Skip to content

Cum își pot certifica firmele declarațiile fiscale (Update)

4 decembrie 2014

Declaratia 180_Nota de certificare_declaratiile fiscaleTeoretic, firmele își pot certifica declarațiile fiscale din februarie, conform unei Ordonanțe de urgență a Guvernului (OUG), care a modificat Codul de procedură fiscală (CPF). În practică, prevederea poate fi folosită de-abia de astăzi, când au intrat în vigoare normele de aplicare.

Contribuabilii pot opta pentru certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a celor rectificative, potrivit OUG nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, care a intrat în vigoare de la 28 februarie 2014, când a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151. Acest act normativ a modificat CPF, în care a introdus „Articolul 83¹ Certificarea declaraţiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF)”.

Această certificare trebuie făcută anterior depunerii declarațiilor la organul fiscal, potrivit actului normativ care a schimbat CPF. În plus, certificarea poate fi făcută doar de către un consultant fiscal activ, care este înscris în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

„Certificarea declaraţiilor fiscale de către un consultant fiscal care nu este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală sau de către o persoană care nu are calitatea de consultant fiscal are ca efect lipsa certificării”, se precizează în OUG nr. 8/2014, respectiv în CPF.

Dacă Fiscul constată că o declarație fiscală a fost depusă de un consultant fiscal care nu este activ sau care nu are această calitate, va notifica contribuabilul despre această situație. După ce primește notificarea, contribuabilul trebuie să depună o nouă certificare în termen de 30 de zile.

Certificarea declaraţiilor fiscale se realizează cu/fără rezerve, conform actului normativ care a intrat în vigoare în februarie 2014.

În plus, potrivit actualelor prevederi din CPF, documentele încheiate vor cuprinde obligatoriu explicaţii despre cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, precum şi cauzele care au generat rectificarea, iar în cazul unei certificări cu rezerve, motivaţia acesteia.

„Certificarea declaraţiilor fiscale de către un consultant fiscal reprezintă un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de organul fiscal în scopul selectării contribuabililor pentru inspecţia fiscală”, se mai scrie în OUG nr. 8/2014.

Nota de certificare este depusă o dată cu declarația fiscală certificată

Pentru a certifica declarațiile fiscale, consultanții fiscali depun la organul fiscal un nou formular, Declarația 180 Nota de certificare, conform Ordinului MFP nr. 1620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal precum și a Procedurii privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Camera Consultanților Fiscali (CCF), care a intrat în vigoare din 4 decembrie, când a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 881. Acest act normativ a fost publicat în faza de proiect, spre consultare publică, pe site-ul MFP, pe 24 noiembrie.

Nota de certificare se depune de către consultantul fiscal, în baza acordului dat de către contribuabilul titular al declarației certificate pentru depunerea la organul fiscal.

„Nota de certificare se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se prestează serviciul de certificare, împreună cu declarația certificată sau ulterior depunerii acesteia”, se detaliază în Ordinul MFP nr. 1620/2014.

Această notă conţine datele de identificare ale consultantului fiscal și următoarele elemente:

 • cuantumul și natura creanței fiscale declarate, pentru impozitele, taxele și contribuțiile datorate, dacă plătitorul este obligat să calculeze impozitele și taxele, precum și pentru impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligația de a calcula, de a reține și de a vărsa impozite și taxe;
 • cuantumul bazei de impozitare și natura creanței fiscale la care se referă aceasta, pentru bunurile și veniturile impozabile, precum și alte elemente ale bazei de impozitare, dacă legea prevede declararea acestora;
 • natura creanței fiscale la care se referă și informațiile care se certifică, pentru orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora.

Pe lângă datele menționate, în această notă se menționează:

 • natura creanței și cauzele care au generat o rectificare

și/sau

 • motivaţia unei declarații cu rezerve.

„În situația în care se certifică un tip de impozit/venit/taxă declarat/declarată se consideră că certificarea vizează toate operațiunile/informațiile referitoare la respectivul tip de impozit/venit/taxă aferente declarației fiscale certificate. În situația în care organul fiscal constată, din conținutul notei de certificare, că certificarea vizează doar anumite operațiuni/informații, se consideră că declarația fiscală aferentă respectivului tip de impozit/venit/taxă este necertificată”, se subliniază în Ordinul MFP nr. 1620/2014.

Nota de certificare este completată cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de ANAF și transmisă on-line.

Data depunerii cererii, înscrisului sau documentului este data înregistrării acesteia/acestuia, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de registratura electronică a MFP sau a autorităţii administraţiei publice locale, după caz, conform CPF.

Fiscul și CCF vor comunica printr-o nouă aplicație

Pentru realizarea certificării, ANAF și CCF vor face schimb de informații privind consultanții activi care pot certifica declarații fiscale și modul de realizare a acestei activități, potrivit actului normativ care a intrat astăzi în vigoare.

Schimbul de informații dintre ANAF și CCF se va face printr-o noua aplicație, numită „Schimb Masiv de Date”, care va fi pusă la dispoziție de către ANAF. Această aplicație va fi un mecanism securizat, cu drept de citire pentru ambele părți. Această aplicație nu este încă disponibilă.

CCF este obligată să transmită lunar, până la data de 20 ale lunii, Lista consultanților fiscali activi din Registrul aferent și cu drept de exercitare a profesiei de consultant fiscal, conform Ordinului MFP nr. 1620/2014. Ori de câte ori această lista va fi modificată, ea va fi  transmit de îndată către Fisc.

În plus, de fiecare dată când vor fi constate inadvertențe între Lista consultanților fiscali transmisă de CCF și persoanele care depun nota de certificare, ANAF va verifica la CCF confirmarea sau infirmarea calității de consultant fiscal activ al persoanei respective. Aceste informații vor fi transmise on-line.

Potrivit recentului act normativ, lista consultanților fiscali activi din Registrul aferent și cu drept de exercitare a profesiei de consultant fiscal va cuprinde următoarele informații:

 • data transmiterii,
 • numele și prenumele consultantului fiscal,
 • CNP (codul numeric personal consultant fiscal)/NIF,
 • CIF-ul (codul de identificare fiscală) societății de consultanță fiscală cu care consultantul fiscal respectiv are relații de salariat sau asociat/acționar sau administrator,
 • numărul legitimației,
 • data legitimației,
 • numărul ștampilei,
 • starea; poate avea doar valorile „V” și „I”, unde V = valid, I = invalid; când câmpul Stare este „V” se completează doar câmpul „Dată validare”; dacă este „I” se completează doar câmpul „Dată invalidare”;
 • data validării,
 • data invalidării.

La prima transmitere a datelor, această listă va conține membrii CCF valizi la acea dată și nu va avea completată data invalidării. Va fi considerat membru valid, cel care va avea dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal.

Lista consultanților fiscali pentru care s-au constatat inadvertențe față de datele furnizate inițial de CCF va cuprinde următoarele informații:

 • numărul,
 • data transmiterii,
 • numele și prenumele consultantului fiscal,
 • CNP.

Găsiți mai jos modelul notei de certificare, așa cum a fost publicat spre consultare publică și publicat în Monitorul Oficial:

Notă: Știrea a fost publicată inițial pe 25 noiembrie, după ce a fost publicat proiectul de act normativ de către Finanțe, pe 24 noiembrie.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: