Skip to content

Update: Aproximativ 233.700 de pensii vor fi recalculate. Decizia CCR din septembrie 2014 a fost introdusă în lege, dar nu se știe de când va fi aplicată

10 Noiembrie 2014

pensii recalculate_ianuarie 2011-ianuarie 2013_decizie CCRPensiile deschise între 1 ianuarie 2011 și 22 ianuarie 2013 trebuie recalculate, conform unei recente Ordonanțe de urgență a Guvernul (OUG), prevederea apărând ca urmare a unei Decizii a Curții Constituționale a României (CCR). Totuși, nu se știe data de la care va fi pus în aplicare actul normativ. Din informațiile emise de presa centrală, în aceste condiții, aproximativ 233.700 de pensii ar trebuie recalculate.

Alineatul (3) al articolului IV din OUG nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost modificat prin OUG nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative, care a intrat în vigoare de la 4 noiembrie 2014, când a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803.

Important! OUG nr. 1/2013 a intrat în vigoare de la 23 ianuarie 2013, când a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53. Art. IV din OUG nr. 1/2013 a completat art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. În plus, Ordonanța a fost aprobată prin Legea nr. 3/2013, care a intrat în vigoare de la 17 februarie 2013, deoarece a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013.

Conform actului normativ care a intrat în vigoare de la 4 noiembrie, drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi în OUG nr. 1/2013, se cuvin astfel:

 • un indice de 1,12, începând cu data de 1 ianuarie 2013, în situaţia persoanelor care au obținut aceste drepturi între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2012;
 • un indice de 1,17, de la data deschiderii drepturilor de pensie, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012 – 22 ianuarie 2013 inclusiv.

Prin prevederea din OUG nr. 68/2014, Executivul a aplicat o Decizie a CCR, de la sfârșitul lunii septembrie 2014.

Important! Deși Executivul a făcut modificările cerute de CCR, în recentul act normativ nu se precizează data de la care pensionarii care și-au deschis acest drept între 1 ianuarie 2011 și 22 ianuarie 2013 vor primi pensiile modificate.

Decizia CCR a intrat în vigoare pe 25 septembrie

Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, trebuie aplicați, începând cu 1 ianuarie 2013, următorii indici de corecţie punctajelor medii anuale determinate, conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare:

 • 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;
 • 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012 – 22 ianuarie 2013 inclusiv.

Data a fost stabilită prin Decizia CCR nr 463/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a intrat în vigoare de la 25 septembrie 2014, când a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 704.

Conform unui comunicat de presă al Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV), de la sfârșitul lunii martie 2014, citat de presa centrală, în jur de 233.700 de pensii au fost recalculate, după indicii 1,12 și 1,17, pentru perioada 7 noiembrie 2013 – 1 ianuarie 2014, ca urmare a Deciziei CCR nr 437/2013. După recalculare, aceste pensii au crescut, în medie, cu 63 de lei.

Important! Ca urmare a Deciziei CCR  nr. 463/2014, din septembrie 2014, aproximativ 233.700 de pensii vor trebuie recalculate.

Numărul mediu de pensionari din România era de aproximativ 5,36 de milioane de persoane, în trimestrul al doilea al acestui an, pensia medie lunară fiind de 846 de lei, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Prevederile față de care s-a ridicat excepția de neconstituționalitate

Decizia CCR nr. 463/2014 se referă la excepţia de neconstituţionalitate ridicată față de dispoziţiile art. IV din OUG nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea OOUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013.

Aceste dispoziţii au următorul conţinut:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul III, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

2. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins:

Art. IV.

(1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este:

a) 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;

b) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv;

c) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.

(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie.

(3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin. (1), se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013.

Deoarece art. IV pct. 2 din OUG nr. 113/2013 introduce un nou articol, art. IV, în OUG nr. 1/2013, Curtea a constat că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. IV din OUG nr. 1/2013.

În plus, art. 170 din Legea nr. 263/2010 prevede că, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a acestei legi (1 ianuarie 2011), la punctajul mediu anual să se aplice un indice de corecţie „calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie”. Acest indice de corecţie urma să se aplice o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

„Intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 nu a avut loc însă odată cu intrarea în vigoare a celorlalte dispoziţii ale Legii nr. 263/2010, respectiv la data de 1 ianuarie 2011, ci a fost amânată la data de 1 ianuarie 2012 [potrivit art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010] şi, ulterior, la data de 1 ianuarie 2013 [potrivit art. II art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011]. Prin urmare, dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, astfel că, până la această dată, indicele de corecţie reglementat de acest text de lege nu a putut fi aplicat pensiilor obţinute de la intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010”, se explică în Decizia CCR nr. 463/2014.

În aceste condiții, începând cu 1 ianuarie 2013, art. 170 din Legea nr. 263/2010 a început să producă efecte, astfel încât pensionarii al căror drept la pensie s-a deschis după 1 ianuarie 2011 au dobândit dreptul de a li se recalcula din oficiu pensia cu luarea în calcul a indicelui de corecţie.

Numai că la data de 23 ianuarie 2013 a intrat în vigoare OUG nr. 1/2013 care a modificat art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, prevăzând că indicele de corecţie se calculează „ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011”.

Totodată, prin OUG nr. 1/2013 a fost modificat şi art. 170 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, având următorul cuprins: „Începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică (n.a. – INS)”.

Prin art. III alin. (1) din OUG nr. 1/2013 s-a prevăzut că:

„În anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06”.

Potrivit alin. (2) şi (3) din acelaşi articol, acest indice urma să se aplice şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011, respectiv după data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010.

”În preambulul acestei ordonanţe de urgenţă a Guvernului se precizează că aceasta a fost adoptată <ţinând cont de faptul că indicatorii în raport cu care se majorează anual valoarea punctului de pensie şi se calculează indicele de corecţie, realizaţi pe anul precedent, nu sunt cunoscuţi la începutul anului calendaristic> şi <în vederea corelării prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu data la care instituţiile competente fac publice valorile unor indicatori utilizaţi la stabilirea valorii punctului de pensie şi a indicelui de corecţie şi pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege>”, se precizează în Decizia CCR nr. 463/2014.

CCR a mai declarat neconstituțională data de aplicare a acelorași indici

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 7 noiembrie 2013, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din OUG nr. 1/2013 sunt neconstituţionale, întrucât contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală.

Prin această decizie, CCR a statuat că „dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 nu pot fi aplicate decât persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis după intrarea în vigoare a acestui act normativ, alin. (1) al acestui articol urmând să îşi producă astfel efectele pentru aceste persoane”, deci pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis după data de 23 ianuarie 2013, se subliniază în Decizia Curții din septembrie 2014.

Pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis până la data intrării în vigoare a OUG nr. 1/2013, până la 22 ianuarie 2013 inclusiv, Curtea a statuat că „acestea beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010, constatând că, „tot ca efect al legii, casele de pensii ar fi trebuit ca, începând cu data de 1 ianuarie 2013, să procedeze la aplicarea indicelui de corecţie pensiilor obţinute după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170”, se menționează în Decizia CCR nr 463/2014.

Pentru a pune de acord dispoziţiile de lege constatate ca fiind neconstituţionale, Guvernul a prevăzut prin art. IV din OUG nr. 113/2013 completarea cu art. IV în OUG nr. 1/2013.

În plus, în preambulul OUG nr. 113/2013, se menţionează că aceasta a fost adoptată întrucât, „în vederea conformării cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 437/2013, se impune stabilirea unor indici de corecţie diferiţi” şi „ţinând cont că scopul acordării indicelui de corecţie este acela de a asigura venituri diferite în funcţie de anul pensionării, utilizând câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea punctului de pensie […]”.

Astfel, prin art. IV din OUG nr. 1/2013 s-a stabilit că, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale este următorul:

 • 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;
 • 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv;
 • 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.

CNPP: Indicele de corecție este de 1,06 pentru perioada 1 ianuarie 2013 – 6 noiembrie 2013

Prin adresa înregistrată la CCR sub nr. 3.094 din 9 iulie 2014, Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a precizat că formula iniţială de calcul al indicelui de corecţie, prevăzută la art. 170 din Legea nr. 263/2010, nu se putea aplica, la 1 ianuarie 2013, întrucât indicatorii prevăzuţi a fi utilizaţi la determinarea indicelui de corecţie nu puteau fi cunoscuţi la începutul anului calendaristic.

Pentru a determina indicele de corecţie, INS nu putea calcula şi comunica câştigul salarial mediu brut realizat pe anul 2012 decât în luna octombrie a anului 2013, „ceea ce făcea imposibilă acordarea indicelui de corecţie de la început de an”.

În acest context a fost adoptată OUG nr. 1/2013 prin care s-a stabilit utilizarea câştigului salarial mediu brut definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de INS.

În concluzie, conform CNPP, indicele de corecţie calculat şi aplicat în practică este următorul:

 • pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 inclusiv:
  • 1,06 pentru perioada 1 ianuarie 2013-6 noiembrie 2013

şi

  • 1,12 începând cu 7 noiembrie 2013;
 • pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-22 ianuarie 2013 inclusiv:
  • 1,06 pentru perioada 1 ianuarie 2013-6 noiembrie 2013

şi

  • 1,17 începând cu 7 noiembrie 2013.

Astfel, indicii de corecţie prevăzuţi la art. IV alin. (1) din OUG nr. 1/2013 reprezintă rezultatul aplicării formulei de calcul prevăzute de art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu luarea în calcul a câştigului salarial mediu brut realizat, specific fiecărui an avut în vedere: 2011, 2012 şi 2013.

Guvernul a interpretat greșit Decizia CCR din 29 octombrie 2013

Prin Decizia CCR 463/2014, Curtea a constat că, prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, a statuat că persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis până la data intrării în vigoare a OUG nr. 1/2013, adică în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013, beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010, începând cu data de 1 ianuarie 2013.

„Cu toate că Decizia Curţii Constituţionale nr. 437 din 29 octombrie 2013 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 7 noiembrie 2013, dreptul persoanelor pensionate în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 la indicele de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010 s-a născut la 1 ianuarie 2013, data intrării în vigoare a acestor prevederi”, se subliniază în decizia CCR din septembrie 2014.

În schimb, prin art. IV alin. (3) din OUG nr. 1/2013, legiuitorul a stabilit că, pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013, indicele de corecţie rezultat din aplicarea formulei de calcul prevăzute la art. 170 din Legea nr. 263/2010, se cuvine începând cu data de 7 noiembrie 2013, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Curţii Constituţionale.

„Aşa cum a statuat în mod constant Curtea, începând cu Decizia Plenului nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate în cadrul controlului de constituţionalitate, <puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta>”, se menționează în Decizia CCR nr 463/2014.

În acelaşi sens sunt următoarele decizii:

 • Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009;
 • Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010;
 • Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010;
 • Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012.

„Aşadar, considerentele Deciziei nr. 437 din 29 octombrie 2013 pe care se sprijină soluţia de admitere sunt general obligatorii, astfel încât legiuitorul, prin adoptarea art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013, trebuia să stabilească, pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013, că acestea beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010, începând cu data de 1 ianuarie 2013”, se subliniază în Decizia CCR nr. 463/2014.

Conform Decizii CCR care a intrat în vigoare de la 25 septembrie, este indubitabil că efectele deciziilor Curţii Constituţionale se produc numai pentru viitor, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a acestora, aşa cum prevede art. 147 alin. (4) din Constituţie.

„Aşadar, începând cu data de 7 noiembrie 2013, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei nr. 437 din 29 octombrie 2013, timp de 45 de zile, dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) au fost suspendate de drept, iar legiuitorul era obligat – potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie – să pună de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei”, se precizează în Decizia CCR nr. 463/2014.

Această obligaţie a fost realizată parţial prin art. IV pct. 1 din OUG nr. 113/2013, care a abrogat art. III alin. (2) şi (3) din OUG nr. 1/2013, se subliniază în Decizia Curții din septembrie 2014.

În plus, această obligație a fost realizată prin introducerea în cuprinsul OUG nr. 1/2013 a art. IV alin. (1) şi (2) care stabilesc – pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 – indici de corecţie diferenţiaţi, după cum urmează:

 • 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv;
 • 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv;
 • 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.

Cu toate acestea, prin alin. (3) al art. IV al OUG nr. 1/2013 s-a prevăzut – ignorându-se considerentele Deciziei CCR nr. 437 din 29 octombrie 2013 – că drepturile de pensie rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie calculaţi conform prevederilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013, se precizează în Decizia CCR din septembrie 2014.

„Chiar dacă în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia nu indică expres textul art. 147 din Constituţie ca fiind încălcat, din susţinerile lor reiese că se critică, în principal, faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 nu a pus de acord textul criticat cu dispoziţiile constituţionale. Or, potrivit art. 142 alin. (1) din Legea fundamentală, Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei, iar, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în România. Astfel, Curtea Constituţională este competentă a se pronunţa asupra situaţiei de neconstituţionalitate create prin nerespectarea considerentelor Deciziei nr. 437 din 29 octombrie 2013”, se precizează în Decizia CCR nr 463/2014.

Potrivit recentei Decizii a Curții, aşa cum s-a reţinut în mod constant în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, de exemplu, prin Decizia nr. 1.018 din 19 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 22 iulie 2010, adoptarea de către legiuitor a unor norme contrare celor hotărâte într-o decizie a Curţii Constituţionale, prin care se tinde la păstrarea soluţiilor legislative afectate de vicii de neconstituţionalitate, încalcă Legea fundamentală.

„Or, într-un stat de drept, astfel cum este proclamată România în art. 1 alin. (3) din Constituţie, autorităţile publice nu se bucură de nicio autonomie în raport cu dreptul, Constituţia stabilind în art. 16 alin. (2) că nimeni nu este mai presus de lege, iar în art. 1 alin. (5) că respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”, se precizează în Decizia nr 463/2014.

Prin urmare, Curtea a constat, prin decizia din septembrie 2014, că dispoziţiile art. IV alin. (3) din OUG nr. 1/2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, introduse prin art. IV pct. 2 din OUG nr. 113/2013, contravin prevederilor art. 147 din Constituţie, întrucât indicii de corecţie rezultaţi din formula de calcul prevăzută de art. 170 din Legea nr. 263/2010, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013, trebuie să se cuvină începând cu 1 ianuarie 2013, aşa cum a constatat Curtea prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, iar nu cu data de 7 noiembrie 2013.

„În final, Curtea constată că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, efect al prezentei decizii de declarare a neconstituţionalităţii dispoziţiilor art. IV alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 este suspendarea de drept a acestor dispoziţii timp de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, interval în care Guvernul sau Parlamentul, după caz, are obligaţia constituţională să pună de acord aceste dispoziţii cu prevederile Constituţiei, ţinând cont de considerentele deciziilor Curţii Constituţionale”, se menționează în Decizia nr 463/2014.

Dacă obligaţia constituţională nu ar fi fost îndeplinită în termenul de 45 de zile de la intrarea în vigoare a Deciziei CCR din septembrie 2014, dispoziţiile art. IV alin. (3) din OUG nr. 1/2013 şi-ar fi încetat efectele juridice.

Unele prevederi au rămas constituționale

Dispoziţiile art. IV alin. (1) şi (2) din OUG nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate, conform Deciziei CCR din septembrie 2014.

Prin Decizia CCR 463/2014, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. IV alin. (1) din OUG nr. 1/2013 nu reprezintă o modificare retroactivă a art. 170 din Legea nr. 263/2010, ci rezultatul aplicării formulei de calcul prevăzute de textul din Legea nr. 263/2010, pentru ipoteza persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 inclusiv, cu luarea în calcul, în mod corespunzător, a câştigului salarial mediu brut realizat în anul precedent celui în care s-a deschis dreptul la pensie.

De asemenea, nu poate fi reţinută nici critica de neconstituţionalitate raportată la prevederile art. 21 din Constituţie, care consacră accesul oricărei persoane la justiţie pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime, potrivit Deciziei CCR 463/2014. Astfel, Curtea a reţinut că art. IV din OUG nr. 1/2013 nu îngrădeşte accesul liber la justiţie.

Neconstituționalitatea prevederilor a fost ridicată de 12 persoane, la Tribunalul Arad

Decizia CCR nr. 463/2014 a fost luată ca urmare a excepției de neconstituționalitate ridicată de următoarele persoane, în respectivele dosare de la Tribunalul Arad:

 • Simeon Iov în Dosarul nr. 673/108/2014, Secţia civilă,
 • Valeriu Felnecan în Dosarul nr. 675/108/2014, Secţia civilă,
 • Lia Oniga în Dosarul nr. 677/108/2014, Secţia civilă,
 • Aurel Bozgan în Dosarul nr. 681/108/2014, Secţia civilă,
 • Iuliana Kovacs în Dosarul nr. 679/108/2014, Secţia civilă,
 • Rusalin Opruţ în Dosarul nr. 680/108/2014, Secţia civilă,
 • Aristofan Teodorescu în Dosarul nr. 674/108/2014, Secţia civilă,
 • Doina Lucia Teodorescu în Dosarul nr. 676/108/2014, Secţia civilă,
 • Marioara Gozman în Dosarul nr. 781/108/2014, Secţia civilă,
 • Savu Dumitru Sărăndan în Dosarul nr. 1.284/108/2014, Secţia civilă,
 • Petru Ioan Crişan în Dosarul nr. 1.285/108/2014, Secţia a II-a civilă,
 • Ştefan Pavel Anghelina în Dosarul nr. 1.748/108/2014, Secţia civilă.

Mai exact, prin încheierile din 24, 25 şi 26 martie 2014 şi 9 aprilie 2014, pronunţate în dosarele nr. 673/108/2014, nr. 675/108/2014, nr. 677/108/2014, nr. 681/108/2014, nr. 679/108/2014, nr. 680/108/2014 şi nr. 781/108/2014, Tribunalul Arad – Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din OUG nr. 113/2013.

În aceste dosare, excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamanţii Iov Simeon, Valeriu Felnecan, Lia Oniga, Aurel Bozgan, Iuliana Kovacs, Rusalin Opruţ şi Marioara Gozman în cadrul unor litigii având ca obiect soluţionarea cererilor de recalculare a pensiilor.

Același tip de solicitare către CCR l-a făcut Tribunalul Arad – Secţia civilă prin Sentinţa civilă nr. 876 din 27 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 674/108/2014, prin Sentinţa civilă nr. 924 din 3 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 676/108/2014, prin Sentinţa civilă nr. 947 din 10 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.284/108/2014 şi prin Sentinţa civilă nr. 988 din 24 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.748/108/2014.

În acest al doilea caz, excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamanţii Aristofan Teodorescu, Doina Lucia Teodorescu, Savu Dumitru Sărăndan şi de Ştefan Pavel Anghelina în cadrul unor litigii având ca obiect soluţionarea cererilor de recalculare a pensiilor.

De asemenea, prin Încheierea din 22 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.285/108/2014, Tribunalul Arad – Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din OUG nr. 113/2013. De această dată excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamantul Petru Ioan Crişan în cadrul unui litigiu având ca obiect soluţionarea cererii de recalculare a pensiei.

Important! Știrea inițială a fost publicată pe 30 septembrie, după ce Decizia CCR nr. 463/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: