Sări la conţinut

Loteria bonurilor fiscale a început din 2 februarie. Prima extragere va fi făcută în 13 aprilie (Update 3)

5 februarie 2015

Loteria-bonurilor-fiscale-extragere-participare-conditii-lege-premii

Loteria bonurilor fiscale, care va fi organizată pentru tichetele în valoare de cel mult 999 de lei, a debutat din 2 februarie, de când a intrat în vigoare actul normativ care o reglementează. Prima extragere a acestei loterii va fi organizată în a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie 2015, potrivit unui ordin de ministru.  

În data de 13 aprilie 2015 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 106/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale, care a intrat în vigoare de la 3 februarie, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 91.

Fondul de premiere alocat acestei extragerii este de 1 milion de lei, fiind majorat cu sumele necesare rotunjirii valorii câştigului aferent unui bon fiscal.

La extragerea din 13 aprilie participă bonurile fiscale emise între data de 2 februarie şi data de 28 martie 2015, potrivit actului normativ care se aplică din 3 februarie.

MFP a anunțat, într-un document de presă din 22 ianuarie, că va organiza prima extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale în 13 aprilie. În plus, Finanțele au menționat că valoarea premiilor individuale se stabileşte prin împărţirea fondului de premiere la numărul de bonuri fiscale revendicate în termen. Astfel, în funcţie de numărul de bonuri fiscale revendicate, valoarea premiilor unitare poate ajunge şi la 1 milion de lei.

Pot participa și cetățenii străini

Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, care deţin bonuri fiscale ce atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României, conform Ordonanţei de Guvern (OG) nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, care a intrat în vigoare de la 2 februarie 2015, dar care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie.

În aceste condiții, Loteria bonurilor fiscale este deschisă și străinilor care vizitează țara noastră.

Important! O persoană poate revendica mai multe premii aferente unei extrageri. Premiile pot fi revendicate de oricine, indiferent de vârstă.

Guvernul a aprobat, în ședința săptămânală din 28 ianuarie, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice (MFP), această OG, potrivit unui comunicat de presă al instituției. Această măsură are scopul de a contribui la combaterea evaziunii fiscale prin cointeresarea, implicarea și responsabilizarea cetățenilor în fiscalizarea veniturilor realizate de comercianți din vânzarea bunurilor și prestarea serviciilor direct către populație, se mai scrie în documentul de presă al Executivului. Proiectul de act normativ a fost publicat, spre dezbatere publică, pe site-ul Finanțelor, pe 22 ianuarie.

Când va fi organizată Loteria bonurilor fiscale

Conform OG nr. 10/2015, noua loterie constă în extragerea aleatorie a două valori, astfel:

 • un număr cuprins în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA); acest număr rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre cuprinse între 0 și 9;
 • o dată calendaristică reprezentând ziua emiterii bonului fiscal, aferentă lunii sau intervalului calendaristic pentru care se organizează.

„Loteria bonurilor fiscale, implementată prin proiectul de ordonanţă, deşi presupune, similar activităţilor de natura jocurilor de noroc, selectarea aleatorie a unor rezultate, cu utilizarea unor mijloace de joc de tipul urnelor, roţilor (mijloace de joc de tip loteristic) în vederea desemnării unor câştigători cărora li se atribuie premii în bani, nu este un joc de noroc, întrucât dreptul de participare nu este condiţionat de plata unei taxe”, se subliniază în Nota de fundamentare a OG.

Extragerile acestei loterii vor fi organizate lunar și ocazional, respectiv de Paște, Crăciun, etc, potrivit actului normativ care se aplică din 2 februarie. Prima extragere lunară va fi în luna iulie 2015, respectiv pe 15 iulie.

Darius Vâlcov, ministrul Finanțelor Publice, a spus, într-o conferință de presă, organizată după ședința de Guvern din 4 februarie, că îi încurajează pe români să ţină toate bonurile fiscale pentru că va veni și extragerea ocazională din decembrie, de Crăciun, unde din nou se vor putea câștiga premii în afară de extragerile lunare și atunci se vor lua în calcul toate bonurile emise anul acesta, de la 2 februarie până în decembrie, atunci când va fi stabilită data extragerii la loto.

Fondul de premiere este stabilit anual

Finanţele stabilesc fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, precum și repartizarea lunară a acestuia, conform OG nr. 10/2015. Acest fond va fi evidenţiat în bugetul MFP – Acţiuni Generale, la o poziție distinctă.

Pentru a obţine valoarea câştigătoare a unui bon fiscal, după centralizarea situaţiei bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obținută  se rotunjește la leu în favoarea câştigătorului.

Important! În cazul în care într-o lună calendaristică nu există niciun câștigător, fondul de premiere se reportează pentru extragerea din luna următoare.

Bonurile trebuie să fie emise de un aparat de marcat electronic fiscal

Un bon fiscal va fi considerat câştigător, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu OUG nr. 28/1999;
 • sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de OUG nr. 28/1999;
 • are valoarea totală fără subdiviziunile leului, exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă de maximum 999 de lei inclusiv;
 • a fost emis în ziua extrasă din luna sau din intervalul anterior;
 • nu are menţionat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului;
 • a fost emis pentru vânzarea de bunuri şi/sau prestări de servicii către persoane fizice.

Bonurile fiscale incluse în loterie sunt cele din perioada anterioară extragerii

La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii. La extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Extragerea lunară se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Extragerea ocazională se realizează după minimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic participant la Loterie.

Potrivit actului normativ care se aplică de astăzi, extragerile vor fi organizate de Compania Națională Loteria Română şi sunt publice. În plus, acestea vor fi efectuate în prezenţa Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac parte câte un reprezentant al MFP, Agenţiei Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și unul al Loteriei Române.

Rezultatul extragerilor ar putea fi consemnat într-un proces verbal care se transmite Finanţelor și ANAF, în prima zi lucrătoare după data extragerii. Acest proces verbal ar urma să fie publicat, în termen de 24 de ore de la momentul primirii, pe site-ul MFP şi al Fiscului pentru o perioadă de  minimum 30 de zile.

„Loteria Bonurilor Fiscale, aşa cum a fost aprobată de Guvern, NU necesită înregistrarea bonurilor pe nici un site. În cazul câştigătorilor, aceştia vor avea de făcut un SINGUR drum, la ANAF, în momentul depunerii originalului”, se subliniază în comunicatul de presă al Finanțelor din 28 ianuarie.

Costurile aferente organizării şi desfăşurării extragerilor vor fi suportate de către Loteria Română, se mai arată în OG.

Pentru a revendica un premiu, se depune bonul fiscal original

Revendicarea premiilor se face prin depunerea următoarelor documente:

 • bonul fiscal câştigător, în original, la orice unitate teritorială a ANAF,
 • copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului,
 • o declaraţie, al cărei model va fi aprobar prin ordin al ministrului finanţelor publice, până la data de 30 martie 2015.

În plus, această revendicare se va face în maximum 30 de zile de la data extragerii, care reprezintă termenul de decădere din dreptul de a revendica premiul. În termen de 10 zile de la expirarea acestei perioade, unităţile teritoriale, transmit către Fisc, lista persoanelor care au revendicat premiile.

Astfel, câștigătorii și-ar putea solicita premiul până la data de 14 a lunii următoare celei în care a avut loc extragerea.

Premiile se virează de către MFP în contul bancar deschis la o bancă din România, pe numele câștigătorului, în 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu până la 60 de zile,  în situațiile în care există suspiciuni de fraudă.

Titularul bonului fiscal poate solicita, la unitatea teritorială a ANAF unde a fost depus originalul bonului fiscal câștigător, eliberarea unei copii certificate după acesta. Copia certificată are aceeași valoare cu originalul.

Condiţii de participare la Loteria bonurilor fiscale

MFP a pregătit un material prin care răspunde celor mai des adresate întrebări despre Loteria bonurilor fiscale. Puteți citi tot acest material mai jos.

Participarea la Loteria Bonurilor fiscale implică vreun cost?

NU COSTĂ nimic. 

Ce trebuie să fac ca să particip la Loterie?

Trebuie doar să cereţi şi să păstraţi bonurile fiscale. În cazul în care deţineţi un bon fiscal câştigător puteţi să mergeţi să îl revendicaţi.

Unde trebuie să înregistrez bonurile fiscale pentru a participa la Loterie?

Bonurile fiscale NU trebuie înregistrate pentru a putea participa la Loteria bonurilor fiscale.

Pentru a participa la Loterie trebuie depuse bonurile fiscale într-o urnă, așa cum se întâmplă la Bingo?

Bonurile fiscale NU trebuie depuse în nicio urnă pentru a putea participa la Loteria bonurilor fiscale.

Pentru a participa la Loterie trebuie trimise bonurile fiscale prin poştă?

Bonurile fiscale NU trebuie trimise prin poştă pentru a putea participa la Loteria bonurilor fiscale.

Pentru a participa la Loterie trebuie să merg la o agenţie Loto pentru înregistrare?

Bonurile fiscale NU trebuie înregistrate la Loteria Română pentru a putea participa la Loteria bonurilor fiscale.

Bonurile fiscale eligibile

Dacă am plătit cu cardul, mai pot participa la Loterie?

Da, nu contează modalitatea de plată.

Dacă am plătit cu bonuri de masă, mai pot participa la Loterie?

Da, nu contează modalitatea de plată.

Pe bonul câştigător trebuie să fie atât achiziţii de bunuri cât şi prestări de servicii?

Nu, pot fi: doar achiziţii de bunuri, doar achiziţii de servicii sau o combinaţie de achiziţii de bunuri şi prestări de servicii.

Participă şi bonurile fiscale eliberate de casele de schimb valutar?

Da, întrucât şi acestea sunt emise în condiţiile OUG 28/1999.

Am un bon fiscal emis de o firmă care nu este plătitoare de TVA. Acest bon participă la Loterie?

Da.

Biletul de metrou participă la Loterie?

Participă exclusiv bonurile fiscale.

Am făcut o cumpărătură având valoare câştigătoare şi în ziua declarată câştigătoare. Nu mai găsesc bonul fiscal. Ce se întâmplă?

Nu veţi putea revendica premiul.

Am făcut o cumpărătură având valoarea câştigătoare, în ziua declarată câştigătoare. Nu mai găsesc bonul fiscal, dar plătind cu cardul se vede în extras. Ce se întâmplă?

Nu veţi putea revendica premiul.

Când fac cumpărăturile, trebuie să cer să îmi ştampileze bonul fiscal?

Nu, nu este nevoie de ştampilarea bonului fiscal.

La benzinărie mi-a ştampilat bonul fiscal, deşi nu am cerut acest lucru. Mai este valabil bonul fiscal pentru Loterie?

Da, acest lucru nu este o problemă.

Pot câştiga şi cu bonurile fiscale din străinătate?

Nu. La Loteria bonurilor fiscale participă exclusiv bonurile fiscale din România.

Am fost la restaurant şi am primit o „Notă de plată”. Aceasta participă la Loterie?

Nu. Restaurantul trebuia să vă dea, după ce aţi plătit valoarea din nota de plată, şi bon fiscal.

Valoarea bonurilor fiscale

Am plătit la farmacie 1,15 lei diferenţă pentru medicamente compensate care costau 25 de lei. Acest bon participă?

Da.

Am un bon fiscal de 45 de lei. Este bonul câştigător dacă la extragere a ieşit valoarea de 44?

Nu, deoarece pot fi câştigătoare doar bonurile cu valoare între 44 de lei şi 44,99 lei.

Dacă la extragere a ieşit valoarea 85, atunci sunt câştigătoare doar bonurile fiscale cu valoare de 85,85 lei?

Nu, pot fi câştigătoare bonurile fiscale cu valoare între 85 lei şi 85,99 lei (inclusiv 85,85 lei).

Dacă am un bon fiscal emis în data extrasă, mai contează valoarea?

Da, bonul fiscal trebuie să îndeplinească cumulativ condiţia de dată şi de valoare.

Dacă am un bon fiscal cu valoarea  extrasă, mai contează data?

Da, bonul fiscal trebuie să îndeplinească cumulativ condiţia de valoare şi de dată.

Am cumpărat un covrig cu 0,99 lei. Bonul fiscal participă la Loterie?

Nu, deoarece participă doar bonurile fiscale cu valoare cuprinsă între 1,00 lei şi 999,99 lei, adică cu valoare între 1 şi 999 dacă neglijăm subdiviziunile leului.

Am cumpărat un televizor cu 1.200 lei. Bonul fiscal participă la Loterie?

Nu, deoarece participă doar bonurile fiscale cu valoare cuprinsă între 1,00 lei şi 999,99 lei, adică cu valoare între 1 şi 999 dacă neglijăm subdiviziunile leului.

Extragerile

Extragerile vor fi întotdeauna duminca?

Extragerile lunare vor fi exclusiv duminica. Extragerile ocazionale vor putea fi şi în alte zile.

După extragerea lunară din luna august (unde participă bonurile din luna iulie) trebuie să mai  păstrez bonurile fiscale necâştigătoare?

Dacă s-a anunţat o extragere ocazională care acoperă inclusiv luna iulie atunci mai aveţi şanse de câştig. Dacă nu s-a anunţat nicio extragere ocazională, atunci bonurile fiscale din iulie nu vor participa la nicio altă Loterie a bonurilor fiscale.

De unde ştim când vor fi extragerile lunare?

Extragerile lunare vor fi în prima duminică după data de 15 a lunii.

De unde ştim când vor fi extragerile ocazionale?

Extragerile ocazionale vor fi stabilite prin Ordin al ministrului finanţelor publice şi publicate în Monitorul Oficial. Foarte probabil că aceste informaţii vor apărea şi în presă.

Revendicarea premiilor

Domiciliul meu este în Iaşi, dar muncesc la Focşani. Unde trebuie să depun bonul fiscal câştigător?

La orice unitate ANAF din ţară.

Domiciliul meu este la Constanţa, dar bonul a fost emis la Oradea. Unde trebuie să depun bonul fiscal câştigător?

La orice unitate ANAF din ţară.

Dacă am un bon fiscal câştigător, pot să merg cu el la primărie ca sa il revendic?

Revendicarea premiilor se face exclusiv la unităţile ANAF din toată ţara.

Eu şi colega mea am cumpărat produse pentru care am primit un singur bon fiscal. Acest bon fiscal este câştigător. Putem solicita ca premiul să fie plătit jumătate mie şi jumătate colegei?

Nu. O singură persoană va putea revendica premiul depunând originalul la ANAF.

În câte zile de la extragere pot revendica premiul?

În 30 de zile calendaristice.

Dacă ultima zi de revendicare este duminica, pot revendica şi în lunea următoare?

Nu, deoarece se depăşeşte termenul de 30 de zile.

Cetăţenii străini pot revendica premii?

Da.

Soţul meu a cumpărat nişte bunuri şi a plătit cu cardul său. El fiind plecat în străinătate, pot revendica premiul în numele meu?

Premiul se revendică de persoana care deţine bonul fiscal în momentul revendicării, indiferent cine a plătit cumpărăturile.

Un bunic i-a dat nepotului toate bonurile fiscale pe care le-a deţinut. Unul din aceste bonuri s-a dovedit ulterior ca fiind câştigător. Premiul poate să fie revendicat de nepot?

Da.

Valoarea câştigurilor

Dacă sunt singurul din ţară care are un bon fiscal câştigător, ce se va întâmpla?

Dacă l-aţi revendicat în termen, veţi primi întregul fond de premiere.

Dacă sunt 10 persoane din ţară care aru un bon fiscal câştigător, ce se va întâmpla?

Fondul de premii se va împărţi egal între cei 10.

Dacă am un bon fiscal câştigător este sigur că voi primi premiul în bani?

Absolut sigur.

Dacă am bon fiscal câştigător care este valoarea premiului?

Valoarea premiului se va calcula după închiderea perioadei de revendicare.

Dacă am câştigat cu un bon fiscal de 62,50 lei care va fi valoarea premiului?

Valoarea premiului NU depinde de valoarea bonului fiscal.

Premiile vor fi în bani sau bunuri?

Premiile sunt exclusiv în bani.

Ce se întâmplă dacă nu este niciun câştigător?

Fondul de premiere se reportează dacă nicio persoană nu revendică premiul.

Prima extragere

Când va fi prima extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale?

Prima extragere va fi luni, 13 aprilie 2015 (în a doua zi de Paşte).

Care este fondul de premiere pentru prima extragere?

Pentru prima extragere se doreşte alocarea unui fond de 1.000.000 (un milion) lei.

Ce bonuri fiscale vor participa?

Încă nu se poate preciza exact, deoarece trebuie aşteptat ca reglementările să fie aprobate şi publicate în Monitorul Oficial. Se estimează că vor participa bonurile fiscale emise începând cu prima parte a lunii februarie (încă nu se poate stabili exact data) şi până pe 28 martie 2015 (inclusiv).

Conform OG nr. 10/2015, la prima extragere a Loteriei bonurilor fiscale vor participa bonurile emise între 2 februarie și 28 martie, inclusiv.

Extragerea din 13 aprilie 2015 va fi televizată?

Extragerea este publică. Deşi nu este obligartoriu, estimăm că extragerea va prezenta interes pentru mass-media care va putea informa ascultătorii / telespectatorii / cititorii despre rezultatele extragerii.

Diverse

Trebuie să anunţ magazinul că am câştigat cu bonul fiscal emis de ei?

Nu.

Ce se înţelege prin ANAF?

ANAF este prescurtarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Adesea, unităţile ANAF sunt numite colocvial „Administraţii financiare”.

Notă: Știrea a fost publicată inițial pe 23 ianuarie, după ce Finanțele au publicat proiectul spre dezbatere publică, actualizată pe 29 ianuarie, după ce Guvernul a adoptat proiectul de act normativ, și pe 2 februarie, când OG a intrat în vigoare și a început Loteria.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: