus Florin Jianu, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism, într-o conferință de presă, organizată duă ședința de Guvern.

El a precizat că incubatoarele de afaceri fac parte dintre centrele de suport anunțate în cadrul programului „România Start-up”, anunțat de autorități la mijlocul lunii octombrie.

Primele incubatoare de afaceri din țara noastră au apărut la începutul anilor 90, prin programul PHARE (Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy – Polonia Ungaria Ajutor pentru Reconstrucția Economiei).

În prezent, în țara noastră există aproximativ 10 incubatoare de afaceri, conform Ordinului Ministerului Economiei (ME) nr. 170/2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013.  Ordinul ME nr. 36/2013 a intrat în vigoare pe 2 iulie 2013, iar Ordinul ME nr. 170/2013 pe 20 septembrie 2013.

În incubatoarele de afaceri sunt găzduite, în prezent, în jur de 100 de firme, fiecare dintre ele putând fi găzduită o perioadă de trei ani.

Firmele pot înființa incubatoare de afaceri

Incubator de afaceri reprezintă o structură partenerială locală sau regională, care urmăreşte crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru întreprinderile mici şi mjlocii nou înfiinţate şi cele inovative, stimulându-le potenţialul de dezvoltare şi de viabilitate, ajutându-le să supravieţuiască şi să crească în perioada de început, atunci când sunt cel mai vulnerabile, potrivit proiectului de lege.

Florin Jianu, ministrul delegat pentru IMM-uri, a menționat, la finalul ședinței de Guvern, că înființarea unui incubator de afaceri se poate face de către autoritatea publică a administrației publice locale, instituția de învățământ superior, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerț sau o persoană juridică de drept privat.

Acordarea titlului de incubator de afaceri se face prin ordin al ministrului delegat pentru pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afacri şi Turism, conform proiectului de act normativ.

Titlul de incubator de afaceri va fi valabil pe o perioadă de zece ani.

Potrivit proiectului de lege, tipurile de incubatoare de afaceri ce pot fi înfiinţate sunt următoarele:

 • incubator de afaceri cu portofoliu mixt – vizează IMM cu potenţial de creştere dintr-o gamă largă de sectoare;
 • incubator de afaceri tehnologic – vizează IMM-urile cu potenţial de creştere tehnologic;
 • incubator academic de afaceri este pentru IMM-urile a căror activitate rezidă în aplicarea sau utilizarea rezultatelor activității de cercetare – dezvoltare dintr-o universitate sau institut de cercetare (spin-off) sau dezvoltă inițiativa antreprenorială din mediul universitar;
 • agro-incubator de afaceri – vizează IMM sau societăţile agricole;
 • incubator de afaceri social – foloseşte spiritul antreprenorial şi inovaţia pentru a crea impact social;
 • incubatoare specifice unui sector – oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, expresie a potenţialului endogen existent în acel teritoriu;
 • incubatorul virtual – oferă serviciile de incubare prin internet, sub forma portalurilor de afaceri.

„Finanţarea incubatoarelor de afaceri se poate face din fonduri private, publice, mixte publice şi private sau europene. Autofinanţarea incubatoarelor de afaceri se asigură din sumele încasate din chiriile pentru spaţii şi din serviciile prestate către IMM-urile incubate, sau alte fonduri atrase de administratorul incubatorului”, se menționează în proiectul de lege.

Ce facilități primesc incubatoarele de afaceri

Facilitățile la care are dreptul fondatorul incubatorului de afaceri, prin intermediul schemelor de ajutor de stat, inițiate de autoritățile publice locale vor fi următoarele:

 • scutire de la plata impozitului pe terenuri;
 • scutire de la plata impozitului pe clădiri;
 • scutiri, cu acordul autorităților locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale;
 • alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii.
Ca urmare a acordării acestor facilități fiscale, firmele din incubatoarele de afaceri au mai puține costuri administrative.

Conform proiectului de act normativ, serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri sunt:

 • servicii oferite în perioada de preincubare, pentru o perioadă maximă de 6 luni, potenţialilor beneficiari;
 • servicii de incubare, pentru un ciclu de incubare de maxim 3 ani;
 • servicii de accelerator de afaceri, pentru o perioadă maximă de 2 ani.

„Serviciile de preincubare sunt oferite în perioada premergătoare ciclului de incubare, care cuprinde perioada dintre selectarea viitorului rezident şi semnarea contractului de incubare, perioadă în care administratorul incubatorului oferă servicii sub forma de sesiuni de informare, seminarii, formare profesională şi antreprenorială, consultanţă juridică în vederea înfiinţării de noi societăţi care să devină membre ale incubatorului”, se detaliază în proiectul de lege.

În plus, serviciile oferite de administratorul incubatorul de afaceri în funcţie de cerinţele rezidenţilor sunt:

 • consilierea managerială și cooperarea constantă a companiilor rezidente;
 • accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței;
 • servicii profesionale de contabilitate și juridice;
 • cumpărare colectivă de servicii și produse;
 • accesul la fonduri guvernamentale și non-guvernamentale pentru dezvoltarea economic;
 • accesul la surse de finanțare, investiții și capital de lucru;
 • contacte cu business angels și fonduri cu capital de risc;
 • transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare;
 • furnizarea de ajutor în ceea ce priveşte contactele comerciale, naționale și internaționale;
 • servicii privind internaţionalizarea IMM-urilor;
 • servicii privind managementul general al locaţiei incubatorului de afaceri;
 • alte servicii.

„Serviciile de accelerator de afaceri constau în acordarea de granturi, alocaţii financiare rambursabile, de către administratorul incubatorului de afaceri, pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii rezidentului, prin intermediul programelor de finanţare a start-up-rilor sau din alte surse atrase de acesta, în condiţiile contractuale stabilite de părţi, pentru a reduce timpul necesar lansării pe piaţă de produse sau servicii, prin intermediul business angels sau a capitalurilor de risc”, se precizează în proiectul de lege privind incubatoarele de afaceri.

Prin oferirea acestor servicii, incubatoarele de afaceri din România se vor apropia de modelul acceleratoarelor de afaceri din străinătate.

Acceleratoarele de afaceri sunt un concept derivat tocmai din incubatoarele de business, care au apărut la începutul anilor 2000, fiind destinat afacerilor din tehnologie, aflate în stadii incipiente. În plus, perioada de accelerare este mai mică decât în incubatoare și fondatorii facilitează accesul start-up-urilor la investitori.

Important! În această lună a început și procesul de reglementare a investitorilor de tip business angels. Aceștia din urmă ar putea primi facilități fiscale, dacă investesc în start-up-uri minimum 5.000 de euro, pentru trei ani. Mai exact, business angelii vor fi scutiți de impozitul pe profit, dacă își vând participația într-un start-up, după trei ani.

Potrivit proiectului de lege, incubatoarele de afaceri şi rezidenţii acestora care îşi desfăşoară activitatea în interiorul parcurilor industriale, așa cum sunt definite de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale sau a parcurilor tehnologice şi ştiinţifice, beneficiază şi de facilităţile acordate rezidenţilor acestora.

Ce firme pot fi găzduite într-un incubator

Conform proiectului de act normativ, candidaţi la incubare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

 • sunt societăţi nou-înfinţate care au cel mult doi ani vechime (start-up);
 • se încadrează în categoria IMM-urilor şi sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • desfăşoară activităţi în domeniul specific incubatorului;
 • nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au activităţile comerciale suspendate, nu sunt în stare de dificultate.

Nu pot fi rezidenţi ai incubatorului de afaceri firmele care se află în cel puţin una din următoarele situaţii:

 • au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali, ajutoare de minimis, fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, în valoare totală de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor;
 • sunt societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori imobiliare, activităţi de intermedieri financiare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de intermedieri imobiliare şi din industria carboniferă.

Termenul de incubare este maximum 3 ani în care rezidentul îşi poate desfăşura activitatea în incubatorul de afaceri, potrivit proiectului de lege.

„În cazul în care rezidentul beneficiază de finanţare pentru lansarea rapidă a unui produs sau serviciu, perioada pe care o poate petrece în cadrul incubatorului de afaceri este de maxim 2 ani de la semnarea contractului”, se scrie în proiectul de lege.

O firmă va trebui să părăsească incubatorul, dacă:

 • nu performează economic prin neînceperea desfăşurării activităţii în termen de 3 luni de la intrarea în incubator;
 • nu crează cel puţin 1 loc nou de muncă în termen de 6 luni de la intrarea în incubator.

„Întreprinderea incubată are dreptul de a părăsi incubatorul de afaceri în orice moment, fără plata unei despăgubiri pentru încetarea incubării înainte de termen, cu acordarea unui preaviz de 30 zile calendaristice, şi cu plata tuturor obligaţiilor restante”, se detaliază în proiectul de act normativ.

În plus, conform proiectului de lege, orice clauză contractuală sau a Regulamentului intern care interzice părăsirea incubatorului înainte de expirarea perioadei de incubare este nulă de drept.

Anunțuri
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: