Skip to content

De astăzi, toți contribuabilii își pot verifica on-line situația fiscală (Update 4)

15 Decembrie 2014

CAS_gratuit_Fisc_Spatiul Privat Virtual_SPVContribuabilii persoane fizice pot trimite și primi de la Fisc on-line anumite documente, precum decizia de impunere anuală și situaţia contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) plătite de către angajatori, potrivit unui Ordin al Agenţiei Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Reglementările au intrat în vigoare din 2 septembrie, dar aplicația a funcționat din 15 septembrie. În plus, aplicația a deveni accesibilă pentru contribuabili la date diferite, în funcție de județ. 

Persoanele fizice din toată țara își vor putea verifica on-line propria situație fiscală, începând de astăzi, 15 decembrie 2014, la trei luni după ce Spațiul Privat Virtual (SPV) a fost lansat și a funcționat ca proiect pilot, inițial pentru contribuabilii din București și Ilfov, conform unui comunicat de presă al Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Această situația a fost reglementată prin Ordinul MFP nr. 1728/2014 pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice. Acest act normativ a intrat în vigoare de la 15 decembrie, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 911.

Începând din 2 decembrie, contribuabilii persoane fizice din 18 județe și din București au avut acces la SPV, potrivit unui comunicat de presă al Finanțelor de la acea dată. Aceste județe sunt următoarele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş.

În plus, porivit unui comunicat de presă al MFP din 27 noiembrie, Ioana Petrescu, ministrul Finanțelor Publice, a spus, în cadrul „Cards Gala-ediția 2014”, eveniment organizat de Finmedia în parteneriat cu MasterCard România, că SPV va fi extins începând cu luna decembrie pentru Timiș, Iași și Prahova.

Am mulțumirea că în timpul mandatului (n.a. – care a început în martie 2014) am inițiat și pus în aplicare mai multe proiecte de modernizare a administrației fiscale, de încurajare a interacțiunii online dintre fisc și contribuali. Serviciul Spațiul Privat Virtual este unul dintre aceste proiecte, realizat cu buget zero, însă cu multă pricepere și implicare de către specialiștii din MFP și ANAF”, a menționat Ioana Petrescu, în comunicatul de presă de astăzi. Premierul Victor Ponta a anunțat ieri că Ioana Petrescu urmează să fie înlocuită în funcție de Darius Vâlcov, actualul ministru al bugetului public, care va prelua și Finanțele. 

Angajații care vor să verifice dacă angajatorul le-a plătit CAS-ul se înregistrează întâi la ghișeu

Persoanele fizice din București și județul Ilfov pot comunica direct cu ANAF, începând din 2 septembrie 2014, conform Ordinului ANAF nr. 1154/2014, care a intrat în vigoare la această dată, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646.

Prin ordinul menționat a fost aprobată Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, prin care sunt aplicate unele dintre reglementările din Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 40/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 455 din 23 iunie 2014. Mai exact, ultimul act normativ menționat a modificat Codul de procedură fiscală (CPF). Pentru a fi folosite aceste modificări, a fost emisă procedura de comunicare care a intrat în vigoare pe 2 septembrie. Anterior publicării în Monitorul Oficial, procedura a apărut, în stadiu de proiect, pe site-ul Finanțelor, pe 22 august („Proiect: Persoanele fizice se vor putea informa online despre situația lor fiscală. Un serviciu gratuit, care are alte costuri”).

Cu toate acestea, Fiscul și contribuabilii persoane fizice pot comunica on-line începând cu 15 septembrie, dată de la care serviciul a fost implementat. În plus, serviciul este disponibil on-line doar pentru persoanele fizice cu activităţi economice independente sau care exercită profesii libere, care au semnătură digitală și care au primit decizia de impunere. Pentru asemenea activități, de obicei, contribuabilii își înființează o persoană fizică autorizată, o întreprindere individuală sau o întreprindere familială.

În schimb, angajații care vor să verifice dacă angajatorul le-a plătit CAS-ul se înregistrează întâi la ghișeu, după care pot accesa informația on-line.

„Începând de anul viitor, proiectul va fi dezvoltat la nivel naţional și se vor extinde categoriile documentelor şi informaţiilor comunicate spre și dinspre contribuabili. Persoanele fizice se vor putea identifica şi cu alte tipuri de credenţiale cum sunt telefonul mobil sau cardul de sănătate. Serviciul va fi dezvoltat treptat, în baza unui calendar ce urmează să fie finalizat în luna decembrie 2015”, se adaugă în comunicatul de presă al MFP din 2 decembrie.

Important! Deși în prezent nu există infrastructură, Finanțele apreciază că, până la sfârșitul anului viitor, noul serviciu on-line va fi disponibil și pentru firme.

De la lansarea SPV pentru București și Ilfov, au fost aprobate în cadrul aplicației electronice aproximativ 3.000 de cereri și au fost solicitate și descărcate peste 8.850 de documente, potrivit documentului de presă al MFP din 2 decembrie.

Biroul de Asistență Contribuabili din cadrul ANAF susținea, pe 3 septembrie, că SPV va putea fi accesat de pe site-ul ANAF, la Secțiunea „Info publice”, subsecțiunea 02 „Informații de interes public”/10 „RSS”. De fapt, la acest link este accesat doar „Buletinul informativ fiscal”, iar SPV este disponibil la www.anaf.ro, Secțiunea „Servicii online”, subsecțiunea „02 Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice”/ Înregistrare utilizatori. La acest din urmă link, persoanele fizice au la dispoziție un formular on-line prin care trimit cererea de înregistrare dedicată accesării SPV.

Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori poate fi aflată on-line

Contribuabilii persoanele fizice se pot informa electronic cu privire la propria situaţie fiscală, în mod gratuit, 24 din 24 de ore, prin serviciul SPV, potrivit recentului act normativ al ANAF. Acest serviciu este oferit de sistemul informatic al MFP/ANAF, care îl găzduiește pe serverele proprii.

Prin SPV pot fi comunicate următoarele documente fiscale:

 • deciziile de impunere anuală  aferente veniturilor realizate, începând cu anul 2013 şi emise după data de 1 septembrie 2014; acestea vor fi emise automat de organul fiscal şi comunicate contribuabilului;
 • situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de …., la cererea contribuabilului;
 • nota obligaţiilor de plată, la cererea contribuabilului;
 • situaţia contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) declarate de către angajatori…, la cererea contribuabilului.

Pentru a obține aceste informații, contribuabilul va putea depune la organul fiscal următoarele documente:

 • cerere privind „Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de ….”;
 • cerere privind „Nota obligaţiilor de plată”;
 • cerere privind „Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori”.

În cadrul SPV, contribuabilii pot opta și pentru serviciul „Buletinul informativ fiscal”, prin intermediul căruia ANAF oferă următoarele informaţii publice cu caracter fiscal:

 • calendarul obligaţiilor fiscale,
 • noutăţile legislative,
 • ghidurile fiscale,
 • campaniile derulate,
 • comunicatele de presă.

Informaţiile transmise prin „Buletinul informativ fiscal” sunt publice, au caracter fiscal, sunt publicate pe serverul MFP-ANAF şi sunt valabile la data transmiterii către utilizatori. În plus, ele au caracter informativ, nu înlocuiesc obligaţia utilizatorului privind cunoaşterea şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi nu generează alte drepturi şi obligaţii decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se mai scrie în recentul act normativ al ANAF. De asemenea, aceste informaţii se actualizează şi se transmit utilizatorilor periodic, nu sunt acte administrative, în sensul CPF, sau acte administrative de autoritate, în sensul articolului 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, şi nu sunt opozabile, potrivit Ordinului ANAF nr. 1154/2014.

Important! Potrivit Ordinului ANAF nr. 1154/2014, în următorii ani, contribuabilii vor putea fi transmise și alte documente prin noul serviciu, respectiv următoarele categorii de documente care privesc situaţia fiscală referitoare la impozitul pe venit al persoanei fizice:

 • declaraţii fiscale;
 • cereri de obţinere a unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale;
 • acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal în executarea legii, de exemplu decizii de impunere, notificări, somaţii;
 • documente sau acte emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit;
 • registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani.

Dintre aceste tipuri de documente, în prezent, pot fi comunicate către ANAF doar cele din două categorii – cererile și actele administrativ-fiscale.

Important! MFP şi ANAF furnizează serviciile de comunicare electronică în condiţii normale de funcţionare a echipamentelor electronice şi nu răspund pentru eventualele disfuncţionalităţi ale sistemelor prin care se asigură serviciile electronice şi care nu le pot fi imputabile, se subliniază în actul normativ intrat în vigoare pe 2 septembrie.

Accesul la serviciul Fiscului se face prin certificate digitale sau parole unice

Conform Ordinului ANAF nr. 1154/2014, pentru a accesa SPV-ul, contribuabilii se pot identifica electronic prin:

 • certificatul digital calificat, eliberat de unul dintre furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 2014,

sau

 • credenţiale de tip nume/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă OTP (cod de identificare de unică folosinţă sau o parolă valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacţie).

Important! Persoanele fizice care desfășoară activităţi economice independente sau care exercită profesii libere se pot identifica electronic numai cu certificate digitale calificate, dacă doresc să afle obligaţiile fiscale pentru care, în relaţia cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală (CIF).

În prezent, organele fiscale semnează documentele comunicate prin SPV cu certificatul digital emis de autoritatea de certificare a MFP. Această situație se va modifica, deoarece Finanțele intenționează să obţină un certificat digital calificat pe care să-l utilizeze doar pentru acest serviciu.

Printr-un certificat digital calificat, utilizatorul obține o semnătură digitală pe care o poate folosi pentru transmiterea de documente către Fisc, conform Legii nr. 455/2001 republicată. Semnătura electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare.

Potrivit Registrului Furnizorilor de servicii de certificare pentru semnătura electronică, publicat pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informațională, firmele care pot furniza certificate calificate sunt: Alfatrust Certification, Centrul de Calcul, Trans Sped, Digisign și Certsign.

Un certificat digital calificat costă, în medie, 50 de euro+TVA, la prima achiziționare, putând fi utilizat un an. După această perioadă, certificatul menționat trebuie reînnoit, anual, contra unei sume de aproximativ 30 de euro+TVA.

Important! Contribuabilii care nu vor să cheltuie această sumă își pot semna documentele fiscale prin intermediul altei firme, de exemplu a celei de contabilitate. La eliberarea unui certificat digital calificat, fiecărui semnatar i se atribuie de către furnizorul de servicii de certificare un cod personal care să îi asigure identificarea unică. Astfel, cu un certificat digital calificat pot semna mai multe persoane, fizice sau juridice. Această practică este deja folosită pe piața din România.

Pentru a folosi semnătura electronică se transmite „Documentul de confirmare”

Pentru a se identifica pe serverul MFP-ANAF, persoanele fizice trebuie să trimită o cererea de utilizare a unui certificat digital calificat. Această cerere se face prin transmiterea formularului „Documentul de confirmare” de pe serverul MFP/ANAF, având aplicată atât semnătura electronică a persoanei fizice, titular al certificatului digital calificat, cât şi semnătura electronică a autorităţii de certificare, respectiv furnizorul certificatului.

Acest formular poate fi descărcat de pe serverul MFP-ANAF. Ulterior, formularul se completează cu datele de identificare ale titularului certificatului digital calificat şi se semnează utilizând certificatul digital calificat. După completare, „Documentul de confirmare” se transmite autorităţii de certificare care l-a eliberat, pe adresa de poştă electronică prevăzută în acest scop, în vederea confirmării.

Confirmarea înregistrării certificatului digital calificat pe serverul MFP-ANAF se transmite prin poşta electronică la adresa furnizată de persoana fizică în formularul menționat mai sus.

„Documentul de confirmare” folosit este cel din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Reînnoirea unui certificat digital calificat se face în același mod – trimiterea formularului „Documentul de confirmare”.

Pentru a se renunţa la certificatul digital calificat de identificare în mediul electronic, se depune „Cererea de renunţare”, care se găsește pe serverul MFP-ANAF.

Parola poate fi trimisă online sau primită la ghișeu

Dacă dorește să se identifice electronic prin utilizarea dispozitivul credenţial de tip utilizator/parolă însoţit de coduri de autentificare de unică folosinţă, persoana fizică folosește serviciul de înregistrare oferit de serverul MFP-ANAF, unde completează și depune o cerere de înregistrare.

În această cererea se menționează obligatoriu următoarele informaţii:

 • datele de identificare ale persoanei fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, adresa de poştă electronică;
 • datele de identificare în mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, întrebarea de siguranţă, răspunsul la întrebarea de siguranţă;
 • modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizică.

Important! Identificatorul utilizatorului şi adresa de poştă electronică trebuie să fie unice în sistem.

Opțional, această cerere poate cuprinde următoarele informaţii: numărul de telefon mobil, acordul pentru primirea de atenţionări prin SMS, prin poştă electronică sau prin aplicaţia Talk.

De asemenea, persoana fizică decide modalitatea de verificare a datelor furnizate în cerere prin alegerea uneia dintre următoarele opţiuni:

 • aprobarea în mediul electronic; în acest caz persoana fizică trebuie să indice o informaţie fiscală personală cunoscută numai de MFP-ANAF şi persoana fizică, aşa cum este cerută de aplicaţia informatică, în scopul identificării electronice;
 • aprobarea la ghişeu; în acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la oricare organ fiscal teritorial din subordinea ANAF, în scopul identificării fizice.

Cererea trimisă de contribuabil primește un număr de înregistrare care îi va fi comunicat acestuia. În cazul aprobării în mediul electronic, Fiscul trebuie să verifice corectitudinea informaţiilor și să le valideze. Prin validarea informațiilor, Fiscul aprobă cererea de înregistrare. Dacă aprobarea se face la ghișeu, persoana fizică prezintă organului fiscal numărul de înregistrare atribuit şi actul de identitate.

Organul fiscal aprobă cererea de fiecare dată, când identificarea fizică este realizată cu succes, și atașează la cerere o copie a documentului de identitate a persoanei fizice. După identificare și depunerea copiei, serviciile de comunicare electronică sunt puse la dispoziția persoanei fizice, ca urmare a aprobării cererii, în 2 zile lucrătoare de la verificarea corectitudinii informațiilor din cererea de înregistrare și se comunică prin poșta electronică.

În cazul aprobării la ghișeu, dacă în termen de 10 zile de la completarea și activarea procedurii de verificare a datelor cererii, persoana fizică nu prezintă organului fiscal numărul de înregistrare și actul de identitate, atunci această cerere este respinsă.

Dacă o cerere de înregistrare este respinsă, contribuabilul poate depune oricând una nouă. Noua cerere are șanse să fie aprobată, dacă persoana fizică îi furnizează organului fiscal toate informațiile cerute.

În plus, persoana fizică poate cere oricând furnizorului de servicii publice de autentificare electronică a MFP-ANAF modificarea datelor de identificare sau renunțarea la identificarea electronică prin utilizarea dispozitivului credențiale de tip utilizator/parolă însoţite de coduri de autentificare de unică folosință.

Care sunt termenele de înregistrare 

Pentru documentele trimise de contribuabil, data înregistrării este cea de pe serverul MFP-ANAF, astfel cum a fost comunicată solicitantului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii acestora.

Mai exact, această dată se referă la următoarele documente:

 • declarația fiscală,
 • cererea de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori,
 • solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale.

Documentele emise de Fisc se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziția persoanei fizice a acestora în SPV. Acest termen începe să curgă din ziua următoare datei punerii la dispoziția persoanei fizice a documentului. În plus, numărul de intrare sau ieșire electronic și data punerii la dispoziția persoanei fizice a documentului sunt înscrise în registrul documentelor electronice.

Termenul de 15 zile se referă la următoarele documente:

 • actele administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal în executarea legii, de exemplu decizii de impunere, notificări, somaţii;
 • documentele sau actele emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit.

Doar unele PFA-urile pot comunicat on-line cu Fiscul

În prezent, se pot desfășura operațiuni on-line doar prin intermediul certificatului digital. Mai exact, SPV este disponibil on-line doar pentru PFA-uri și persoanele cu activități independente, care au emise o decizie de impunere și o semnătură digitală. În schimb, persoanele fizice sunt nevoite să depună cererea la ghișeu, pentru a afla dacă angajatorul le-a plătit contribuțiile de asigurări sociale.

Biroul de Asistență Contribuabili din cadrul ANAF a mai spus că, pentru utilizarea acestui serviciu în condiții optime, contribuabilii ar trebuie să folosească browser-ul Internet Explorer.

Într-un document publicat de ANAF li se recomandă contribuabililor să nu folosească email-uri de Yahoo, deoarece, din cauza dificultăților tehnice, domeniul yahoo nu acceptă email-urile trimise de domeniul mfinanțe.

Toate detaliile privind modul în care contribuabilii pot accesa „Spațiul privat virtual” se găsesc în următorul document atașat, așa cum este el publicat pe site-ul ANAF:

Tutorial Spatiul privat virtual.

Cum va fi extins SPV 

Conform MFP, aplicația va fi dezvoltată treptat, în baza unui calendar ce urmează să fie finalizat în luna decembrie, câteva repere ale acestui calendar fiind următoarele:

  • până la jumătatea anului viitor persoanele fizice care se înregistrează în SPV vor avea acces la:
   • decizii de impunere privind plățile anticipate de impozit și de contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din cedarea folosinței bunurilor,
   • vor primi decizii de calcul accesorii,
   • vor putea să depună declarații utilizând credențiale de tip utilizator/parolă;
  • până la sfârșitul anului 2015, se vor putea primi online somații și titluri executorii;
  • SPV va fi extins și pentru persoanele juridice, care se vor autentifica folosind certificatul digital calificat.

În plus, în cazul persoanelor fizice, până la sfârșitul anului 2015, instituțiile publice vor putea solicita direct organelor fiscale informații pentru a soluționa diverse cereri ale contribuabililor, se menționează în documentul de presă al Finanțelor. Altfel, instituțiile publice vor putea comunica direct organelor fiscale informațiile din adeverințele de venit.

De exemplu, adeverințele de venit ar putea fi solicitate de primării, școală, unitate sanitară sau pentru obținerea ajutoarelor sociale. În aceste cazuri, contribuabilul nu va mai trebui să depună fizic adeverința de venit, instituțiile publice urmând să ia legătura cu administrația fiscală pentru a primi documentul.

Conform comunicatului de presă al MFP din 15 septembrie, Ioana Petrescu a spus că aplicația SPV este un proiect cu buget zero, realizat de specialiștii din MFP și din ANAF, iar pentru extinderea la nivel național este nevoie de o infrastructură de servere.

„Suntem în discuţie cu Banca Mondială pentru ca serverele pe care trebuie să le trimită pentru modernizarea ANAF să vină în timp util pentru acest program”, a precizat Ioana Petrescu.

Informația a fost reconfirmată în documentul de presă din 2 decembrie, în care scrie că SPV este un proiect realizat de către specialiștii din MFP și ANAF, pentru care, până în acest moment (n.a. – 2 decembrie 2014), nu au fost alocate resurse bugetare suplimentare.

Notă! Știrea inițială a fost publicată pe 3 septembrie, actualizată pe 15 septembrie, când a fost lansat SPV pentru bucureșteni și pentru ilfoveni, pe 27 noiembrie, când Finanțele au anunțat că vor face disponibilă aplicația pentru alte cinci județe, și pe 2 decembrie, după ce aplicația a putut fi accesată de locuitorii din 18 județe și cei din București.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: