Skip to content

Pentru care tip de proiecte vor fi acordate finanțări în zonele industrializate. Cererile pot fi depuse în decembrie

19 Noiembrie 2014

finantari 0,5 - 2 mil E_decembrie 2014_proiecte in zonele industrializateFinanţări în valoare de 190 de milioane de euro sunt destinate proiectelor realizate în fostele zone industrializate, conform unui comunicat de presă al Ministerului Fondurilor Europene (MFE). Aceste fonduri sunt alocate pentru patru apeluri de proiecte, care vor fi deschise în decembrie.

MFE, prin Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), va lansa patru apeluri de propuneri de proiecte dedicate locuitorilor din fostele zone industrializate, potrivit unui comunicat de presă al acestui minister.

„Românii din fostele zone industrializate reprezintă unul dintre grupurile vulnerabile. Tocmai din acest motiv lansăm în cadrul POS DRU patru apeluri de proiecte prin care finanţări în valoare de 190 milioane de euro vor sprijini, în special, românii din aceste zone. Industrializarea din trecut a însemnat popularea localităților din jurul coloșilor industriali, care s-au închis după 1990. Acest fapt a dus la un adevărat cutremur social ale cărui unde se simt adânc în România de astăzi. Le oferim sprijin copiilor și familiilor din fostele zone industrializare, de la soluții de reintegrare socială și profesională până la asistenţă în vederea începerii unei activităţi independente sau pentru începerea unei afaceri”, a menționat Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene.

Conform Ghidurilor Solicitantului, fostele zone industrializate sunt cele care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • au sau au avut structuri productive monoindustriale care, în activitatea zonei, mobilizează mai mult de 50% din populația salariată;
 • sunt sau au fost zone miniere unde personalul a fost disponibilizat, în proportie de peste 25%, prin concedieri colective;
 • s-au efectuat concedieri colective în urma lichidării, restructurării sau privatizării unor agenți economici, care au afectat mai mult de 25% din numărul angajaților cu domiciliul/reședința în zona respectivă;
 • rata șomajului depășește cu 20% media existentă la nivel național;
 • sunt zone izolate lipsite de mijloace de comunicații și infrastructura este slab dezvoltată.

Un proiect trebuie să aibă o valoare totală eligibilă de 2 mil E

Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice pentru aceste apeluri de proiecte au devenit aplicabile prin Ordinul MFE nr. 1149/2014, care a intrat în vigoare din 17 noiembrie 2014, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 836.

Acest act normativ a aprobat:

 • Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 „Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, finanţată prin POS DRU, domeniul major de intervenţie (DMI) 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”,
 • Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 „Formare profesională continuă pentru angajaţi”, finanţată prin POS DRU, DMI 2.3 „Acces şi participare la FPC”,
 • Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, finanţată prin POS DRU, DMI 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”,
 • Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, finanţată prin POS DRU, DMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

În cadrul primelor două cereri de propuneri de proiecte, 50% din grupul țintă eligibil va fi format din persoane cu domiciliul/reședința în zonele/județele/orașele foste industrializate, inclusiv zonele limitrofe acestora, în limita a maximum 50 de kilometri de la localitatea fostă industrializată.

În ultimele două cereri de propuneri de propiecte, activitățile trebuie implementate la nivel multi-regional, în minimum două regiuni de implementare din zone foste industrializate, inclusiv ariile limitrofe acestora, în limita a maximum 50 de kilometri de localitatea fostă industrializată, iar grupul tința să aibă domiciliul/ reședința în regiunile de implementare.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect din cele patru apeluri va putea fi cuprinsă între minimum 500.000 de euro şi maximum 2 milioane de euro, echivalentul în lei. Bugetul proiectului va putea fi exprimat doar în lei.

Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este 4,4175 de lei pentru un euro, respectiv cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2014, fiind disponibil pe pagina web: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en.

Durata de implementare a unui proiect din aceste apeluri va putea fi cuprinsă între minimum 6 luni şi maximum 10 luni.

Pentru a preveni părăsirea școlii au fost alocați 75 mil E

Pentru apelul de proiecte „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” au fost alocate fonduri europene în valoare de 75 de milioane de euro, dintre care  37,5 milioane de euro pentru proiectele implementate în fostele zone industrializate.

Prin acest apel vor fi finanțate proiecte ce vor sprijini preşcolarii, elevii care ar putea părăsi timpuriu şcoala, dar și pe părinţii sau tutorii acestora, precum și persoanele care au părăsit timpuriu şcoala și care au vârste mai mici de 18 ani, potrivit comunicatului de presă al MFE.

„Scopul acestui apel de proiecte va fi cel al implementării programelor de tip <<şcoală după şcoală>>, respectiv al programelor de reintegrare în educaţie de tip <<a doua şansă>>”, se detaliază în comunicatul de presă al MFE.

Conform Ordinului MFE nr. 1149/2014, în cadrul Cererii de propuneri de proiecte nr. 181, grupul ţintă eligibil va fi format din minimum 150 de elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii şi din minimum 70 de persoane care au părăsit de timpuriu şcoala, și care fac parte din cazurile luate în evidențele specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).

„Copiii cu domiciliul/reședința în zonele/județele/orașele foste industrializate menționate, inclusiv zonele limitrofe acestora, incluși în una din categoriile de grup țintă 1, 2 sau 3 (preşcolarii, elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii, persoanele care au părăsit de timpuriu şcoala și care au vârsta mai mică de 18 ani) trebuie să reprezinte minimum 50% din totalul grupului țintă asumat la nivel de proiect”, se subliniază în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181.

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile va fi de:

 • 15%, ordonatorii de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora;
 • 2%, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 • 2%, ordonatorii de credite ai bugetului local şi entităţile finanţate integral din bugetele acestora;
 • 2%, entităţile publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale;
 • 2%, persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial;
 • 5%, persoanele juridice de drept privat cu scop patrimonial.

Pentru formarea profesională continuă au fost alocați 75 mil E

„Formarea profesională continuă pentru angajați” are un buget de 75 de milioane de euro, dintre care  37,5 milioane de euro pentru proiectele implementate în fostele zone industrializate. Prin acest apel de proiecte vor putea fi calificați și recalificați angajații din întreprinderile sau instituțiile din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială.

Valoarea minimă a grupului țintă trebuie să fie de 200 de persoane, potrivit Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182.

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile va fi de:

 • 3%, ordonatorii de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora;
 • 2%, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 • 2%, ordonatorii de credite ai bugetului local și entitățile finanțate integral din bugetele acestora;
 • 2%, persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial;
 • 5%, persoanele juridice de drept privat cu scop patrimonial.

Pentru ocuparea activă au fost alocați 40 mil E

Pentru „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” au fost alocate fonduri europene în valoare de 20 de milioane de euro. Acest apel este destinat persoanelor inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerii și persoanele care au părăsit timpuriu şcoala din regiunile foste industrializate, în scopul sprijinirii (re)integrării pe piața muncii, conform documentul de presă al MFE.

În cazul „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, au fost alocați 20 de milioane de euro. Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 va viza persoanele inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri, care activează în agricultura de subzistenţă, managerii și angajaţii din mediul rural din regiunile foste industrializate, potrivit comunicatului de presă al MFE.

Prin acest apel se dorește facilitarea accesului la ocupare în activităţi non-agricole, crearea condiţiilor pentru dezvoltarea de firme profitabile non-agricole, furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă și noi forme de ocupare pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale, respectiv promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale.

Grupul țintă al unui proiect din Cererea de propuneri de proiecte nr. 183 și din cea nr. 184 este de minimum 150 de persoane.

Pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 183 și nr. 184, contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile va fi de:

 • 9%, ordonatorii de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora;
 • 2%, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 • 2%, ordonatorii de credite ai bugetului local și entitățile finanțate integral din bugetele acestora;
 • 2%, persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial;
 • 5%, persoanele juridice de drept privat cu scop patrimonial.

Proiectele vor putea fi transmise în prima jumătate a lunii decembrie

Propunerile de proiecte vor putea fi depuse on-line prin sistemul informatic Action Web începând cu data de 3 decembrie 2014, ora 10, până la 17 decembrie 2014, ora 16, conform comunicatului de presă al MFE.

Documentele necesare lansării celor patru apeluri de propuneri de proiecte au fost publicate pe site-ul MFE și le găsiți la acest link http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/2789-posdru sau mai jos:

No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: