Skip to content

Proiect Finanțe: Românii vor putea investi în titluri de stat, emise pe Bursa din București. Cum se va desfășura procedura

28 noiembrie 2014

investitie_titlu de statMinisterul Finanțelor Publice (MFP) va face emisiune de titluri de stat pentru populație, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern (HG). Titlurile de stat reprezintă unul dintre cele mai sigure tipuri de investiții, fiind garantate de stat. Autoritățile din țara noastră nu au mai emis asemenea titluri de aproape zece ani. 

Guvernul a aprobat, în ședința din 26 noiembrie, la propunerea MFP, o HG care reglementează titlurile de stat, instrumentul de datorie publică guvernamentală, adresate persoanelor fizice, potrivit unui comunicat de presă al Finanțelor. Această HG este pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007. Proiectul de act normativ a fost lansat, spre dezbatare publică, pe site-ul Finanțelor, la rubrica Transparență Decizională, pe 25 noiembrie.

Aceste titluri vor fi emise pe piața de capital, reglementată și administrată de Bursa de Valori București (BVB) şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), ca instrument de retail, instrument utilizat de majoritatea țărilor Uniunii Europene (UE).

„Titlurile de stat pentru populație nu au mai fost emise din anul 2005, atunci când acestea se distribuiau prin trezoreriile locale într-o formă materializată. Noul instrument introdus prin HG va reprezenta o alternativă sigură de investiţie/economisire pentru populație, garantată de statul român, iar titlurile de stat vor fi emise în forma dematerializată. Ministerul Finanțelor Publice urmează să selecteze un grup de instituții financiare care vor acționa ca intermediari și vor asigura distribuția emisiunii în rândul investitorilor”, se precizează în comunicatul de presă al MFP.

Titlurile de stat vor fi disponibile pentru toți cetățenii, putând fi cumpărate în mod direct şi ulterior, tranzacţionate prin intermediul bursei, conform documentului de presă al MFP.

Ce reprezintă titlurile de stat

Titlurile de stat sunt emise pe piaţa primară, prin intermediul dealerilor primari care cumpără titlurile de stat, atît în nume propriu, cât şi în numele clienţilor acestora, la sesiunile de licitaţii organizate de Banca Naţională a României (BNR), în calitate de agent desemnat al statului, se scrie în Nota de fundamentare a proiectului de HG. Ulterior emiterii, tranzacţiile de vânzare/cumpărare între deţinătorii titlurilor de stat se desfăşoară pe piaţa secundară supravegheată de BNR şi/sau pe piaţa secundară reglementată de BVB.

„Interesul populaţiei (persoanelor fizice) pentru titlurile de stat a crescut în ultimii ani, pe de o parte, datorită facilităţilor fiscale, în cazul achiziționării și/sau tranzacționării titlurilor de stat, şi, pe de altă parte, datorită schimbărilor de comportament investiţional, acestea reprezentând o alternativă sigură de investiţie, garantată de statul român”, se subliniază în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

MFP a înjumătăți valoarea nominală a titlurilor de stat emise pe piață, reducându-le de la 10.000 de lei la 5.000 de lei, începând cu data de 1 octombrie 2013, conform Notei de fundamentare a proiectului de HG.

Finanțele vor selecta intermediarul acțiunii

Pentru lansarea emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei, într-o primă etapă, Direcţia de specialitate din MFP va fundamenta oportunitatea şi/sau necesitatea acesteia printr-o notă internă aprobată de către ministrul de resort, sau de către ministrul delegat pentru buget, conform proiectului de HG pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007.

Pentru a selecta intermediarul/sindicatul de intermediere a emisiunii, Finanţele vor transmite cererea de ofertă către instituţii financiare care au capacitate şi experienţă în intermedierea unor astfel de tranzacţii, potrivit proiectului de act normativ.

În cuprinsul acestei cereri vor fi specificate principalele caracteristici ale emisiunii, cum ar fi:

  • valoarea,
  • scadenţa,
  • criteriile de selecţie,
  • termenul-limită până la care pot fi primite oferte, precum şi
  • alte elemente considerate relevante de către emitent dacă este cazul.

Criteriile de selecţie pot include elemente de evaluare cantitative şi calitative, şi anume: comisionul de intermediere, strategia propusă de lansare, capacitatea de distribuţie, capabilităţi tehnice, experienţa în finalizarea unor tranzacţii similare, precum şi alţi factori consideraţi relevanţi de emitent. Evaluarea ofertelor primite şi fundamentarea propunerii de numire a intermediarilor emisiunii se realizează printr-o notă internă aprobată de ministrul finanţelor publice, sau ministrul delegat pentru buget, conform legii”, se menționează în proiectul de HG.

După selectarea intermediarului/sindicatului de intermediere, MFP le va acorda acestora mandatul/contractul de intermediere a emisiunii, conform proiectului de act normativ. Acest mandat va cuprinde responsabilităţile şi obligaţiile părţilor în realizarea tranzacţiei, nivelul comisioanelor percepute şi eventuale cheltuieli care sunt suportate de către intermediarii emisiunii şi de către emitent, după caz.

Prospectul de emisiune va include precizări atât în ceea ce priveşte derularea operaţiunilor de piaţa primară şi piaţă secundară, detalii privind intermediarul/sindicatul de intermediere, perioada de subscriere, metoda de adjudecare, caracteristicile principale ale titlurilor de stat (valoarea nominală a unui titlu, moneda, scadenţa, cuponul, datele de plată), precum şi alte elemente considerate relevante de către emitent, intermediarul/sindicatul de intermediere şi Bursa de Valori Bucureşti S.A.”, se detaliază în proiectul de HG.

Prospectul de emisiune nu va fi unul în sensul prevederilor Directivei 2003/71/EC privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE și Regulamentului CE nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/CE în ceea ce priveşte informaţiile cuprinse în prospecte, precum şi formatul, includerea și publicarea acestor prospecte și diseminarea materialelor publicitare, potrivit proiectului de act normativ.

Decontarea operaţiunilor de piaţă primară şi secundară se realizează prin intermediul Depozitarului Central

În cazul emisiunilor lansate de pe piaţa de capital, decontarea operaţiunilor de piaţă primară şi secundară se realizează prin intermediul Depozitarului Central, conform legislaţiei pieţei de capital şi a normelor şi reglementărilor specifice.

Potrivit proiectului de act normativ, decontarea emisiunilor de titluri de stat pentru populaţie va fi evidenţiată astfel:

  • valoarea nominală, în finanţarea/refinanţarea datoriei publice guvernamentale;
  • în cazul în care prețul tranzacției este cu primă, suma în lei aferentă primei reprezintă cheltuială negativă şi se înregistreaza în clasificaţia economică a cheltuielilor bugetului de stat, la bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, la cap. 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, titlul 30 „Dobânzi”, art. 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne”, alin. 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat”;
  • dacă prețul tranzacției este cu discont, suma în lei aferentă discontului reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la cap. 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, titlul 30 „Dobânzi”, art. 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne”, alin. 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe”; cu suma reprezentând discontul se reîntregeşte, la data decontării rezultatelor adjudecării emisiunii, valoarea nominală a titlurilor de stat.
Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: