Skip to content

Cât este valoarea contribuțiilor sociale plătite de PFA-uri în 2015?

5 ianuarie 2015

ce contributii sociale achita o PFAContribuțiile sociale pe care le au de plătit persoanele fizice autorizate (PFA) au crescut de la începutul lunii ianuarie, ca urmare a majorării a două tipuri de salarii. 

PFA-urile și persoanele independente, precum și cele care obțin alte tipuri de venituri au de plătit, de la 1 ianuarie, contribuții sociale mai mari, deoarece s-a modificat salariul mediu brut și salariul minim brut.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 a crescut cu 5%, fiind de 2.415 lei, potrivit Legii nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, care a intrat în vigoare de la 2 ianuarie 2015, dar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr 961 din 30 decembrie 2014.

În plus, salariul minim brut a crescut cu 8,33%, de la 1 ianuarie, fiind de 975 de lei, și va ajunge la 1050 de lei, de la 1 iulie, conform Hotărârii de Guvern (HG) nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care a intrat în vigoare de la 11 decembrie 2014.

Cele două tipuri de salarii sunt utilizate pentru a calcula valoarea minimă și pe cea maximă a contribuțiilor la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate în cazul PFA-urilor și a persoanelor independente.

Ce tip de PFA-uri și persoane independente trebuie să achite contribuțiile sociale?

Potrivit Codului fiscal (CF), trebuie să contribuie la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate:

 • întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale (II);
 • membrii întreprinderii familiale (IF);
 • persoanele cu statut de persoane fizică autorizată (PFA) să desfăşoare activităţi economice;
 • persoanele care realizează venituri din profesii libere;
 • persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
 • persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, respectiv:
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
  • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent; fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit CC obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;
  • venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
  • venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1 din CF, „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”, care nu generează o persoană juridică;
  • venituri din asocierile fără personalitate juridică dintre persoane fizice rezidente şi persoane juridice române;
 • persoanele care realizează venituri din activităţile agricole, respectiv venituri din: cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;
 • persoanele care realizează:
  • venituri din silvicultură şi piscicultură, reprezentând veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole;
  • venituri din activitățile agricole menționate mai sus pentru care nu au fost stabilite norme de venit şi care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II din CF «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă; pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
 • persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 • persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal.

Ce contribuții trebuie achitate

Cotele de contribuţie care trebuie plătite de persoanele menționate mai sus sunt:

Important! Contribuabilii cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit datorează doar CAS individuală, care este de 10,5%.

Pentru II, IF, PFA cu activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă și persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, baza lunară de calcul al CAS este de minimum de 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 845 de lei, şi maximum echivalentul a de 5 ori acest câştig, de 12075 de lei.

Astfel, ei vor achita, lunar, o cotă de  CAS cu o valoare între 222,235 de lei și aproape 3176 de lei.

Contribuabilii al căror venit rămas, după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat nu datorează CAS.

Cota de CASS trebuie aplicată la un venit cât cel puțin salariul minim brut pe economie – de 975 de lei, de la 1 ianuarie, și de 1050 de lei, de la 1 iulie, și de cel mult 5 salarii medii brute, de 12075 de lei.

Astfel, valoarea CASS este, lunar, de minimum 53,625 de lei și maximum 664,125 de lei.

Cum se plătesc contribuțiile sociale

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al CASS se realizează prin:

 • declaraţia de venit estimat/norma de venit, formular D220,
 • declaraţia privind venitul realizat, formular D200.

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al CAS se face prin „Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, formularul 600, care se depune anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează CAS.

Cu toate acestea, următorii contribuabili au obligaţia să depună formularul 600 în termen de 15 zile de la data înregistrării, dacă încep o activitate în cursul anului:

 • întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale (II);
 • membrii întreprinderii familiale (IF);
 • persoanele cu statut de persoană fizică autorizată (PFA) să desfăşoare activităţi economice;
 • persoanele care realizează venituri din profesii libere;
 • persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Formularul 600 se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia o păstrează contribuabilul sau împuternicitul acestuia. Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță ca metodă alternativă de depunere a declarațiilor. Data depunerii declarației este cea a înregistrării acesteia la organul fiscal, data depunerii la poştă, sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor, cu condiția validării conținutului declarațiilor, după caz.

Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, conform Codului de procedură fiscală.

Formularele trebuie trimise la organul fiscal competent, care este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu. Competenţa de administrare în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul în România, dar care obţin venituri în România, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit.

Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Conturile bugetare unde se virează contribuţiile sociale datorate de către persoanele fizice, pentru fiecare trezorerie, se găsesc pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), la următoarea adresă: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Con_IBAN_pf.htm.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: