Sări la conţinut

Plafonul pentru Prima mașină, 350 mil. lei, în 2015. Încă nu se știe când se vor putea depune primele solicitări (Update 2)

18 februarie 2015

Prima-masina-plafon-350-milioane-lei-2015„Prima mașină”, programul prin care cetățenii își pot achiziționa prima mașină cu credit garantat de la stat, are în acest an un plafon de 350 de milioane de lei, potrivit unei Hotărâri de Guvern (HG). Cu toate acestea, nu se știe când va demara acest program.

Programul „Prima mașină” are în 2015 un plafon de garantare de 350 de milioane de lei, potrivit HG nr. 81/2015 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014. Acest act normativ a intrat în vigoare din 17 februarie, când a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123, fiind adoptat de Guvern, în ședința din 10 februarie.

„Prima mașină” finanțează achiziționarea de autoturisme noi cu un preț de maximum 50.000 de lei, plus TVA, printr-un credit garantat de stat, la care va fi adaugată polița CASCO.

Pentru stabilirea noului plafon, HG nr. 81/20015 a modificat art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 66/2014.

„Pentru nivelul plafonului s-au luat în considerare solicitările venite din partea instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare eligibile ca participante în cadrul Programului și acesta se are în vedere în discuțiile cu FMI și CE în stabilirea criteriului de performanță privind garanțiile, parte a acordurilor încheiate cu instituțiile financiare internaționale”, se precizează în Nota de fundamentare a recentului act normativ.

HG nr. 1053/2014 a intrat în vigoare din 8 decembrie 2014, când a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891. Pentru dezbatere publică, acest proiect de act normativ a apărut, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP),  vineri, 6 februarie.

Important! Pentru anul 2014 plafonul alocat pentru „Prima mașină” a fost de 50 de milioane de lei, dar acesta nu a fost utilizat, programul nefiind aplicat.

Spre comparație, plafonul pentru „Prima casă” este de 7,1 ori mai mare, respectiv de 2,5 miliarde de lei, decât cel pentru „Prima mașină”.

10 bănci s-au înscris în Program, dar numărul lor poate crește

HG nr. 81/2015 mai prevede că, până la data de 2 martie 2015, finanțatorii care nu s-au înscris în program pot transmite Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) și MFP cereri de înscriere în program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica în legătură cu finanțările acordate în cadrul acestuia, precum și valoarea estimată a garanțiilor pe care urmează să le acorde.

„Datorită faptului că legislația secundară a intrat în vigoare la sfârșitul anului trecut, potențialii finanțatori nu au avut timp să analizeze legislația și să decidă înscrierea în Program în termenul menționat în Hotărârea Guvernului nr. 1053/2014. Astfel, potrivit art. 27 din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a normelor, respectiv din 08.12.2014 până la data de 24.12.2014, un număr de 10 finanţatori au transmis FNGCIMM și MFP cererile de înscriere în Program. În prezent, la nivelul legislației nu este prevăzută posibilitatea ca alți finanțatori să se înscrie în Program”, se subliniază în Nota de fundamentare a recentului proiect de HG.

Cine beneficiază de „Prima mașină”

Prin „Prima mașină” pot achiziţiona un singur autoturism persoanele fizice care, la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere, că nu au mai deţinut în proprietate un alt autoturism nou, nu au datorii la bugetul general consolidat, nu au datorii pentru alte credite și sunt majore.

Finanțarea acoperă maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proforma, respectiv ei trebuie să aibă un avans de minimum 5% din prețul de achiziție al autoturismului.

Garanţia statului reprezintă maximum 50% din finanțarea acordată.

Durata maximă a perioadei de creditare ajunge la 60 de luni.

Dobânda trebuie suportată de solicitantul creditului

Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanției.

Mai exact, costul total al finanţărilor garantate de stat se compune din rata dobânzii ROBOR la 6 luni plus o marjă de maximum 3% pe an. Marja include și toate comisioanele percepute de către finanțator în toate etapele finanțării, fără asigurare, costurile legate de publicitate, prima de garantare, penalitățile percepute prin contractul de finanțare.

Prima de garantare va fi compusă din comisionul de risc datorat MFP și comisionul de administrare datorat FNGCIMM, al căror nivel este stabilit anual prin ordin al ministrului finanțelor publice sau ministrului delegat pentru buget.

Comisionul de risc va fi calculat de către finanțator, ca procent aplicat la suma garantată și va fi achitat o singură dată, la acordarea garanției, pentru toată perioada de valabilitate a acesteia.

Comisionul de administrare va fi calculat la soldul garanției statului. Nivelul comisionului de administrare se negociază anual între MFP și FNGCIMM și se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget.

Contractul de credit nu trebuie să conțină clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanțator a acestuia. De asemenea, finanțatorii sunt obligați să mențină condițiile de creditare pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile programului.

FNGCIMM va emite garanții în numele și în contul statului, în favoarea instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare nebancare care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziția unui autoturism nou în cadrul programului. Contractele prin care FNGCIMM acordă garanțiile constituie titluri executorii conform Codului de procedură fiscală (CPF) și au valoare de înscrisuri autentice.

Autoturismul trebuie să fie minimum Euro 5

Pentru a fi considerat nou, un autoturism trebuie să fi fost produs în spațiul intracomunitar sau să provină din import, așa cum este definit conform articolului 3 punctul 2 din Ordonanța Guvernului (OG) nr 27/2011 privind transporturile rutiere.

În plus, acest autoturism nu trebuie să fi fost deținut de altă persoană conform cărții de identitate a autoturismului și trebuie să îndeplinească cel puțin cerințele minime ale standardului Euro 5.  De asemenea, autoturismul trebuie să fie achiziționat de la un comerciant din România care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor noi.

Autoturismul trebuie asigurat din finanțarea garantată, printr-o poliță de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel puțin daunele totale și parțiale de furt și avarii și care nu are franșiză pentru daunele totale de furt și avarii, precum și fără franșiză sau cu franșiză de maximum 100 de euro, echivalentul în lei, pentru daunele parțiale de furt și avarii. Obligația se menține pentru toată perioada de valabilitate a garanției.

Notă: Știrea a fost publicată pe 9 februarie, după ce proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Finanțelor, și actualizată pe 10 februarie, după ce Guvernul l-a adoptat.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: