Sări la conţinut

12 categorii de persoane fizice, scutite de plata CASS-ului. Guvernul a adoptat legea prin care vor fi clarificate situațiile particulare (Update 2)

5 februarie 2015

CASS-tineri-scutire-plata-salariu-lege-elevi12 categorii de persoane fizice sunt scutite de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), din ianuarie 2015, conform unei Ordonanțe de Guvern (OG) care a schimbat Codul fiscal (CF). Totuși, pentru a reglementa situația pentru persoanele care deja au fost obligate să facă această plată, Finanțele au inițiat un proiect de lege privind CASS datorată începând cu anul 2012 până la data intrării în vigoare a noii OG. Acest proiect de lege l-a adoptat Guvernul, în ședința din 4 februarie.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va emite și va comunica din oficiu decizii de anulare a plății CASS pentru cazurile în care a emis și comunicat decizii de impunere pentru persoanele fizice care, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și evidențelor transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) către ANAF, aveau calitatea de asigurat, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului din 4 februarie.

Reglementarea se va aplica indiferent dacă împotriva deciziei de impunere s-au exercitat ori nu căi de atac. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi (n.a. – din 4 februarie) un proiect de lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane, conform documentului de presă al Executivului.

„Acest proiect de lege este complementar Ordonanței de modificare a Codului fiscal adoptată în ședința de Guvern din 21 ianuarie 2015, în sensul că Ordonanța va acționa pentru viitor, în timp ce proiectul de lege vine să remedieze inadvertențele apărute în trecut, ca urmare a aplicării OUG 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal”, se precizează în comunicatul de presă al Executivului din 4 februarie.

Ce reglementare a fost introdusă în Codul fiscal, din ianuarie 2015

Începând din 31 ianuarie 2015, articolul 29620 din CF a fost modificat, astfel că următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata CASS:

 • copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi; dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri datorează contribuţie;
 • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului; dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru aceste venituri datorează contribuţie;
 • soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
 • dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin:
  • Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat,
  • Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989,
  • OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000,
  • Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată,
  • Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961,
  • persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
 • persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia;
 • bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii (MS), până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia;
 • femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia sau dacă nivelul acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, lunar.

Această prevedere a fost introdusă prin OG nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care va intra în vigoare de la 31 ianuarie, după ce a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2015.

În vederea încadrării în condiţiile privind realizarea de venituri prevăzute mai sus, CNAS transmite ANAF lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, conform actului normativ care intră în vigoare de la 31 ianuarie. Structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi al preşedintelui CNAS.

Important! Salariul minim este de 975 de lei, de la 1 ianuarie, dar va crește la 1050 de lei, de la 1 iulie, potrivit HG nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Ce proiect au inițiat Finanțele

OG nr 4/2015 a apărut în contextul în care, la începutul acestui an, mai mulți elevi au primit decizii să achite, retroactiv, CASS. Executivul a emis ordonanța pentru a stabili regula generală conform căreia anumite persoane fizice sunt scutite de plata CASS-ului. Pentru a clarifica situația pentru persoanele care, la începutul acesteui an, au primit deciziile să achite CASS, Finanțele au inițiat recent un proiect de lege. Acest proiect de act normativ l-a adoptat Guvernul pe 4 februarie, după care l-a trimis Parlamentului.

Mai exact, se anulează CASS datorată începând cu anul 2012, cu 1 ianuarie 2012, până la data intrării în vigoare a OG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din ianuarie 2015 (n.a. – OG nr. 4/2015, dinb 31 ianuarie), pentru câteva categorii de persoane, potrivit proiectului de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane.

Acest proiect de act normativ a fost publicat, pe 26 ianuarie, pe site-ul Ministerul Finanțelor Publice (MFP), spre dezbatere publică, astfel că va intra în vigoare după ce va fi adoptat de cele două camere ale Parlamentului, confirmat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.

La fel ca în actul normativ care se aplică din 31 ianuarie, această anulare li se va aplica următoarelor categorii de persoane fizice:

 • copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi; dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri, nu se anulează contribuţia;
 • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului; dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură şi pentru cele acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste venituri, nu se anulează contribuţia;
 • soţul, soţia şi părinţii care nu au avut venituri proprii şi care se aflau în întreţinerea unei persoane asigurate, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din CF;
 • pentru veniturile acordate în baza următoarelor legi şi pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din CF, dacă nu au avut alte venituri decăt cele provenite din drepturile băneşti acordate în baza acestor legi, persoanelor ale căror drepturi sunt stabilite prin:
  • Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; precum și prin OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000,
  • Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989,
  • Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată,
  • Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961,
  • persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
 • persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din CF, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia;
 • bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii (MS), până la vindecarea respectivei afecţiuni, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din CF, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia;
 • femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din CF.

Conform art. 29632 din CF, persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menționate la capitolele I – III din CF, venituri sub forma indemnizațiilor de șomaj, precum și venituri din pensii mai mici de 740 de lei și nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuției, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligația plății contribuției individuale lunare de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste persoane, baza lunară de calcul al CASS datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea salariului minim brut pe țară. Plata CASS pentru acești contribuabili se efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția.

Anularea plății CASS se va putea face și la cerere

La fel precum în OG nr. 4/2015, pentru a se încadra în condiţiile privind realizarea de venituri menționate mai sus, CNAS va transmite către ANAF lista persoanelor fizice aflate în evidenţa casei potrivit prevederilor art. 213 din Legea nr. 95/2006, conform proiectului de lege. Structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi al preşedintelui CNAS.

Persoanele fizice care se încadrează în categoriile menționate şi care nu beneficiază de anularea a CASS, din oficiu, vor prezenta organului fiscal documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuţiei, eliberat de CNAS potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006. În această situaţie, anularea contribuţiei se efectuează la cererea persoanei, depuse la organul fiscal competent, la care se anexează documentul eliberat de CNAS.

În acest caz, se aplică corespunzător prevederile art. 70 din Codul de procedură fiscală (CPF). Mai exact, cererile depuse de către contribuabil potrivit CPF se soluționează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. Dacă, pentru soluționarea cererii, sunt necesare informații suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării și data primirii informațiilor solicitate.

Sunt scutiți de plata CASS și cei care nu au primit o decizie de impunere

Dacă anterior intrării în vigoare a noii legi organul fiscal competent a emis şi comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul CASS, acesta emite şi comunică, din oficiu, decizie de anulare a CASS, chiar dacă împotriva deciziei de impunere s-au exercitat ori nu căi de atac, se precizează în proiectul de act normativ publicat de Finanțe.

În cazul în care anterior intrării în vigoare a noii legi organul fiscal competent a emis dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul CASS, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar contribuţia se scade din evidenţa analitică pe plătitor pe bază de borderou de scădere.

Dacă anterior intrării în vigoare a noii legi organul fiscal competent nu a emis decizia de impunere prin care să stabilească cuantumul CASS, acesta nu mai emite nicio decizie.

Dintre cele șapte categorii menționate, persoanele fizice care au efectuat plata contribuţiilor prevăzute de noua lege au dreptul la restituirea sumelor achitate. În acest caz, prevederile art. 117 din CPF sunt aplicabile în mod corespunzător.

Creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul legii și care îndeplinesc condiția de publicare sau posesie a bunului mobil au prioritate la executarea silită, efectuată, conform art. 142 alin. (7) din CPF, la distribuirea sumei rezultate din vânzare față de alți creditori care au garanții reale asupra bunului respectiv. Accesoriile crenței principale prevăzute cu titlu executoriu vor urma ordinea de preferință a creanței principale. Potrivit art. 142 alin. (7) din CPF, față de terți, inclusiv față de stat, o garanție reală și celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabilește de la momentul în care acestea au fost făcute publice prin oricare dintre metodele prevăzute de lege.

Noua lege ar putea elimina inadvertențele în aplicarea unor reglementări din CF

Proiectul de act normativ a apărut, ca urmare a faptului că, la începutul acestui an, Fiscul a emis mai multe decizii prin care li se cerea unor elevi să plătească retroactiv CASS pentru alocația primită începând din 2012.

„Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea eliminării inadvertenţelor apărute în aplicarea prevederilor Capitolelor II şi III ale Titlului IX² din Codul fiscal, coroborate cu prevederile art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la categoriile de persoane care beneficiază de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuţiei”, se menționează în Expunerea de motive a proiectului de lege.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea CF, începând cu data de 1 iulie 2012, au fost preluate din legislaţia specifică de asigurări sociale de sănătate, respectiv, din Legea nr. 95/2006, contribuţiile de asigurări sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri de noroc, din alte surse, precum şi CASS datorată de persoanele fizice care nu obţin venituri.

Totuși, în urma preluării în CF a prevederilor referitoare la CASS, în vederea administrării acestora de către Fisc, nu au fost preluate şi prevederile de la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006. Acest articol stabilește că anumite categorii de persoane beneficiază de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuţiei, întrucât acestea vizează condiţiile de realizare a prestatiilor care au fost şi au rămas în atribuţiile MS.

Astfel, în prezent, Capitolele II şi III ale Titlului IX2 din CF nu conţin prevederi exprese cu privire la exceptarea de la plata CASS a categoriilor de persoane prevăzute la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006.

„Este de menţionat faptul că, pentru persoanele care au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul a contribuţiei este condiţionată de un plafon minim, respectiv, de valoarea salariului minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre de Guvern, astfel încât dacă venitul lunar realizat este sub plafonul minim, contribuţia se calculează asupra plafonului”, se detaliază în Expunerea de motive a proiectului de lege.

Întrucât, categoriile de persoane menţionate la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, iar prevederile CF nu le menţionează expres ca fiind exceptate, în practică, organele fiscale au pus în aplicare prevederile Capitolelor II şi III ale Titlului IX2 din CF. Astfel, organele fiscale au stabilit, în sarcina persoanelor menţionate la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, CASS.

Notă: Știrea inițială a fost publicată pe 28 ianuarie, după ce proiectul de lege a fost publicat, spre dezbatare publică, pe Finanțe, și acualizată pe 30 ianuarie, după ce a apărut OG nr. 4/2015 în Monitorul Oficial.

Reclame
6 comentarii leave one →
 1. 4 februarie 2015 19:23

  Ar trebuie sa intrebati la organele fiscale locale si la Casa, dar in situatia dumneavoastra ar fi bine sa intrebati si un avocat care sa va studieze bine cazul.

 2. Elena Cocea permalink
  4 februarie 2015 11:49

  PFA care desfasoara activitate de taxi, fiind si salariat, trebuie sa plateasca CASS din urma din anul 2005, incoace, in stuatia in care instiintare de palta se primeste de la ANAF abia in anul 2014, iar de la Casa Jud De Asig de Sanatate, nimic.Asa ca, suma de plata este compusa din principal , plus accesorii (care repr mai mult decat dublul principalului). Ce se poate face in acest sens, caci mi se pare absurd sa platesc niste sume, pentru care nu am primit decizie la momentul respectiv. Multumesc.

 3. 3 februarie 2015 20:22

  OG se aplica pentru viitor, astfel ca ar trebui sa se aplice din februarie. Cel mai bine este sa intrebi la institutia care vireaza salariul.

 4. 3 februarie 2015 15:24

  Scutirile de CASS si impozit la indemnizatia insotitorului se aplica deja aferent salariului lunii ianuarie 2015 ? Va multumesc

 5. 28 ianuarie 2015 20:50

  Buna ziua,
  Cel mai bine este sa verificati la Casa de care apartineti.
  Totusi, tineti cont de faptul ca legea nu este inca in vigoare. Procedura legislativa este de-abia la inceput.
  Va doresc multa sanatate

 6. 28 ianuarie 2015 13:27

  Buna ziua doamna Botezatu,eu am pensie de invalditate grad3 si certificat handicap grad mediu.
  Ma incadrez si eu la aceste scutiri de CASS din pensie sau nu ? Va multumesc

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: