Skip to content

Prima mașină ar putea demara peste două săptămâni (Update 6)

9 decembrie 2014

Prima masina_credite garantate de statPrima mașină nouă va putea fi cumpărată printr-un credit garantat de stat, potrivit unei Ordonanțe de urgență a Guvernului (OUG), care a intrat în vigoare la sfârșitul lunii octombrie. Măsura va fi pusă în practică de la sfârșitul lunii decembrie, după ce, ieri, au apărut normele de aplicare ale acesteia.

Cei care vor își vor cumpăra pentru prima dată o mașină și-o vor putea finanța printr-un credit garantat de stat, dacă autovehicolul este nou și dacă acesta are o valoare de maximum 50.000 de lei, plus TVA, conform OUG nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cunoscut drept „Prima mașină”. Acest act normativ a intrat în vigoare din 22 octombrie, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 768.

Ordonanța din octombrie a fost modificată prin OUG nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. Acest din urmă act normativ a intrat în vigoare din 17 noiembrie 2014, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 837.

Normele de aplicare au intrat în vigoare, dar programul NU funcționează

Pentru a fi utilizat, normele de aplicare ale acestui program au fost introduse prin Hotărârea Guvernului (HG) nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare din 18.11.2014, care a intrat în vigoare de la 8 decembrie, când a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 881. Proiectul acestui act normativ a fost publicat, spre dezbatere publică, de două ori, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP): în data de 31 octombrie și în 11 noiembrie. Cea de-a două variantă a inclus propuneri și observații rezultate din procesul de consultare publică și inter-instituțională, potrivit unui comunicat de presă al acestui minister.

Cu toate acestea, „Prima mașină” ar putea să înceapă de-abia peste aproximativ două săptămâni. Până atunci, băncile interesate pot depune solicitări pentru a intra în program.

„În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de aplicare, finanţatorii transmit FNGCIMM (n.a. – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii) şi MFP cererile de înscriere în program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica în legătură cu finanţările acordate în cadrul programului, precum şi valoarea estimată a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul programului”, se menționează în HG nr. 1053/2014.

În ciuda acestei prevederi, cei interesați trebuie să țină cont de faptul că cele 15 zile până la care băncile pot depune solicitările de a intra în program este 23 decembrie, înainte de sărbătorile de sfârșit de an. După această dată, conform legii, în 2014, vor mai fi zile lucrătoare: 24 decembrie, care în practică este zi scurtă, fiind înainte de Crăciun, 29, 30 și 31 decembrie.

Important! Deși premierul Victor Ponta estima, la începutul lunii octombrie, că „Prima mașină” va deveni funcțional din 1 noiembrie, debutul acestuia va fi întârziat cu aproape două luni. Pe lângă întârzierea cu care a fost adoptat programul și zilele libere, în următoarele săptămâni, ministrul de Finanțe ar putea fi schimbat, potrivit informațiilor din presă. Dacă acest fapt va duce la alte modificări în acest minister, atunci poate prelungi și mai mult data de la care vor putea fi depuse primele solicitări pentru „Prima mașină”.

Cine beneficiază de „Prima mașină”

Beneficiarul programului „Prima mașină” este persoana fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere, că nu a mai deţinut în proprietate un alt autoturism nou;
 • nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;
 • nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare;
 • la data solicitării creditului garantat are vârsta de minimum 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu.

„În cazul în care beneficiarul înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat, certificatele amintite sunt însoţite de copiile certificate pentru conformitatea cu originalul a documentelor justificative, prin care aceste debite au fost achitate”, se menționează în Normele de aplicare.

Prin acest program persoanele fizice pot achiziţiona un singur autoturism.

Important! Pentru acest an, plafonul total al garanțiilor care pot fi emise pentru „Prima mașină” este de 50 de milioane de lei. Ca urmare a întârzierii cu care va fi aplicat programul, acest plafon ar putea fi redirecționat pentru anul viitor.

Care sunt condițiile pentru achiziționarea primei mașini cu credit de la stat

„Prima mașină” va finanța achiziționarea de autoturisme noi cu un preț de maximum 50.000 de lei, plus TVA, printr-un credit garantat de stat, la care va fi adaugată valoarea poliței CASCO.

„Beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a autoturismului nou. Garanţia statului va fi de maximum 50% din finanţarea acordată”, se precizează în OUG nr. 72/2014.

Conform HG nr. 1053/2014, toate persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani, eligibile să aplice pentru acest program, vor beneficia de finanțare care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proforma.

Potrivit OUG nr. 66/2014, dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la Program NU sunt incluse în valoarea garanţiei.

Prin programul „Prima mașină”, vor putea fi cumpărate mașini noi cu un preț maxim de 14.000 de euro. Pe site-urile de auto, cu această sumă pot fi achiziționate mașini din clasa mică și clasa medie.  

FNGCIMM va emite garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare nebancare care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia unui autoturism nou în cadrul programului. Contractele prin care FNGCIMM acordă garanţiile constituie titluri executorii conform Codului de procedură fiscală (CPF) şi au valoare de înscrisuri autentice, se subliniază în OUG nr. 66/2014.

Conform actului normativ din 8 decembrie, la achiziționarea unui autovehicul nou, costul total al finanţărilor garantate de stat se compune din rata dobânzii ROBOR la 6 luni plus o marjă de maximum 3 % pe an. Marja include şi toate comisioanele percepute de către finanţator în toate etapele finanţării, dar NU include costul asigurării, costurile legate de publicitate, prima de garantare, penalitățile percepute prin contractul de finanțare.

Finanţatorii sunt obligaţi să menţină condiţiile de creditare pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului, potrivit normelor de aplicare.

Prima de garantare va fi compusă din comisionul de risc datorat MFP şi comisionul de administrare datorat FNGCIMM, al căror nivel este stabilit anual prin ordin al ministrului finanţelor publice sau ministrului delegat pentru buget, se detaliază în HG nr. 1053/2014.

Comisionul de risc va fi calculat de către finanțator, ca procent aplicat la suma garantată și va fi achitat o singură dată, la acordarea garanției, pentru toată perioada de valabilitate a acesteia.

Conform actului normativ care a intrat în vigoare de le 8 decembrie, formula de calcul al comisionului de risc este după cum urmează: 
 • comision de risc = [valoarea garanţiei * procent comision * (număr luni de finanţare1 + 2 luni2)]/62
  • 1 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de finanţare.
  • 2 Cele 2 luni suplimentare acoperă cele 2 luni de valabilitate a garanţiei peste perioada de finanţare.

Comisionul de administrare va fi calculat la soldul garanției statului. Nivelul comisionului de administrare se negociază anual între MFP şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget.

Formula de calcul al comisionului de administrare este după cum urmează:

 • pentru primul an de garantare, pentru intervalul cuprins între data acordării şi 31 decembrie a anului respectiv: comision de administrare = (valoarea garanţiei * procent comision * nr. luni de garantare din anul respectiv1)/12;
  • 1 Inclusiv luna în care se acordă garanţia.
 • pentru următorii ani întregi de garantare: comision de administrare = soldul garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision;
 • pentru ultima fracţiune de an de garantare: comision de administrare = [soldul garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision * (nr. luni de finanţare din anul respectiv + 2 luni2)]/12
  • 2 Cele 2 luni suplimentare acoperă cele 2 luni de valabilitate a garanţiei peste perioada de finanţare.

Durata maximă a perioadei de creditare va fi de 60 de luni, aproximativ 5 ani, conform normelor de aplicare.

Important! Contractul de credit nu trebuie să conţină clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia, potrivit actului normativ care a intrat în vigoare din 8 decembrie.

Constantin Niţă, ministrul Economiei, a menționat, pe 6 octombrie, într-o declarație citată de Mediafax, că patru bănci şi-au anunţat intenţia de participare la „Prima mașină”.

„În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, finanţatorii (n.a. – băncile) transmit FNGCIMM şi MFP cererile de înscriere în program, nivelul costurilor totale (marja maximă anuală peste nivelul ROBOR) pe care le vor aplica în legătură cu finanţările acordate în cadrul programului, precum şi valoarea estimată a garanţiilor care urmează să fie acordate în cadrul programului”, se menționează în HG nr. 1053/2014.

Autoturismul trebuie să aibă EURO 5

Pentru a fi considerat nou, un autoturism trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a fost produs în spaţiul intracomunitar sau provine din import, așa cum este definit conform articolului 3 punctul 2 din Ordonanța Guvernului (OG) nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,
 • nu a mai fost deţinut în proprietate de către o altă persoană conform cărţii de identitate a autoturismului,
 • îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5,
 • este achiziţionat de la un comerciant din România care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor noi.

Potrivit actului normativ care se aplică din 8 decembrie, persoanele fizice trebuie să facă dovada, cu declaraţia pe proprie răspundere şi cu copia facturii proforma emise de vânzător, că:

 • autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou,
 • este produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import,
 • îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5,
 • este achiziţionat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor,
 • are un preţ de achiziţie care nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA.

„Prin Program se stimulează cumpărarea autoturismelor mai puţin poluante, prin fixarea unei garanţii de stat mai mari pentru automobilele mai puţin poluante. Proiectul de act normativ va încuraja achiziţia de autovehicule situate în palierele joase de preţ sau maşinile puţin poluante cu litraj mic şi consum redus de combustibil”, se subliniază în Nota de Fundamentare a OUG nr. 66/2014.

Prin acest program se pot achiziţiona autovehicule din producţie internă sau din import, putând fi implicaţi toţi producătorii, distribuitorii și importatorii, se preciza într-o prezentarea publicată pe site-ul Ministerului Economiei (ME), pe 6 octombrie.

Important! Autoturismul achiziționat în cadrul programului va putea fi vândut, dacă va fi achitat integral soldul finanțării garantate, conform HG nr. 1053/2014. De asemenea, preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului se poate face de către orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prin novație.

În plus, autoturismul nou achiziţionat trebuie asigurat din finanţarea garantată, printr-o poliţă de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel puţin daunele totale şi parţiale de furt şi avarii, potrivit actului normativ care se aplică din 8 decembrie. Această asigurare trebuie să fie fără franșiză pentru daunele totale de furt și avarii, precum și fără franșiză sau cu franșiză de maximum 100 de euro, echivalentul în lei, pentru daunele parțiale de furt și avarii. Obligația se menține pentru toată perioada de valabilitate a garanției.

„Beneficiarul acceptă constituirea unei ipoteci mobiliare asupra drepturilor derivând din poliţa de asigurare în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, pe toată durata finanţării garantate. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a autoturismului, finanţatorul are dreptul de a proceda la încheierea poliţei de asigurare pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin includerea acestora în ratele de credit lunare”, se detaliază în Normele de aplicare.

Cum vor fi executate garanțiile

Instituţia de credit sau instituţia financiară nebancară are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei în cazul producerii riscului de credit, în condiţiile programului, potrivit actului normativ care a intrat în vigoare pe 22 octombrie.

„Sumele rezultate din executarea garanţiilor de stat acordate de FNGCIMM prin program, în numele şi în contul statului, se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice de la bugetul de stat pe baza documentelor justificative prezentate de FNGCIMM şi se recuperează de la beneficiarul programului”, se explică în OUG nr. 66/2014.

După efectuarea acestei plăţi, MFP informează FNGCIMM cu privire la efectuarea plăţii şi la data acesteia, iar FNGCIMM întocmeşte un înscris, act premergător executării silite, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.

În plus, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării, FNGCIMM transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanţării garantate.

„Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare şi de documentele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit prevederilor cap. VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, se detaliază în OUG nr. 66/2014.

Pentru neplata garanţiilor de stat se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform dispoziţiilor din CPF, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi până la data stingerii inclusiv, conform actului normativ din 22 octombrie.

Creanţele rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare nebancare în cadrul „Prima mașină” sunt asimilate creanţelor bugetare a căror colectare și recuperare prin executare silită se efectuează de ANAF, conform procedurii reglementate de CPF, care se aplică în mod corespunzător, se menționează în OUG nr. 66/2014.

Sumele rezultate din executarea garanţiilor de stat sunt venituri ale bugetului de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct, potrivit actului normativ intrat în vigoare pe 22 octombrie.

Rata maximă ar putea fi de 150 de euro

Rata lunară pentru o maşină de 13.000 de euro achiziţionată prin acest program ar putea fi de 150 de euro, a spus Constantin Niță, într-o declarație citată de Mediafax, pe 6 octombrie. El a mai spus că nu vor putea fi cumpărate prin acest program maşini mai scumpe decât plafonul stabilit, la care clientul să acopere diferenţa.

Victor Ponta a precizat, în cadrul aceleiași conferințe de presă, conform Mediafax, că nu este avută în vedere posibilitatea de a beneficia de program cei care vor maşini mai scumpe şi că la suma maximă garantată de stat, respectiv de 50.000 de lei plus TVA, va fi adăugată o diferenţă, în funcţie de costul maşinii dorite.

La polul opus, Marius Tudor, secretarul general al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autovehicule (APIA), a spus, citat de Mediafax, pe 6 octombrie, că vor mai fi probabil unele ajustări ale programului, unele corecţii, cum s-a întâmplat şi cu programul „Prima casă”, deoarece trebuie avut în vedere ca programul să nu afecteze din punct de vedere concurenţial piaţa.

„Sunt totuşi mărci care nu intră doar în această limită (n.a. – 50.000 de lei + TVA și poliţa CASCO pentru primul an). Aş remarca că este totuşi un program util în condiţiile în care accesul la credite a fost destul de dificil în ultimii ani”, a menționat Marius Tudor.

De ce a fost inițiat proiectul „Prima mașină”

Programul „Prima mașină” a fost prezentat pentru prima dată de Constantin Niță, pe 6 octombrie, într-o conferință de presă. Proiectul de OUG a fost publicat pe site-ul ME pe 14 octombrie și a fost aprobat de Guvernul în ședința din 15 octombrie.

Conform agenției de presă Mediafax, în cadrul conferinței de presă organizată pe 6 octombrie, primul-ministru a anunțat că acest program urmează să fie adoptat într-una dintre ședințele de Guvern de la mijlocul lunii octombrie, astfel încât să devină operațional de la 1 noiembrie.

În schimb, pentru a putea fi aplicată noua OUG, chiar în acest act normativ se menționa că MFP și ME trebuiau să elaboreze şi să supună aprobării prin hotărâre a Guvernului normele de aplicare ale acesteia până pe 5 noiembrie. Aceste norme apar în proiectul de act normativ publicat pe 31 octombrie.

Conform prezentării de pe site-ul ME, autoritățile motivează inițierea programului „Prima mașină” astfel:

 • Tinerii români, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, întâmpină dificultăți la achiziția unui autoturism nou.
 • Creditul bancar de consum către populaţie (inclusiv creditul auto) s-a diminuat cu 30%, în perioada 2008 – 2014.
 • Produsele bancare de creditare auto, existente în portofoliul unui număr redus de bănci, presupun costuri anuale efective de până la 20%.
 • Lipsa unei oferte de finanţare, pentru sectorul auto, adecvată persoanelor fizice afectează:
  • rata vânzărilor de autoturisme noi către populație;
  • gradul de utilizare a capacităților de producție ale producătorilor de autoturisme şi componente auto;
  • volumul comerţului si serviciilor specializate pentru autovehicule.
 • Vânzările de autoturisme vechi în România sunt de trei ori mai mari decât vânzările de mașini noi:
  • 139.000 de mașini vechi au fost vândute în primele opt luni ale acestui an;
  • în prezent, piaţa autovehiculelor noi înregistrează un volum anual de vânzări de 80.000 de unităţi.
 • Vânzările către persoane fizice reprezintă circa 20.000 de maşini (25%).
 • În industria auto locală activează peste 600 de companii, cu mai mult de 200.000 de angajați, care produc anual 16 miliarde de euro, circa 11% din Produsul Intern Brut (PIB).

ME a precizat printre efectele programului „Prima mașină” susţinerea comercializării a 20.000 autoturisme noi anual.

„În decursul a doi ani, piaţa auto poate ajunge la o pondere de 40% a achiziţiilor de autoturisme noi de către persoanele fizice, de la un nivel de doar 25% în prezent”, se precizează în prezentarea de pe site-ul ME.

În plus, creşterea anuală a vânzărilor ar putea ajunge până la 1 miliard de lei, ceea ce are capacitatea de a conduce la o creştere economică de 0,1% cumulând efectele lanţului de producţie, import şi distribuţie, inclusiv serviciile conexe din sectorul auto, potrivit ME.

Conform OUG nr. 66/2014, Executivul a aprobat „Prima mașină” din următoarele motive:

 • necesitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile încheiate cu organizaţiile internaţionale, pentru evitarea riscului ratării ţintelor, se impune, în regim de urgenţă, deblocarea procesului de creditare pentru sectorul auto şi facilitarea accesului tinerilor la finanţare;
 • prin implementarea unui mecanism de garantare care va conduce la diversificarea paletei de produse de credite auto la costuri inferioare celor practicate la momentul actual având în vedere gradul ridicat de colateralizare a unui credit pentru achiziţia de autoturisme în comparaţie cu un credit de consum pentru nevoi personale fără garanţii materiale;
 • în vederea menţinerii unor perspective încurajatoare în ceea ce priveşte reluarea creşterii consumului prin asigurarea suportului sistemului bancar în cadrul unei oferte specifice de finanţare dedicată persoanelor fizice, adaptată cererii potenţiale;
 • necesitatea creării unui cadru favorabil pentru adoptarea şi pentru pregătirea implementării strategiei naţionale pentru competitivitate 2014-2020, care plasează industria auto şi componente printre sectoarele economice prioritare, fiind unul dintre cele 10 sectoare de viitor;
 • în lipsa unor măsuri urgente de stimulare a consumului, creşterea economică poate fi afectată, iar unele sectoare din economie, cum ar fi construcţiile de maşini şi serviciile ar fi grav afectate de condiţiile economico-financiare actuale;
 • lipsa unei oferte de finanţare adecvate persoanelor fizice pentru sectorul auto afectează creşterea consumului populației, gradul de utilizare a capacităților de producție existente ale producătorilor de autoturisme şi componente şi volumul comerţului și serviciilor specializate pentru autovehicule; aceşti factori reprezintă contributori importanţi la formarea valorii adăugate din economie şi nu beneficiază de suportul sistemului bancar într-o ofertă specifică de finanţare dedicată persoanelor fizice, proporțională cu cererea potenţială;
 • pentru că se impune luarea unor măsuri urgente de atragerea de fonduri în activităţi de producţie existente ale producătorilor de autoturisme şi componente care produc valoare adăugată şi au impact pozitiv la nivel macroeconomic.

La elaborarea programului „Prima mașină” au fost consultaţi: producătorii SC Automobile Dacia SA și Ford România SA, precum și Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAR) și Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor Auto (APIA). ACAR îi reprezintă pe ambii, atât pe producătorii de autovehicule, cât şi pe cei de componente, iar APIA reprezintă producătorii şi importatorii auto, potrivit Notei de fundamentare a OUG nr. 66/2014.

Notă: Știrea a fost publicată inițial pe 7 octombrie, după care a fost actualizată pe 16 octombrie, când a fost aprobată de Guvern, pe 23 octombrie. De asemenea, informațiile au fost aduse la zi după ce a intrat în vigoare OUG nr. 66/2014, pe 1 noiembrie, după ce a fost publicat primul proiect de Norme de aplicare, și pe 11 noiembrie, după ce a fost publicat cel de-al doilea proiect de norme de aplicare. Cea de-a cincea modificare a știrii a fost făcută pe 18 noiembrie, după ce a apărut OUG nr. 72/2014.

V-ar putea interesa: „Cât plătiți pentru timbrul de mediu, în 2015?”.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: