Sări la conţinut

Programul SRL-D: Din 2015 pot aplica toți debutanții în afaceri indiferent de vârstă. Care sunt condițiile pentru a primi subvenții de la stat dacă vă înființați pentru prima dată firmă? (Update)

3 februarie 2015

SRL-D_seniori_firma

Înscrierea în Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri (SRL-D) 2015 s-ar putea face on-line, în sesiuni de 15 zile, până la epuizarea bugetului, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern (HG). Din acest an, pot solicita finanțarea antreprenorii de orice vârstă, dacă își înființează pentru prima dată o firmă.

Înscrierea on-line, în SRL-D 2015 (n.a. – Societatea cu Răspundere Limitată Debutant, pentru care antreprenorii aflați la prima afacere pot solicita o subvenție de maximum 10.000 de euro), se desfășoară în sesiuni de 15 zile, până la epuizarea bugetului, conform proiectului de HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului (OUG) nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri.

OUG nr 6/2011 a intrat în vigoare din 9 februarie 2011, fiind completată de normele metodologice de aplicare prevăzute în HG nr 96/2011, care este în vigoare din 10 februarie 2011. Astfel, prima ediţie a SRL-D a fost acum patru ani, anul acesta fiind la a cincea ediție. OUG nr. 6/2011 a fost aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 301/2011, care este în vigoare din 2 ianuarie 2012. În plus Ordonanţa Guvernului (OG) nr. 11/2013, care a intrat în vigoare la 12 iulie 2013, a completat articolul 9 din OUG nr. 6/2011.

Proiectul de act normativ pentru modificarea HG nr 96/2011 a fost publicat, spre dezbatere publică, pe 3 februarie, de către coordonatorul programului – Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism (DIMMMAT) din cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (MEIMMMA).

Bugetul SRL-D 2015 nu a fost stabilit

Finanţarea în perioada 2010-2020 a programului pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile (AFN), pentru cel puţin 1.100 de microîntreprinderi în perioada 2010-2012, şi pentru cel puţin 550 de microîntreprinderi pe an, în perioada 2013-2020, se asigură din bugetul aprobat anual al entităţii publice cu atribuţii în domeniul IMM, respectiv DIMMMAT, potrivit proiectului de HG.

Noile norme metodologice le vor implementa, pe bază de protocol de colaborare, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), precum și finanțatorii de credite parteneri ai Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – I.F.N. (FNGCIMM).

Cine poate solicita finanțări prin SRL-D 2015

Din acest an, oricine poate solicita finanțare prin SRL-D, dacă înființează pentru prima dată o firmă. Începând cu 11 iulie 2014, a intrat în vigoare Legea nr 97/2014, conform căreia întreprinzătorul debutant în afaceri, beneficiar al programului, este persoana fizică majoră care are capacitate juridică deplină de exerciţiu. Acest act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 506 din 8 iulie 2014. Până la această prevedere, întreprinzătorul debutant trebuia să aibă cel mult 35 de ani.

Această prevedere, prin care a fost eliminată limita de vârstă, va fi pusă în aplicare pentru prima dată în 2015, deoarece SRL-D 2014 s-a încheiat înainte de intrarea în vigoare a acesteia.

De obicei, acest program demarează în primele luni ale fiecărui an, în martie sau aprilie, de când se pot trimite aplicaţiile. El este încheiat la finalizarea bugetului pentru anul respectiv, astfel că nu există un termen limită de trimitere a aplicaţiilor. Anul trecut, aplicaţiile la SRL-D au putut fi trimise între 10 martie şi 25 mai, conform unui anunţ de pe site-ul DIMMMAT, respectiv până în momentul în care bugetul aprobat pentru 2014, de 21 de milioane de lei, a fost epuizat. În cadrul acelei sesiuni, au fost acceptate spre evaluare 1.231 de dosare.

Conform unei statistici a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), până la 31 decembrie 2014, funcţionau aproximativ 17.000 de SRL-D-uri, dintre care cele mai multe, 2.205, în judeţul Cluj, urmat de Bucureşti, cu 1.964 de astfel de firme.

În aceeaşi statistică se menţionează că cele mai multe SRL-D-uri sunt înfiinţate în următoarele domenii de activitate, în această ordine:

 • întreţinerea şi repararea autovehiculelor, 720 de firme;
 • lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, 690 de firme;
 • transporturi rutiere de mărfuri, 675 firme;
 • magazine online, inclusiv case de comenzi, 611 firme;
 • restaurante, 603 firme;
 • saloane de coafură şi înfrumuseţare, 520 de firme;
 • comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, 512 firme;
 • consultanță pentru afaceri și management, 488 de firme;
 • fabricarea pâinii şi patiserii, 435 de firme;
 • baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, 324 de firme.

Ce condiții trebuie să respecte noii antreprenori

Prin Programul SRL-D se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată.

Pe lângă capacitatea de exerciţiu, cei care vor să aplice la acest program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • înfiinţează pentru prima dată o firmă;
 • anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu a mai fost acţionar sau asociat al unei firme din Spaţiul Economic European (n.a. – cuprinde cele 28 de ţări din Uniunea Europeană, plus Islanda, Liechtenstein şi Norvegia); în acest sens, întreprinzătorul trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere la Registrul Comerţului.

În plus, pentru înfiinţarea unui SRL-D, trebuie respectate următoarele reguli:

 • firma este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi;
 • este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
 • are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2);
 • angajează cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi menţine în activitate cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri;
 • reinvesteşte anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
 • depune la DIMMMAT situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres.

Nu pot solicita subvenţii firmele care vor să activeze în următoarele domenii:

 • intermedieri financiare şi asigurări,
 • tranzacţii imobiliare,
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri,
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili,
 • tutun,
 • alcool,
 • substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope,
 • precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se obţine la data înmatriculării în registrul comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social. Această înmatriculare trebuie să fie notificată, în scris, Oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (OTIMMC) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social SRL-D-ul. Notificarea trebuie trimisă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă.

Ce falicităţi primesc SRL-D-urile

Microîntreprinderea întreprinzătorului debutant beneficiază de o AFN de cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din investiţia iniţială în afacere. Cu această suma se poate finanţa jumătate din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Această alocație o acordă DIMMMAT, în limita sumelor aprobate cu această destinație, prin OTIMMC în a cărui rază de competență își are sediul social.

Creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri sunt garantate de FNGCIMM, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei.

SRL-D-urile sunt scutite și de plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru salariile a cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Pentru fiecare salariat, scutirea se acordă doar pentru salariile lunare care au o valoare maximă cât salariul mediu brut pe economie din anul anterior, se subliniază în OUG nr. 6/2011. Salariul mediu brut pentru 2014 a fost de 2.298 lei, conform Legii nr. 340/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013. Salariul mediu brut în 2015 este de 2.415 lei, potrivit Legii nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, care a intrat în vigoare de la 2 ianuarie 2015, dar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr 961 din 30 decembrie 2014.

SRL-D-urile sunt scutite de la plata taxelor de înmatriculare a microîntreprinderii la ONRC şi a tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Firmele înfiinţate de întreprinzătorii debutanţi în cadrul acestui program primesc consiliere, instruire şi sprijin din partea OTIMMC unde au sediul social.

Facilităţile acordate prin program se consideră necuvenite și vor fi recuperate, în următoarele situații:

 • de când SRL-D-ul împlineşte 3 ani sau intră în insolvenţă;
 • de când microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant are mai puţin de 2 angajaţi şi reinvesteşte mai puţin de 50% din profitul din anul fiscal precedent;
 • când întreprinzătorul debutant sau oricare dintre asociaţii acestuia săvârşesc fapte penale pentru care sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă, în scopul de a beneficia de facilităţile OUG nr. 6/2011;
 • când a fost executată garanţia acordată de FNGCIMM.

Totuşi, facilităţile acordate prin program vor fi menţinute, respectiv nu se consideră necuvenite şi nu se recuperează, dacă microîntreprinderea îşi pierde acest statut, devenind întreprindere mică sau mijlocie.

Sumele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate prin program, cu excepţia celor din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM, sunt considerate creanţe fiscale. Pentru recuperarea acestora, se aplică Codul de procedură fiscală. În plus, calculul sumelor datorate îl efectuează DIMMMAT, în termen de 30 de zile de la data pierderii calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant.

Cum s-ar putea să solicite SRL-D-urile facilitățile în 2015

Pentru a beneficia de AFN, SRL-D-ul trebuie să se înregistreze în aplicaţia on-line care va fi disponibilă pe site-ul www.aippimm.ro, potrivit HG nr. 96/2011. Data de la care va fi activă înregistrarea on-line va fi comunicată pe site-ul DIMMMAT, cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

Înscrierea on-line se desfășoară în sesiuni de 15 zile, până la epuizarea bugetului, conform proiectului de act normativ. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă.

„În vederea înscrierii în cadrul Programului, microîntreprinderea SRL-D va completa şi va transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 15 zile de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului. Microintreprinderile SRL-D pot beneficia de finanţare în cadrul programului o singură dată”, se detaliază în proiectul de HG.

Fiecare SRL – D trebuie să completeze on-line planul de afaceri, al cărui model este disponibil pe site-ul DIMMMATwww.aippimm.ro, potrivit HG nr. 96/2011. Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri, punctajul obţinut, precum şi numărul de înregistrare. Planul de afaceri corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat on-line o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online a planului de afaceri nepermițând înscrierea de două ori a aceleiași SRL – D, conform HG nr. 96/2011.

Cum ar putea fi evaluat planul de afaceri al unei SRL-D

Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului; echipamente tehnologice; activitatea pe care accesează programul; curs de antreprenoriat; asociatul/administratorul SRL-D este șomer la data înscrierii sau absolvent în anul precedent înscrierii în program; data și ora înscrierii în program, în această ordine. După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul Unic Electronic”, se subliniază în proiectul de HG, publicat pe site-ul DIMMMAT, pe 3 februarie.

Evaluarea planului de afaceri se face on-line de către aplicaţia software, care generează un punctaj pe baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din normele metodologice, potrivit HG nr. 96/2011.

Punctajul minim pentru acceptarea în program este de 60 de punctePunctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Conform proiectului de act normativ, punctele acordate au următoarele valori:

 • Domeniul de activitate al SRL–D:
  • programare IT, producție – 30 de puncte,
  • turism – 20 de puncte,
  • servicii – 15 puncte,
  • comert și alte activități – 10 puncte;
 • Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul SRL–D:
  • numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 4 – 20 de puncte,
  • numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 3 – 15 puncte,
  • numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2 – 10 puncte;
 • Ponderea investițiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri:
  • ponderea investiţiilor peste 60% – 20 de puncte,
  • ponderea investiţiilor peste 40% – 15 puncte;
 • Tipul cheltuielilor aferente Planului de afaceri:
  • echipamente tehnologice în pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri – 10 puncte,
  • echipamente tehnologice în pondere  de peste 40% din valoarea planului de afaceri – 5 puncte;
 • Asociatul/administratorul a urmat un curs de antreprenoriat:
  • asociatul/administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat – 10 puncte,
  • asociatul/administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de antreprenoriat – 5 puncte;
 • Asociatul/administratorul SRL-D este șomer la data înscrierii sau absolvent în anul precedent înscrierii în program:
  • asociatul/administratorul SRL-D este șomer la data înscrierii sau absolvent în anul precedent înscrierii în program – 10 puncte,
  • asociatul/administratorul SRL-D NU este șomer la data înscrierii sau NU este absolvent în anul precedent înscrierii în program – 5 puncte.

Conform proiectului de act normativ, verificarea veridicității și coerenței informațiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul, se realizează de către OTIMMC. Avizarea verificărilor de către Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (DIPIMM) şi obţinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanţării planului de afaceri.

Potrivit proiectului de HG, aplicanţii ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit și care obțin cel puţin punctajul minim, în urma verificărilor, vor încheia contractul de finanţare cu OTIMMC după prezentarea dovezii confinanţării. Aceștia trebuie să prezinte contractul de credit emis de un finanțator de credit autorizat sau dovezile certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/ extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării /contract/ linie de credit, emise de un finantator de credit autorizat din Romania, şi care vor acoperi cel puțin valoarea finanțării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile.

„Aplicanții ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit vor prezenta dovada cofinanţării în termen de cel mult 30 zile de la data primirii prin poşta electronică a notificării privind acordul de principiu pentru finanțare. În această perioadă de 30 zile aplicanții pot solicita, pentru implementarea planului de afaceri, aprobarea OTIMMC pentru înlocuirea componentei de credit cu o componentă de aport propriu. În această situaţie, vor semna contractul de finanţare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii aprobării”, se mai scrie în proiectul de act normativ de pe site-ul DIMMMAT.

În ce mod s-ar putea să se facă contractarea și finanțarea

SRL-D-ul care nu solicită credit bancar va semna la sediul OTIMMC în a cărui rază teritorială îşi are sediul social contractul de finanțare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prin poșta electronică a notificării privind acordul de principiu pentru finanţare, potrivit HG nr. 96/2011.

Microîntreprinderea SRL-D care implementează planul de afaceri cu o componentă de credit va trebui să semneze întâi cu finanțatorul de credit autorizat contractul de credit, conform proiectului de HG. După ce semnează acest contract, SRL-D-ul se va prezenta la OTIMMC din raza teritorială a sediului social, în termen de 15 zile de la prezentarea dovezii confinanţării, pentru semnarea contractului de finanţare.

Potrivit proiectului de act normativ, SRL-D-ul va deschide contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală, în condițiile OUG nr. 146/2002 republicată sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului.

Finanţarea planurilor de afaceri se face în ordinea numărului RUE, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Nesemnarea contractelor de finanţare în termenele prevăzute mai sus conduce la respingerea de la finanțare.

Pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată se utilizează în mod proporţional cele două componente de finanţare (credit bancar minimum 50% și AFN maximum 50% sau AFN maximum 50% și aport propriu minimum 50%).

Cursul valutar utilizat este cursul BNR valabil în ultima zi calendaristică a anului fiscal precedent, respectiv cel din 31 decembrie 2014. În cazul euro-leu, cursul a fost în această zi de 4,4821 de lei pentru un euro.

Beneficiarii AFN în cadrul programului trebuie să depună la OTIMMC, în termen de 10 zile lucrătoare, dovada angajării cu contract de muncă pe durată nedeterminată a cel puţin 2 salariați.

Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii contractului de finanţare pentru AFN, nu sunt eligibile, conform proiectului de act normativ.

De când nu mai este o firmă SRL-D

Calitatea de microîntreprindere a unui întreprinzătorului debutant se pierde în următoarele situaţii:

 • la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării la ONRC;
 • la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că firma nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile de înfiinţare;
 • la data la care activitatea microîntreprinderii încetează voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;
 • la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite;
 • la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro; la atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, Registrul comerţului unde se află sediul său social.

În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de SRL-D, firma respectivă are obligaţia să-şi schimbe denumirea.

La data de 31 decembrie 2014, 3224 de societăţi și-au pierdut calitatea de SRL-D, ca urmare a împlinirii termenului de 3 ani de la data înfiinţării, conform unui comunicat de presă al ONRC. Astfel, reprezentanţii acestor societăţi trebuie să facă demersurile necesare pentru schimbarea sintagmei SRL-D în SRL sau să opteze pentru altă formă juridică. Potrivit articolului 6, aliniatul (1), lit. a, din OUG nr. 6/2011, calitatea de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii, „la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării”.

Astfel, conform aceluiaşi articol, aliniatul (2), „în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. Prin urmare, reprezentantul societăţii se va prezenta la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde şi-a declarat sediul social, în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la data la care se împlinesc 3 ani de la înmatricularea societății, în vederea schimbării denumirii.

Notă: Articolul inițial a fost publicat pe 10 iulie 2014, după ce a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 97/2014, care a intrat în vigoare din 11 iulie 2014.

Reclame
16 comentarii leave one →
 1. 22 februarie 2015 16:48

  Gasiti toate informatiile pe site-ul ONRC si trebuie sa intrebati la Registrul Comertului din localitatea de unde sunteti.

 2. Andries Constantin permalink
  22 februarie 2015 14:44

  Cum putem inchide sau vinde un srl d?

 3. 21 ianuarie 2015 17:25

  De obicei, programul incepe in februarie, dar nu a fost anuntata data exacta

 4. 21 ianuarie 2015 14:19

  http://www.informatorulbt.ro/minim-20-000-euro-din-februarie-pentru-tinerii-care-vor-sa-isi-faca-o-afacere-srl-d/
  CONSULTANTA COMPLETA SI INTOCMIREA PROIECTELOR PE TOATE PROGRAMELE DE FINANTARE, ORICE JUDET: 0740062402 sau consultanta2015@yahoo.ro

 5. 19 ianuarie 2015 15:34

  Buna ziua,

  Cel mai bine este sa intrebati la autoritatea care v-a dat bani.

  Cu placere!

 6. simona permalink
  18 ianuarie 2015 19:10

  Buna ziua.
  Am un SRL-D impreuna cu un asociat.Din anumite motive as dori sa ii cedez partea mea lui.Se poate.Daca da ,cat timp dureaza demersurile si ce costuri implica?
  Multumesc!

 7. 7 ianuarie 2015 23:02

  Ar trebui sa intrebati la organismul care se ocupa de SRL-D-uri in localitatea dumneavoastra. S-ar putea sa aveti sanse mari, pentru ca un PFA este considerata persoana fizica, nu firma, conform Ghidului.

 8. ardelean13 permalink
  7 ianuarie 2015 16:21

  Buna , daca detin un PF ( pe care nu am avut activitate) intentionez sa il inchid mai sunt eligibil pentru programul SRL-D? Multumesc!

 9. 23 decembrie 2014 19:34

  Trebuie să întrebați la Registrul Comerțului din orașul în care va avea sediu firma.

 10. 22 decembrie 2014 19:09

  Da. Cu plăcere!

 11. Radu permalink
  22 decembrie 2014 11:52

  Buna ziua. Daca sunt anul 1 la facultate am acces la aceste beneficii? Multumesc aniticipat!

 12. cla permalink
  15 decembrie 2014 03:07

  1.cum si cand se face inscrierea la.programul de acordare a subventiilor?daca as infiinta srl-d in febr 2015 de ex;
  2.daca am punct de lucru intr o comuna,este necesar acordul primariei pt functionare?
  Multumesc

 13. 13 decembrie 2014 22:12

  Nu stiu.

 14. Diana Vasilache permalink
  13 decembrie 2014 22:08

  Unde as putea obtine consultanta in Iasi in vederea infiintarii unei srl-d si a inscrierii la programul de finantare?

 15. 11 decembrie 2014 17:08

  Conform noilor reguli, da. Numai sa aveti si restul finantarii.

 16. adriana brosteanu permalink
  11 decembrie 2014 11:10

  daca am 53 de ani si sunt in somaj pot infiinta srld

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: