Skip to content

Care sunt categoriile de companii și grupurile de firme, din 2015

8 Ianuarie 2015

incadrarea firmelor din Ro_cifra de afaceri_angajatiCompaniile sunt altfel încadrate în categorii, de la începutul acestui an, după modelul european. În plus, ele se pot constitui și în grupuri de firme.  

În funcţie de criteriile de mărime, entităţile se grupează în trei categorii, de la începutul acestui an, astfel: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari. Clasificarea o detaliază Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. Acest act normativ a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2015, dar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, 963 din 30 decembrie 2014.

Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, NU depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 350.000 de euro;
 • cifra de afaceri netă: 700.000 de euro;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.
Conform MFP, în proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului (OUG) pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, 94% dintre companiilor din țara noastră se încadrează în categoria microentităților.

Entităţile mici sunt cele care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care NU depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 4 milioane de euro;
 • cifra de afaceri netă: 8 milioane de euro;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Entităţile mijlocii şi mari sunt cele care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 4 milioane de euro;
 • cifra de afaceri netă: 8 milioane de euro;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Unul dintre criteriile de clasificare a grupurilor de firme este cifra de afaceri netă de 48 mil E

În funcţie de mărime, grupurile se împart în două categorii, astfel: grupuri mici şi mijlocii, respectiv grupuri mari.

Grupurile mici şi mijlocii sunt constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, NU depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii, la data bilanţului societăţii-mamă:

 • totalul activelor: 24 de milioane de euro;
 • cifra de afaceri netă: 48 de milioane de euro;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

Grupurile mari sunt formate din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:

 • totalul activelor: 24 de milioane de euro;
 • cifra de afaceri netă: 48 de milioane de euro;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

Determinarea valorii criteriilor de mărime pentru grupurile de firme se bazează doar pe indicatorii corespunzători societăţii-mamă şi filialelor cuprinse în consolidare. La stabilirea criteriilor de mărime, societatea-mamă poate să nu ia în considerare filialele pe care intenţionează să le excludă din consolidare.

O entitate, inclusiv o entitate de interes public, poate fi exclusă din situaţiile financiare anuale consolidate dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 • în cazurile extrem de rare în care informaţiile necesare pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate în conformitate cu prezentele reglementări nu pot fi obţinute fără cheltuieli disproporţionate sau întârzieri nejustificate;
 • acţiunile sau părţile sociale ale entităţii în cauză sunt deţinute exclusiv în vederea vânzării lor ulterioare; sau
 • restricţii severe pe termen lung împiedică în mod substanţial exercitarea de către societatea-mamă a drepturilor sale asupra activelor sau conducerii entităţii în cauză.

Pentru a determina limitele legate de totalul activelor şi de cifra de afaceri netă a unui grup de firme, NU se efectuează nici compensarea şi nici eventualele eliminări.

Valorile contabile ale acţiunilor sau părţilor sociale în capitalul entităţilor incluse în consolidare se compensează cu proporţia pe care o reprezintă în capitalurile proprii ale acestor entităţi. Astfel, compensarea se efectuează pe baza valorilor juste ale activelor şi datoriilor identificabile la data achiziţiei acţiunilor sau părţilor sociale ori, în cazul în care achiziţia are loc în două sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filială.

În plus, situaţiile financiare anuale consolidate prezintă activele, datoriile, poziţia financiară şi profiturile sau pierderile entităţilor incluse în consolidare, ca şi cum acestea ar fi o singură entitate. În special, din situaţiile financiare anuale consolidate se elimină următoarele:

 • datoriile şi creanţele dintre entităţi, inclusiv dividendele interne;
 • veniturile şi cheltuielile aferente tranzacţiilor dintre entităţi; şi
 • profiturile şi pierderile rezultate din operaţiuni efectuate între entităţi şi care sunt incluse în valoarea contabilă a activelor.

Important! Pierderile în interiorul grupului pot indica o depreciere care impune recunoaşterea în situaţiile financiare anuale consolidate.

Când își modifică o entitate categoria

O entitate analizează permanent, pentru fiecare dată a bilanţului, dacă a depăşit, respectiv a încetat să depăşească, criteriile de mărime corespunzătoare.

Entitatea schimbă categoria în care se încadrează doar dacă, în două exerciţii financiare consecutive, depăşeşte sau încetează să depăşească criteriile de mărime.

Două exerciţii financiare consecutive reprezintă exerciţiul financiar precedent celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale şi exerciţiul financiar curent, cel pentru care se realizează situaţiile financiare anuale.

Drept urmare, modificarea criteriilor de mărime NU determină automat încadrarea entităţii într-o nouă categorie.

No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: