Skip to content

Medicilor de familie scutiți de plata unor cheltuieli administrative le vor fi restituiți bani în primul trimestru din 2015 (Update 2)

19 ianuarie 2015

medici-de-familie-amnistia-fiscala-cand-isi-primesc-baniAproape 1160 de medici de familie sunt scutiți de plata unor datorii, conform unei legi care a intrat în vigoare la sfârșitul lunii octombrie. Totuși, aplicare ei se va face în următoarele luni, de-abia vineri fiind publicate în Monitorul Oficial normele de aplicare ale acesteia.

O categorie de medici de familie este scutită de plata unor datorii administrative, procedură denumită amnistie fiscală, potrivit Legii nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă. Acest act normativ a intrat în vigoare pe 26 octombrie, dar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 771 din 23 octombrie, fiind adoptat de Camera Deputaților, pe 30 septembrie.

Legii nr. 149/2014 poate fi aplicată de vineri, 16 ianuarie, când a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Sănătăţii (MS) nr 2/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă, fiind publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr 40, apărut la aceeași dată. Conform legii care a intrat în vigoare pe 26 octombrie, recentul ordin trebuia publicat până pe 26 decembrie. Aceleași prevederi le are cuprinde și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 35/2015 și Ordinul Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) nr. 2/2015.

Cine sunt cei scutiți de plata datoriilor

Noua lege se aplică medicilor de familie care au asigurat, în perioada 28 mai 2008 – 1 iunie 2011, continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă organizate în baza Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.

Conform Notei de fundamentare a proiectului de lege, aproape 1160 de medici care și-au desfășurat activitatea în centrele de permanență în perioada ianuarie 2009 – mai 2011 trebuie să restituie cheltuielile de administrare și de funcționare, de care au beneficiat în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate județene, la care se adaugă dobânzile de întârziere. În cazul unor medici care au efectuat gărzi întreaga perioadă, sumele de restituit se ridică până la 20.000 – 25.000 de lei. Aceste datorii au apărut în urma calculării greșite de către casele de asigurări de sănătate a tarifului/oră pe care trebuiau să-l achite medicii.

Cum sunt exonerați medicii de familie

Prin Legea nr. 149/2014 a fost aprobată exonerarea de la plată a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare ale cabinetelor medicilor de familie din centrele de permanență şi accesoriile aferente, din perioada 28 mai 2008 – 1 iunie 2011, rezultate din deciziile de impunere emise de casele judeţene de asigurări de sănătate, drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii.

Potrivit normelor de aplicare, aceste sume se restituie în primul semestru al acestui an,  din oficiu, de către casele de asigurări de sănătate.

Casele de asigurări de sănătate comunică Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), până la data de 31 ianuarie 2015, sumele recuperate de la medicii de familie care urmează a fi restituiteCNAS transmite MS, până la data de 15 februarie 2015, suma rezultată ca urmare a centralizării datelor transmise de casele de asigurări de sănătate.

Sumele rezultate se transferă din bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”. MS prezintă deschiderile de credite Ministerului Finanţelor Publice (MFP) și, până la data de 31 martie 2015, virează în contul CNAS suma solicitată de Casă.

După virarea sumei de către MS, în termen de 15 zile calendaristice, CNAS asigură deschiderea de credite bugetare către casele de asigurări de sănătate care urmează să efectueze restituirea sumelor către medicii de familie. Casele de asigurări de sănătate, în termen de 15 zile calendaristice de la deschiderea creditelor bugetare de către CNAS, realizează restituirea sumelor către medicii de familie, după cum urmează:

  • în conturile prevăzute în contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pentru cei care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
  • în conturile declarate de medicii de familie, în situaţia în care aceştia nu se mai află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
Toți cei 1160 de medicii de familie exonerați de plata unor cheltuieli trebuie să își primească bani înapoi, până cel târziu pe 30 aprilie 2015.

Important! Medicii de familie reprezintă cea de-a patra categorie de contribuabili care a fost scutită de plata unor datorii, după 80.000 de pensionari, 20.000 de mame și mai mulți bugetari.

De ce au devenit medicii datornici

Asistența medicală primară continuă se asigură prin intermediul centrelor de permanență de către medicii de familie și, după caz, de către asistenții medicali, potrivit Notei de fundamentare a proiectului de lege.

Centrele de permanență sunt forme de organizare a activității medicale în sistemul sanitar, fixe sau mobile, fără personalitate juridică, care funcționează în regim de gardă, în afara programului de activitate a cabinetului de medicină de familie stabilit și prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Activitatea acestor centre se finanțează de la bugetul de stat, prin MS. În acest fel au fost înființate centre de permanență în toate județele, în care efectuează gărzi un număr foarte mare de medici, se subliniază în Nota de fundamentare a proiectului de lege.

Modalitatea de plată a personalului care și-a desfășurat activitatea în centrele de permanență în anii 2009 și 2010 este reglementată de art. 47 din Ordinul MS nr. 1024 din 22 mai 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.

Potrivit acestor prevederi, valoarea de referință a tarifului orar pentru medicul specialist de medicină de familie este de 10 lei/oră. Cabinetul de medicină de familie suportă și cheltuieli de administrare și funcționare pentru centrul de permanență fix, inclusiv cheltuieli cu personalul angajat, altul decât medici, situație în care tariful orar menționat se majorează cu 50% pentru fiecare medic de familie care își desfășoară activitatea în centrul de permanență.

Raportarea activității se realizează prin formularul prezentat în Anexa nr. 5 a Normelor din Ordinul MS 1024/2008, pe Borderoul centralizator al activității desfășurate în centrul de permanență, coloana C8, intitulată „Tarif orar majorat cu % corespunzător cheltuielilor de administrare și funcționare pentru centrul de permanență fix (lei/oră)”, care este deja completată cu suma de 15 lei. În acest borderou, suma de 15 lei/oră a fost înscrisă corect, fiind cea de referință valabilă pentru medicul specialist în medicina de familie.

Conform Notei de fundamentare a proiectului de lege, echipa de auditori externi care a efectuat misiunea de audit financiar privind contul de execuție al CNAS pentru anul 2010 a consemnat că nu există concordanță între tariful/oră din coloana 8 a Anexei 5 și prevederile art 47. Astfel, prin soluționarea litigiilor dintre CNAS și Curtea de Conturi a României, s-a stabilit că un număr de aproape 1160 de medici trebuie să restituie cheltuielile de administrare și funcționare.

Notă: Știrea inițială a fost publicată pe 2 octombrie, după ce legea a fost adoptată de Camera Deputaților, și actualizată pe 24 octombrie, după ce aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: